fbpx

Business Kuopio

 

illustration, cows in a meadow

Globaalisti kestävää elintarviketuotantoa

Syömämme ruoan terveysvaikutusten lisäksi julkiseen keskusteluun ovat enenevissä määrin nousseet myös elintarviketuotannon vaikutukset ilmastoon ja luonnonvaroihin. Yksi Kuopion kaupungin strategian päätavoitteista on olla hyvän elämän pääkaupunki, globaalisti edistyksellinen terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistaja niin asukkaille kuin yrityksillekin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös merkittäviä uusia avauksia kestävän ruoantuotannon kehittämiseksi.

Elintarviketuotannon kestävyys pitää sisällään koko tuotantoketjun maatiloilta jalostukseen ja jakelusta kuluttajien lautasille. Innovatiivisten ratkaisujen kehitys ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän elintarviketuotannon mahdollistamiseksi on Kuopiossa etusijalla.

Kuopion alueen korkeakoulut ja oppilaitokset kouluttavat kestävän ruokatuotannon asiantuntijoita tuotantoketjun eri vaiheisiin. Itä-Suomen yliopistossa, Savonia-ammattikorkeakoulussa sekä Luonnonvarakeskuksen ja VTT:n Kuopion yksiköissä tutkitaan ja kehitetään uusia ratkaisuja elintarviketuotannon kestävyyden vahvistamiseksi. Alueen toimijat tuo yhteen monialainen Ruokalaakso-verkosto, joka kehittää ruokasektoria vahvaan osaamiseen perustuen.

Rock paper scissors indie brewery logoLignell & Piispanen logoRuokalaakso logoSavoGrow logoSavonia ammattikorkeakoulu logoUniversity of eastern Finland logo
 

Samuli Huuhtanen
Samuli Huuhtanen, CEO, RPS Brewing and RPS Roastery

“As remigrant I feel that Kuopio is very good place for families. That's why we are here and that's why my co-workers are here that’s why our company is here. We also feel that business ecosystem in Kuopio Area gives good support for new entrepreneurs in food and beverage industry.”

 

Tilaa uutiskirje