Business Kuopio

 

KuopioHealth – Avoin innovaatioekosysteemi

KuopioHealth on verkosto, joka on sitoutunut edistämään terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. KuopioHealth edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja uusia innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille.

KuopioHealth toimii avoimen innovaatiotoiminnan quadruplehelix-mallilla, jossa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät yhdessä tuovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Tarjoamme erinomaista terveydenhuollon osaamista, koulutusta, toimintaympäristön  sekä yritysverkoston kotimaisille ja kansainvälisille terveysteknologiayrityksille ja innovaattoreille. Kuopion alueen tutkimus-, kehitys- ja liiketoimintakärjet ovat: terveysteknologia, diagnostiikka, lääkekehitys, bioinformatiikka, hoidon vaikuttavuus, hyvinvointipalvelut ja kliininen ravitsemus.

Yhteystiedot:

  • Arto Holopainen, digitalisaatioasiantuntija, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, arto.holopainen(at)kuopio.fi, 045 139 3996, www.kuopio.fi
  • Mikko Juuti, Kuopion terveysteknologian innovaatiokeskittymän johtaja, mikko.juuti(at)uef.fi, 040 485 8826, www.uef.fi

Kuopio Living Lab

Kuopio on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen keskittymä, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita. Kuopion strategisena pääränä on olla hyvinvoinnin, ympäristön ja terveyden edelläkävijä. Kuopio on toiminut WHO: n terveiden kaupunkien verkoston aktiivisena jäsenenä vuodesta 2005 lähtien.

Kuopion kaupunki on aloittanut Living Lab -toiminnan, jolla tulevaisuuden hyvinvointiratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan aidossa terveydenhuollon ympäristössä.  Living Lab -ympäristönä toimii perusterveydenhuollon palvelut ja erikoisalueena vanhuspalvelut ja kotihoito. Living Labin kautta yritykset saavat tärkeää tietoa ratkaisujensa käytettävyydestä, ja vastaavasti terveydenhuolto saa tietoa uusimpien palveluiden hyödyistä ja mahdollista kustannussäästöistä.

Kuopio Living Lab toimintaa rahoittaa projektina Kuopion kaupunki, Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan Living Labin kanssa ja Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kuopio Living Lab on ehdolla referenssipaikaksi terveen ikääntymisen Eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa (EIP AHA).

Yhteystiedot: Pauliina Kämäräinen, projektisuunnittelija, pauliina.kamarainen(at)kuopio.fi, 044 718 6440, www.kuopio.fi


Kuopion yliopistollisen sairaalan Living Lab (KYS Living Lab)

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. KYS vastaa 248 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

Vuodesta 2016 lähtien KYS Living Lab on tarjonnut aidon testaus- ja tutkimusympäristön pienistä yrityksistä suuryrityksiin yliopistollisen sairaalan soveltuvilla osastoilla ja poliklinikoilla. Palvelumme sisältävät tuoteinnovaatiot ja testaukset, apua viranomaisvaatimusten dokumentoinnissa, tutkimusyhteistyön ja kliiniset testaukset.

KYS Living Lab toimintaa rahoittaa ”Terveysteknologian kehityskeskus” -projektina Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupunki, Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä Kuopion Living Labin kanssa, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Yhteystiedot: Kirsimarja Metsävainio, Projektikoordinaattori, anestesiologian erikoislääkäri, kirsimarja.metsavainio(at)kuh.fi, 044 717 5461, www.kuh.fi


KuopioHealth Lab

Ammattikorkeakoulujen kaksi perustehtävää ovat opetus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI). Savonia-ammattikorkeakoulu profiloituu molempien perustehtäviensä laadukkaaksi työelämäläheiseksi toteuttajaksi, kehittäjäksi ja uudistajaksi. Soveltavan hyvinvointiteknologian painoala vastaa sosiaali- ja terveysalan uudistamistarpeeseen ja osaltaan kehittää sen tehokkuutta ja laatua. Edistämme teknolo¬gisten sovellusten kehittämistä ja kaupallistamista, asiakkaan osallisuutta tukevaa teknologiaa, sähköisten palvelujen turvallista käyttöä sekä teemme soveltavaa tutkimusta.

Savonian soveltavan hyvinvointiteknologian painoalueita ovat terveysteknologian, pelillisyyden, laskennallisen älykkyyden, ICT-työkalujen sekä Big Datan hyödyntäminen uusien palveluiden kehittämisessä ja teknologioiden arvioinnissa. Tarjoamme myös potilas- / asiakasryhmäkohtaista käytettävyystestausta, uusien palvelu- tai tuoteideoiden arviointia sekä palveluiden suunnittelua yhdistämällä digitaaliset ja perinteiset terveydenhuoltopalvelut.

Yhteystiedot: Petteri Jääskeläinen, TKI-päällikkö, petteri.jaaskelainen(at)savonia.fi, 044 785 6466, www. savonia.fi


Tiedotteet/julkaisut

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn