fbpx

Business Kuopio

 

Kuopio goes Shanghai 2020

Vuoden 2020 aikana Kuopion alueen kansainvälistymistoimenpiteitä suunnataan kohti Aasian markkinoita. Kuopion alueen kauppakamarin ja Savonia-ammattikorkeakoulun organisoima Track -hanke järjestävät yritysryhmälle matkan Kuopion kaupungin ystävyyskaupunki Shanghai Pudongiin syksyllä 2020. Matkan tavoitteena on luoda kansainvälisiä businessmahdollisuuksia osallistuville yrityksille, löytää uusia kumppaneita ja verkostoitua.

Fast Track -vientivalmennuksen asiantuntijat räätälöivät hankkeeseen osallistuville yrityksille tavoitteiden ja tarpeiden mukaiset toimenpiteet ja matkalla hyödynnetään Kuopion kaupungin, kauppakamarin ja Team Finland -toimijoiden verkostoja.

Tapahtumat Suomessa

  • 27.9.2019 Markkinainfo – Kiina, Shanghai
  • 26.11.2019 China Future Challenges Workshop
  • 10.3.2020 Fast Track Shanghai -valmennuksen kick-off

Fast Track -vientivalmennukset yrityksille täältä

Alustava matkasuunnitelma

  • Yritysvierailut ja -neuvottelut räätälöidysti
  • Team Finland -tapaamiset: Suomen pääkonsulaatti, Business Finland ja FinChi Innovation Center
  • Verkostoitumistilaisuudet
  • Mahdollinen yhteistyö Slush Shanghain kanssa

Fast Track vientivalmennus

Fast Track tarjoaa asiantuntijavetoisen vienti- ja markkinointivalmennuksen (4–6 kk, aloitus maaliskuussa 2020) ja valmennusjakson päätteeksi yhteisen räätälöidyn kontaktointimatkan kohdemarkkinoihin, Shanghaihin syksyllä 2020. Valmennus painottuu asiantuntijoiden tukemaan yhteistyökumppanihakuun.

Yritysryhmälle tarkoitettu palvelu toteutetaan osittain verkossa, osittain erikseen sovittavissa lähitapaamisissa. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Shanghai-markkina-asiantuntijoiden, vienti-ja markkinointiasiantuntijoiden, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion alueen kauppakamarin ja Team Finland-toimijoiden (alueellisen ja kohdemarkkinassa sijaitsevien) kanssa. Lue lisää

Verkostot Shanghaissa

Kuopio goes Shanghai matkan organisoijilla, Savonia-ammattikorkeakoululla ja Kuopion alueen kauppakamarilla sekä muilla yhteistyökumppaneilla, on kattavat verkostot Shanghaissa, joita hyödynnetään markkinapotentiaalin kartoittamisessa ja matkan tavoitteiden toimenpiteissä.

Kuopion kaupungin ystävyyskaupunkiyhteistyön ensisijaisena lähtökohtana on tukea Kuopion alueen kansainvälistymistä, edistää yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja yritysten välistä yhteistyötä sekä vahvistaa yhteistyötä kaupunkien välillä. Kuopioon onkin tätä varten muodostunut poikkeuksellisen tiivis yhteistyöverkosto.


Top know how in Kuopio area

Finland is known for thousands of lakes, green forests, northern lights, and the midnight sun. Surrounded by unspoilt nature and water, Kuopio is the leader in health and wellness expertise, the growing city is strongly characterized by education and research, culture, tourism and a diversity of businesses. Kuopio is a dynamic and constantly growing business city. The region of Kuopio is a unique combination of science, technology, art, industry and security. It is also one of the country’s innovation hubs and an important university city. People in Kuopio are known as the forerunner of wellbeing, health and environment expertise. Kuopio is the home of several internationally recognised hi-tech and service companies.

KuopioHealth – Open Innovation Ecosystem

Illustration photo of the future Savilahti. Kuopio health.

KuopioHealth is a network of healthcare professionals committed to advancing health technology expertise, research, business life and awareness of the area. Kuopio Health promotes development, research and innovation based on customer needs and serves as a platform for new products and services. KuopioHealth is an open innovation platform enabling co-creation and transfer of knowledge and technologies for the benefit of society. We offer excellent health technology competence, training, infrastructure anda business network for domestic and international health technology companies and innovators. Read more about innovations and living lab services in Kuopio.

Unique environment for business – Savilahti area

Illustration photo of the future SavilahtiThe Savilahti area, which also covers the Science Park, has hundreds of technology and service companies, several national research centres and numerous testing and analysis laboratories. The area is a unique combination of skills and know-how in the fields of health and well-being. Also several internationally successful companies have laid their foundations into the region. More information


Delegaatio ja yritykset

Tarkentuu kevään 2020 aikana. Yrityshaku on käynnissä.

Yhteistyökumppanit


Matkan organisoinnista vastaa Fast Track –hanke, mitä toteuttava Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus. Yhteistyötahoja mm. Team Finland toimijat. Yhteistyökumppaneina Invest and Grow in Kuopio Region -hanke/BusinessKuopio, ELY sekä Business Finland ja Team Finland.

Tilaa uutiskirje