Business Kuopio

 

Löydä verkostot ja kumppanit

Kuopion alueella on kansainvälisesti korkeatasoiset liiketoiminta- ja tutkimusympäristöt. Täällä yhdistyvät jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö ja monipuolinen koulutus- ja tutkimusosaaminen.

Hyödynnä koko Kuopion kasvuyrittäjyyden yhteisö ja Business Kuopion laaja kontaktiverkosto. Kuopion alueen liiketoimintaekosysteemi kehittyy jatkuvasti ja toimintaympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Monitasoista yhteistyötä tehdään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tutustu myös Kuopion liiketoimintaympäristöön.

Katso alla olevasta verkostohausta sopivia businesskumppaneita. Haku onnistuu vapaasanahaulla tai täppäämällä kategoriaa.

Business Center

Business Center on yrittäjyyttä ja liiketoimintaa laajasti kehittävä innovatiivinen yhteisö. Toiminnan tarkoituksena on lisätä Pohjois-Savon maakunnan yritystoimintaa ja aluetalouden kasvua tarjoamalla yrittäjyyskasvatus ja -koulutuspalveluja sekä yritysten kasvu- ja innovaatiopalveluja ja verkostoja. Yhteisöön kuuluvat UEF, Savonia, Sakky, YSAO ja Pohjois-Savon kaupunkien ja kuntien yrityspalvelut, BusinessKuopio, yhteistyökumppaneina laaja verkosto yrittäjyyttä ja yritystoimintaa kehittäviä organisaatioita.

Business Kuopio

BusinessKuopio on yritysten kumppani. BusinessKuopio kokoaa yhteen Kuopion kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut (Kuopion kaupungin yrityspalvelut) sekä aktiivisen kumppaniverkoston toiminnan tueksi. BusinessKuopio auttaa niin alkavia kuin kasvavia yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään. Tuomme Kuopion alueelle investointeja Suomesta ja ulkomailta. Visiona on olla Pohjoismaiden paras yhteisö kasvuhakuiselle yritykselle.

East & North Finland EU office

Follow up relevant EU policies and legislative developments and influence them according to the needs of East and North Finland.

EBAN

EBAN (European Business Angels Network) on Euroopan johtavin sijoittajaverkosto, jolla on yli 150 jäsentä yli 50:ssä maassa. EBAN tuo yhteen businessenkelit, alkuvaiheen sijoittajat, yrittäjät ja yritykset, ja sen tavoitteena on mahdollistaa tiedon ja taidon jakaminen sekä sijoittajayhteisön rakentaminen eri alueilla ja aloilla. EBAN kumppanuuden hyötyjä ovat mm. Eurooppalaisten business-enkeleiden ja enkeliryhmien kanssa verkostoituminen, esimerkiksi eri tapahtumien kautta. Euroopan laajuinen näkyvyys ja isot yhteiset tapahtumat tuovat lisäarvoa koko Pohjois-Savon alueelle. EBAN on perustettu 1999, ja edustaa sektoria, minkä vuosittaiset investoinnit 11,4 mrd. euroa, ovat merkittävässä asemassa Euroopan tulevaisuuden kehityksessä ja pk-yritysten rahoittajina.

Energiaklusteri 

Energiaklusteri – Energy Cluster North Savo – Pohjois-Savon merkittävimmän teollisuuden alan ja yhden älykkään erikoistumisen kärjen kone- ja metalliteollisuuden tueksi ollaan muodostamassa laaja-alaista energiaklusteria, jonka tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Finnish Sustainable Communities

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 20 mennessä. Kunta, yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne tunnistavat uusia yhteistoimintamahdollisuuksia ja tekemisen tapoja. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. GTK tuottaa geologista perustietoa päätöksentekijöille ja lisäarvoa elinkeinoelämälle, ja on keskeinen vaikuttaja Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toimiva GTK tuottaa ratkaisuja kestävämmän kasvun tueksi.

Human Security Finland

Human Security Finland on kansallinen kehitys- ja kriisiliiketoiminnan verkosto. Human Security Finland tuottaa palveluja katastrofi- ja konfliktialueille, hauraisiin valtioihin sekä kehitysmaihin tähtäävän liiketoiminnan tukemiseen. Verkostossa on mukana n. 70 yritystä eri toimialoilta ja se tekee yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Human Security Finland tekee yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävää yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa. Toimintaa koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu 1.12.2016 lähtien. Lisätietoja jyri.wuorisalo(at)savonia.fi.

ICLEI – Local Governments for Sustainability

ICLEI on ainoa maailmanlaajuisesti toimiva kestävien kaupunkien verkosto. Globaalit haasteet edellyttävät paikallisia ratkaisuja ja globaalia hallintoa. Ilmaston, biologisen monimuotoisuuden, ilmanlaadun ja makean veden luonnonvarojen suojelu tarvitsee kansainvälistä sitoutumista ja yhteistyötä hallinnon kaikkien tasojen välillä. ICLEI on yli 1 000 paikallishallinnon yhdistys, joka edustaa paikallisviranomaisten etuja Yhdistyneissä Kansakunnissa ja kansainvälisillä poliittisilla foorumeilla. ICLEI on myös liike, joka ajaa positiivista muutosta maailmanlaajuisesti paikallista kestävyyttä koskevien ohjelmien ja kampanjoiden sekä tieto-, työkalu-, verkostoitumis-, koulutus- ja konsultointipalveluja tarjoavan resurssikeskuksen avulla.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston yritys- ja innovaatiopalvelut on tukemassa ja edistämässä yliopistosta syntyvien tutkimustulosten ja osaamisen kaupallistamisessa. Toimimme yhteistyössä tutkimusryhmiemme ja elinkeinoelämän kanssa arvioitaessa tutkimuksen kaupallista potentiaalia sekä autamme osaamisen siirrossa uuden liiketoiminnan ja yrittäjyyden kasvualustoiksi. Toimimme myös tutkimuksemme ja omaa yritystoimintaa suunnittelevien linkkinä liike-elämään, alueellisiin ja valtakunnallisiin yrityskehitys- ja välittäjäorganisaatioihin sekä uuden yritystoiminnan alkuvaiheen rahoittajiin. Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut neljä globaalia haastetta, joihin haetaan ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

Kuopio Convention Bureau Oy

Kuopio Convention Bureau (KCB) tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua kokousten ja kongressien järjestäjille, ja sen avulla löydät tilaisuuteesi parhaiten soveltuvat tilat ja palveluntarjoajat, mieleenpainuvat oheisohjelmat sekä alueen markkinointimateriaalit. Kuopio Convention Bureaun tehtävänä on helpottaa kokous- ja kongressijärjestäjien työtä. Sinä voit keskittyä ohjelman sisällön rakentamiseen ja puhujavalintoihin, me ideoimme ja etsimme sinulle tarvitsemasi palveluntarjoajat.

Kuopio Health – Avoin innovaatioekosysteemi

Kuopio Health on verkosto, joka on sitoutunut edistämään terveys-, hyvinvointi-, ja ravitsemusalan osaamista, tutkimusta ja elinkeinoelämää, sekä viestimään alueemme osaamisen kärjistä, ja joka toimii avoimen innovaatioekosysteemin mallilla. Kuopio Health rakentaa vahvempaa alueellista yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden, sekä elinkeinoelämän ja yritysten välillä. Kuopio Healthille yhdessä tekeminen on voimavara, joka tarjoaa modernin alustan uusille ideoille kasvaa ja kehittyä. Tavoitteena on luoda alueellemme 2000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. www.kuopiohealth.fi

Kuopio Living Lab

Kuopio Living Lab on kolmen asiantuntijaorganisaation, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti. Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointitekonologia-alan yrityksille tuotteen testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Kuopio Living Lab palvelee yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa ideasta markkinoille.

Kuopio Water Cluster

Kuopio Water Cluster (KWC) keskittyy vesialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon Pohjois-Savon alueella. Klusteri tarjoaa yhden luukun ratkaisun nopeaan tuotekehitys-, testaus- ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alalla toimiville yrityksille. Klusterin muodostavat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, GTK, THL, Ruokavirasto ja Luke. Klusterin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa vesiratkaisujen tuottajat (teknologiatoimittajat) sekä loppuasiakkaat, jotka tyypillisesti käyttävät paljon vettä ja joille syntyy päästöjä samassa suhteessa. Erityisfokuksessa ovat niin sanottu vesi-intensiivinen teollisuus sekä yhdyskuntien vesihuoltosektori.

Kuopio-Tahko markkinointi Oy

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy syntyi joulukuussa 2013, Kuopion kaupungin ja Tahkon matkailukeskuksen yhteistyön tuloksena. Ainutlaatuisen kaupungin ja monipuolisen matkailukeskuksen yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi perustetussa markkinointiyhtiössä on osakkaina ja jäseninä iso joukko alueen matkailuyrityksiä.

Kuopion alueen kauppakamari

Kuopion alueen kauppakamari kuuluu maailmanlaajuiseen yli 12 000 kauppakamarin verkostoon, joka tukee elinkeinoelämän menestystä. Suomessa toimii 19 paikallista kauppakamaria sekä Keskuskauppakamari. Teemme vaikutustyötä yritysten puolesta, koulutamme ja tuotamme jäsenistölle palveluita mm. kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Lisäksi kauppakamarin viranomaistehtäviin kuuluu ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen.

