fbpx

Business Kuopio

 

KuopioHealth – Avoin innovaatioekosysteemi

KuopioHealth on verkosto, joka on sitoutunut edistämään terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. KuopioHealth edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja uusia innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille.

KuopioHealth toimii avoimen innovaatiotoiminnan -mallilla, jossa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät yhdessä tuovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Tarjoamme erinomaista terveydenhuollon osaamista, koulutusta, toimintaympäristön sekä yritysverkoston kotimaisille ja kansainvälisille terveysteknologiayrityksille ja innovaattoreille.

Lisätiedot:

  • Arto Holopainen, Strategia ja kehittäminen, Innovaatiopäällikkö, arto.holopainen(at)kuopio.fi, 045 139 3996, www.kuopio.fi
  • Mikko Juuti, Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Invest & Grow in Kuopio Region, projektipäällikkö, mikko.juuti(at)kuopio.fi, 044 718 2034, www.kuopio.fi

Kuopio Living Lab -palvelut

Kuopio on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen keskittymä, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita. Kuopion strategisena päämääränä on olla hyvinvoinnin, ympäristön ja terveyden edelläkävijä. Kuopio on toiminut WHO: n terveiden kaupunkien verkoston aktiivisena jäsenenä vuodesta 2005 lähtien.

Kuopion kaupunki tarjoaa Living Lab -palveluja, joilla tulevaisuuden hyvinvointiratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan aidossa terveydenhuollon ympäristössä. Living Lab -ympäristönä toimii perusterveydenhuollon palvelut ja erikoisalueena vanhuspalvelut ja kotihoito.

Lisätietoja: Pauliina Kämäräinen, Kuopio Living Lab, perusterveydenhuolto, pauliina.kamarainen(at)kuopio.fi, 044 718 6440, www.kuopio.fi


KYS Living Lab -palvelut

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. KYS vastaa 248 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

Vuodesta 2016 lähtien KYS Living Lab on tarjonnut aidon testaus- ja tutkimusympäristön yritysten terveysteknologisille ratkaisuille yliopistollisen sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla. Palvelumme sisältävät innovaatioiden yhteiskehittämisen, tuotteiden ja ratkaisujen testaustoiminnan, tutkimusyhteistyön ja kliiniset laitetutkimukset.

Lisätietoja: Merita Kaunisto, KYS Living Lab, erikoissairaanhoito, merita.kaunisto(at)kuh.fi, 044 717 9233, www.psshp.fi


KuopioHealth Lab

Ammattikorkeakoulujen kaksi perustehtävää ovat opetus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI). Savonia-ammattikorkeakoulu profiloituu molempien perustehtäviensä laadukkaaksi työelämäläheiseksi toteuttajaksi, kehittäjäksi ja uudistajaksi. Soveltavan hyvinvointiteknologian painoala vastaa sosiaali- ja terveysalan uudistamistarpeeseen ja osaltaan kehittää sen tehokkuutta ja laatua. Edistämme teknolo¬gisten sovellusten kehittämistä ja kaupallistamista, asiakkaan osallisuutta tukevaa teknologiaa, sähköisten palvelujen turvallista käyttöä sekä teemme soveltavaa tutkimusta.

Savonian soveltavan hyvinvointiteknologian painoalueita ovat terveysteknologian, pelillisyyden, laskennallisen älykkyyden, ICT-työkalujen sekä Big Datan hyödyntäminen uusien palveluiden kehittämisessä ja teknologioiden arvioinnissa. Tarjoamme myös potilas- / asiakasryhmäkohtaista käytettävyystestausta, uusien palvelu- tai tuoteideoiden arviointia sekä palveluiden suunnittelua yhdistämällä digitaaliset ja perinteiset terveydenhuoltopalvelut.

Lisätietoja: Petteri Jääskeläinen, KuopioHealth Lab, TKI, petteri.jaaskelainen(at)savonia.fi, 044 785 6466, www.savonia.fi


Tiedotteet/julkaisut