fbpx

Business Kuopio

 

illustration, woman working on touch screen

illustration drawing of cloud services

Alustapalvelut tarjoavat mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Alustataloudella ja alustapalveluilla tarkoitetaan taloudellisia ja sosiaalisia palveluita joita toteutetaan toisen toimijan tarjoaman alustan päällä, useimmiten digitaalisen palvelun mahdollistamana. Innovaatioalustat taas ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa jokin yhteisö, esim. kaupungin toimijat, synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Kuopion alueella esimerkki avoimesta innovaatioalustasta on kehittyvä Savilahden alue, jossa luodaan uusia älykkäitä ja digitaalisia kaupunkikehityksen ratkaisuja.

Erityyppiset alustat tarjoavat mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittymiselle Kuopion alueella. Esimerkiksi maakunnallisen tietoaltaan kautta Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri luovat mahdollisuuksia terveysdatan hyödyntämiseen. IT-alan yritykset Kuopion alueella tarjoavat pilvipohjaisia ratkaisuja eri toimialojen käyttöön ja tuotantoketjun eri vaiheisiin.

Pohjois-Savon maakunnallisen tietoallas pitää sisällään ainutlaatuisen yhdistelmän perus- ja erikoisterveydenhuollon dataa sekä sosiaalidataa. Tätä monipuolista dataa voidaan hyödyntää tutkimuskäyttöön ja tulevaisuudessa myös esimerkiksi lääkekehitysyhtiöiden tai personoidun lääketieteen kehityksen käyttöön. Toimintaa koordinoi Itä-Suomen biopankki ja kansallisesti FinnGen-projekti, joka kokoaa yhteen 500 000 suomalaisen genomidataa.

Informative grapf of platform services: investments in ICT education in univesities together with companies, health data records of 500 000 Finns in Kuopio data lake, hundreds of experts in business services graduating each year


Alustapalvelut on jaettu kahteen tutkimus- ja kehitysalaan:

 

ICT

Vahvoja kumppanuuksia digitaaliseen kehitykseen ja ICT-palveluihin
 

Liiketoiminnan tukipalvelut

Monipuolisia osaajia liiketoiminnan tukipalveluihin
 

Janne Mönkkönen Enterprise Architect, Tieto
Janne Mönkkönen Enterprise Architect, Tieto

“There is a lot of knowledge and expertise on healthcare and wellbeing areas of ICT and research in Kuopio area. Over the times this has created a community of health ICT and service companies and startups around Kuopio area which again aggregates and attracts professionals and students to this area. The university hospital plays a big role and contributes greatly to Kuopio area knowledge and expertise landscape in healthcare ICT area. Currently Tieto employs 180 people in Kuopio and has good possibilities to engage more ICT professionals if needed.”

 

 

Tilaa uutiskirje