Business Kuopio

 

Andritzin teknologiaratkaisujen pelikenttä on koko maailma

23.11.2022

Andritz Oy on yksi maailman johtavista sellu-, paperi- ja energiateollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Kyseisillä teollisuudenaloilla on vahvat juuret Andritzin Varkaudessa sijaitsevalla toimistolla ja konepajalla.

Recovery Boiler, Montes del Plata, Uruguay

Metalliteollisuuden historia ulottuu Varkaudessa 1800-luvun alkuun, kun kaupungin ensimmäiset valimot aloittivat toimintansa. Paul Wahl perusti 1851 Varkauden konepajan, ja vähitellen sen toiminta kehittyi laitetuotantoon. Aluksi konepaja valmisti pieniä höyrykoneita ja myöhemmin yhdeksi toimialaksi valikoitui laivateollisuus.

Laivojen höyrykoneiden kautta siirryttiin lopulta sellutehtaiden laitetuotantoon. 1910-luvulla Varkauden konepajan Wahlilta ostanut Ahlströmin perhe alkoi kehittämään laitteita metsäteollisuuden tarpeisiin, ja sillä tiellä Andritzin Varkauden toimipiste on vielä tänäkin päivänä.

– Monien vaiheiden jälkeen Andritz AG osti vuosituhannen vaihteessa selluteollisuuden toiminnot yhtiön silloiselta omistajalta Ahlström Machinery Oy:ltä, Andritzin paikallisjohtaja Marko Luokkanen kertoo.

Nykyään Andritzin tuotealueita Suomessa ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely sekä erilaiset järjestelmät, laitteet ja palvelut energiantuotantoon. Luokkanen arvioi, että Andritzin toiminnot ovat säilyneet Varkaudessa, koska sinne on keskittynyt valtava määrä osaamista. Andritz on yksi alansa isoimpia toimijoita maailmanlaajuisesti.

Markkinat ovat ulkomailla

Henkilöstöllä on ollut iso rooli Andritzin menestyksessä. Osaavat ihmiset ovat kyenneet kehittämään niin prosessiteknisiä kuin mekaanisten laitteiden ratkaisuja. Luokkanen arvioi, että vaikka valmistaisi kuinka hyviä laitteita, ne pitää osata myös myydä, toimittaa ja rakentaa. Se on Andritzin ydinosaamista.

Andritzin kansainvälisyys juontaa juurensa niihin valintoihin, joita Varkauden konepaja teki selluteollisuuden osalta 1940- ja 1950-luvuilla. Suomen markkinat alkoivat tuolloin kypsymään ja uusia markkinoita lähdettiin hakemaan ulkomailta. Vielä tänäkin päivänä suurin osa Andritzin markkinoista on ulkomailla.

– Jo Ahlströmin historian aikana on tehty oikeita päätöksiä tuotevalikoiman suhteen ja lähdetty rohkeasti maailmalle. Sillä perinnöllä mekin elämme edelleen, vaikka tuotteet ja laitteet ovatkin kehittyneet ja kasvaneet matkan varrella. Andritz on kasvanut koko ajan merkittävämmäksi tekijäksi, Luokkanen sanoo.

Innovatiivisia ratkaisuja

Second Pulp Production Line, Tres Lagoas (MS), Brazil

Andritzilla innovoidaan edelleen rohkeasti uusia tuotteita. Uusi suuntaus on tehtaiden sivuvirtojen hyödyntäminen entistä tehokkaammin. Andritz pyrkii kehittämään ratkaisuja, joilla pystytään vähentämään tehtaiden raaka-aineiden, energian sekä kemikaalien kulutusta ja samalla lisäämään asiakkaiden liiketoimintamahdollisuuksia.

Yksi esimerkki uusista ratkaisuista on Ruotsiin toimitettu biometanolilaitos, jossa tehtaan prosessien sivuvirroista pystytään prosessoimaan metanolia ja myymään sitä markkinoille puhtaana metanolina. Se on ollut asiakkaalle erittäin kannattava sijoitus uuteen liiketoimintaan. Andritzille se puolestaan on teknologisesti uusi innovaatio, josta toivottavasti avautuu uusia markkinoita myös muille asiakkaille.

Samaa rohkeutta ja innovatiivisuutta Luokkanen suosittelee muillekin yrityksille. Pitää uskaltaa uskoa omiin tuotteisiinsa ja tehdä kauppaa. Kaupan myötä syntyy oppimista, vaikka matkan varrella todennäköisesti tulee tehtyä myös virheitä.

– Kannattaa lähteä rohkeasti ja avoimesti viemään omaa visiota eteenpäin eikä yrittää tehdä liian paljon yksin, vaan verkostoitua sopivien kumppaneiden kanssa, Luokkanen toteaa.

Andritz verkkosivut


Lähialueen osaaminen tärkeässä roolissa

Andritz pyrkii hyödyntämään Varkauden lähialueen osaamista projekteihinsa. Kumppanuus merkitsee Andritzille erittäin paljon. Sen alihankintaketjussa on noin sata alihankkijaa, jotka ovat kiinteä osa kokonaistoimituksia.

– Hyödynnämme aina meidän paikallista alihankkijaverkostoa, kun pystymme, Andritz Oy:n paikallisjohtaja Marko Luokkanen sanoo.


Teksti: Minna Akiola

Kuvat: Andritz

Tilaa uutiskirje