Business Kuopio

 

finnpulp_havainnekuva1

Sorsasalon yritysalue

Sorsasalon yritysalue muodostaa tärkeän työpaikka-alueen Kuopion kaupungin pohjoispuolella. Alueelle on sijoittunut vuosien varrella merkittävää teollisuutta ja kaupan-alan toimijoita. Logistiset yhteydet alueelle ovat erinomaiset.

Kuopion kaupunki on kaavoittanut Sorsasalon itäosaan uutta asemakaavaa, joka mahdollistaa Finnpulp Oy:n uuden biotuotetehtaan sijoittumisen alueelle. Kyseessä on maailman suurimman havusellutehtaan, joka tuottaa myös  mäntyöljyä ja muita biotuotteita, rakentaminen Kuopion Sorsasaloon. Itä-Suomen aluehallintoviraston Finnpulp Oy:lle myöntämä biotuotetehtaan ympäristölupa (31.3.2017) käsittää selluloosatehtaan, kuoren kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energiantuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon.

Tehtaan kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa. Havusellun tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Rakennusvaiheessa tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutukseksi on laskettu 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin tehtaan on laskettu tuovan työtä Pohjois-Savoon 1500 hengelle. Itse tehdas työllistäisi 200 henkilöä.

Lue lisää: Finnpulpille myönnetty ympäristölupa – Suunnitelmissa maailman ensimmäinen alusta alkaen älykäs biotuotetehdas

Lisätietoja Sorsasalon yritysalueesta: Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, puh. 044 718 2085

sorsasalo_havainnekuva

Alustava havaintokuva Sorsasalon alueesta (16.6.2016)

Kuva: Finnpulp havaintokuva

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn