Business Kuopio

 

Kuopio Living Lab

Testaa tuotteesi aidossa asiakasympäristössä

Kuopio Living Lab on Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon Hyvinvointialue ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama yhteiskehittämiskonsepti. Kuopio Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteen tai palvelun testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Palvelemme yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa aina ideasta markkinoille asti. Toimintaa on kehitetty Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteisessä Kuopio Living Lab -hankkeessa ja Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopio Health Lab -hankkeessa.


Toimi näin

  • 1. Yhteys: Täytä lomake tästä
  • 2. Tiedot: Yrityksen tiedot, yhteistyön tarpeet ja toiveet
  • 3. Vastaus: Vastaus 1 viikon sisällä, alkukartoitus

Palveluitamme

Asiantuntija-arvio

Pohjois-Savon Hyvinvointialue, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden tuottama arvio tuotteesta/palvelusta. Asiantuntija-arviossa eri alan asiantuntijat antavat suullisen ja/tai kirjallisen arvionsa tuotteesta tai palvelusta. Asiantuntija-arviota voidaan hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa. Kuopio Living Labilla on käytettävissä laajasti eri alojen kokeneita asiantuntijoita, joita hyödynnetään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Käytettävyystestaus

Käytettävyysarvioissa ja -testauksessa asiakas saa tietoa tuotteen tai palvelun käytettävyydestä, teknisestä ja ergonomisesta toimivuudesta. Arvioinnin kohteena on muun muassa tuotteen käyttöliittymän käytettävyys ja loogisuus. Asiakas saa palautetta loppukäyttäjiltä kuten muun muassa terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisilta tuotteen ja/tai palvelun mahdollista jatkokehitystä varten.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön (mm. vaikuttavuustutkimus ja kliininen laitetutkimus) avulla yrityksen on mahdollista saada arvokasta tietoa tuotteen ja liiketoiminnan tueksi. Tämä mahdollistaa myös yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoitumisen.


Kehittämisympäristöt

Kuopion kaupungin Living Lab

Kuopio on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jossa on monipuolinen elinkeinoelämä ja kansainvälinen yliopisto. Kuopion visiona on olla Hyvän elämän pääkaupunki. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.

Kuopion kaupunki tarjoaa Living Lab -palveluja, joilla tulevaisuuden ratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan aidoissa ympäristöissä työskentelevillä asiantuntijoilla ja palveluiden loppukäyttäjillä. Ympäristöinä ovat kaupunkiympäristön palvelut, koulu- ja oppimisympäristöt sekä hyvinvoinnin edistämisen ympäristöt.

Lisätietoa: Arto Holopainen, Kuopion kaupunki, Innovaatiopäällikkö, arto.holopainen@kuopio.fi, 045 139 3996

Logo Kuopio


Pohjois-Savon Hyvinvointialueen Living Lab

Pohjois-Savon Hyvinvointialueeseen kuuluu yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, jonka päätehtävänä on tuottaa potilailleen parasta mahdollista hoitoa. Erikoissairaanhoito kehittyy jatkuvasti prosessien, lääkinnällisten laitteiden ja ratkaisujen osalta.

Erikoissairaanhoidon ympäristö sekä perusterveydenhuollon yksikkö mahdollistavat eri potilasryhmien ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisen kaikilta lääketieteen erikoistaloilta. Yrityksen terveysteknologisen tuotteen ja ratkaisun kehitystyötä voidaan tukea asiantuntija-arvion, työpajojen, tuotetestauksen ja tutkimuksen avulla.

Lisätietoa: Johanna Jylhä-Ollila, Yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija, johanna.jylha-ollila@pshyvinvointialue.fi, 044 717 5451

KYSin Living labin verkkosivu

Logo KYS


Savonia-ammattikorkeakoulun Living Lab

Savonia-ammattikorkeakoulun monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat ovat tukena erityisesti yrityksen tuotekehityksen alkuvaiheessa. Toiminnassa lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta, joka edistää yrittäjyyttä ja uusien ideoiden syntymistä.

Savonia-ammattikorkeakoulu yhdistää tehokkaasti tutkimuksen, kehitystyön, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan. Arvioimme tuotteesi soveltuvuutta eri asiakasryhmille, olemme mukana tuottamassa ammattimaista sisältöä tuotteeseen sekä annamme konkreettisia vinkkejä tuotekehityksen tueksi.

logo Savonia-ammattikorkeakoulu


Tiedotteet/julkaisut

Living Lab case videot

 

Tilaa uutiskirje