fbpx

Business Kuopio

 

Kuopio ny night

Yksinyrittäjän tuen hakeminen

Yksinyrittäjän tuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020.

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta johtuen. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Hakemukset käsitellään luottamuksella saapumisjärjestyksessä. Hakemusten asiakirjat ovat salaisia.

Kuopion kaupungille on vahvistettu 1. avustuserässä enintään 1.671.639 euron myöntövaltuus, jonka perusteella kaupunki jakaa yksinyrittäjätukea enintään 835 yksinyrittäjälle. Valtioneuvosto on 2. lisätalousarviossaan 8.4.2020 esittänyt eduskunnalle myöntövaltuuden nostamista myöhemmin 2,5-kertaiseksi.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kuopion kaupungissa avustushakemuksia käsittelee yrityspalvelu.

Kenelle avustus on tarkoitettu

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä  tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka

 • harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
 • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance- yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Avustusta eivät voi hakea maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjät.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea, että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Huom! Yritys voi hakea koronaepidemian aiheuttamiin markkinahäiriöihin tukea vain yhdeltä viranomaiselta. Kuopion kaupunki ei myönnä avustusta, jos yritys on hakenut/saanut avustusta koronatilanteeseen ELY-keskukselta, Business Finlandilta tai valtion konttorilta.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

 • VideoYksinyrittäjän korona-avustushakemuksen täyttäminen (äänetön video)
 • Täytä hakemus huolellisesti ja varaa valmiiksi kaikki tarvittavat liitteet ym., kun aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemuksen täyttämistä ei voi jättää kesken ja jatkaa myöhemmin uudestaan.
 • Täytä hakemus tietokoneella. (Emme voi taata hakemuksen tekemisen onnistumista puhelimella.)

Ota valmiiksi hakemukseen tarvittavat tiedot ja liitetiedostot

 • YEL-vakuutuksen numero
 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI
 • Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus TAI
 • Mikäli yrittäjä tekee kirjanpidon itse, jäljennökset kirjanpidosta ja yrittäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta TAI
 • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Verovelkatodistus
 • Mikäli yrityksellä on verovelkaa myös Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Muuta huomioitavaa:

 • Päätökset lähetetään sähköpostilla, joten varmistathan, että postilaatikkosi ei ole täysi ja että se vastaanottaa postia. Tarkistathan myös roskapostin.
 • Kuopion kaupunki ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
 • Kuopion kaupungilla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

LUE KUOPION OHJE YRITTÄJILLE: Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin (15.4.2020)

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta (TEM)

Yhteystiedot yrittäjille Kuopion alueella

Consulting in English:

Yksinyrittäjätuen haku- ja päätösmäärät 29.10.2020:

 • Hakemuksia: 989 kpl, käsittelemättä 0 kpl
 • Myönteisiä päätöksiä: 845 kpl, myönnetty tukimäärä 1 678 000 €
 • Hakemukset käsitellään luottamuksella saapumisjärjestyksessä
 • Hakemusten asiakirjat ovat salaisia
 • Yksinyrittäjän tuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020

Tilaa uutiskirje