Kuopion seudun uusyrityskeskus

Kuopion seudun uusyrityskeskus auttaa yrityksen suunnittelussa ja perustamisessa sekä neuvoo nuoria yrityksiä kasvussa ja kehittämisessä. Palvelut ovat asiakkaille henkilökohtaisia, maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Peruskartoituksen yritystä harkitsevat ohjataan parhaiden asiantuntijoiden luo. Uusyrityskeskus tekee mm. starttirahalausunnot TE-palveluun.

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Se antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. KYS on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja maamme suurimpia terveydenhuoltoalan opetussairaaloita. KYS:issä työskentelee yli 4000 asiantuntijaa, ja se vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoamisesta yhteensä yli 800 000 potilaalle Itä- ja Keski-Suomen alueella. KYS:in tutkimusvahvuuksia ovat neurotieteet sekä merkittävimmät krooniset sairaudet, kuten diabetes, sepelvaltimotauti, Alzheimerin tauti, aivoverisuonisairaudet, ylipaino ja syövät.

Kuopion Yrittäjät

Kuopion Yrittäjät on Savon yrittäjien suurin paikallisyhdistyksekseen, jonka tehtävänä on luoda mahdollisuuksia sekä yrittäjille, että Kuopiolle. Kuopion Yrittäjät uskovat vahvasti, että yrittäjyys pitää Kuopion elinvoimaisena! Tulevaisuutta tehdään hyvällä meiningillä ja jäsenille järjestetään mm. erilaisia hyvinvointiin ja verkostoitumiseen liittyviä tapahtumia. Yhteiskuntavaikuttamista tehdään tiiviisti Kuopion kaupungin johdon, virkamiesten ja päättäjien kanssa yhdessä, tavoitteena kasvattaa Kuopiosta vuoteen 2040 mennessä 200 000 asukkaan kaupunki.

Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus Luke tuottaa uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Lisäksi Luonnonvarakeskus hoitaa lakisääteisiä viranomaistehtäviä: se huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot. Luken Kuopion yksikkö sijaitsee Maaningalla ja se keskittyy nurmen- ja maidontuotannon tutkimukseen.

Pelastusopisto

Pelastusopisto tarjoaa ammatillista tutkintoon johtavaa koulutusta pelastajille, hätäkeskuspäivystäjille sekä pelastusalan alipäällystö- ja päällystötutkintoihin johtavaa koulutusta. Pelastusopisto järjestää myös pelastusalan täydennyskoulutusta, viranomaisten varautumiskoulutusta sekä koulutusta pelastustoiminnan kansainvälisiin tehtäviin lähteville.

Pohjoismainen ystävyyskaupunkiyhteistyö

Kaupunkien Bodø (Norja), Jönköping (Ruotsi), Kuopio ja Svendborg (Tanska) välinen kansainvälinen yhteistyö on kestänyt jo yli 70 vuotta. Yhteistyön päämääränä on nostaa pohjoismaisen tasavertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan merkitystä globaalilla tasolla. Tulevalla kahdeksanvuotisella sopimuskaudella 2022- 2029 tullaan vahvistaman erityisesti kestävän kehityksen ja asukkaiden hyvinvoinnin eri osa-alueita ja asiantuntijayhteistyötä. Toiminnan keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi ja osallisuus, osaaminen ja elinkeinoelämä, taide ja kulttuuri sekä vapaa-aika ja urheilu. Lisätietoja: yrityskoordinaattori Johanna Liukkonen, p. 044 718 2089.

Ruokalaakso

Ruokalaakso on osa Pohjois-Savon alkutuotannon ja elintarvikealan yhteistyöverkostoa, joka tukee laaja-alaisesti ruokasektorin toimintaa ja kehittämistä. Verkosto tarjoaa tutkimus-, kehitys-, opetus- ja asiantuntijapalveluita alkutuotannosta (marjojen ja kasvien tuotanto, maidon ja lihan tuotanto, kalan viljely) lähi- ja luomuruoan käytön tukemiseen, kiertotalouden, vastuullisuuden, ruokaturvallisuuden ja ihmisten ravitsemuksen huomioimiseen ruokaketjussa sekä elintarvikkeiden kehitykseen ja jalostukseen.

Savon koulutuskuntayhtymä

Monipuolisen ja ajantasaisen osaamisen merkitys työelämässä on suuri. Koulutuksen tulee vastata alati muuttuviin tarpeisin. Sakky tarjoaa yrityksille osaamisen kehittämispalveluita, joita maakuntamme julkisyhteisöt ja yritykset tarvitsevat. Tarjontaan kuuluu laaja valikoima perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä erilaisia ammatillisia lisäkoulutuksia. Sakky räätälöi koulutuksia ja selvitää yhdessä yrityksen kanssa, mitä osaamista työyhteisönne tarvitsee. Savon ammattiopisto on aktiivinen yrityselämän kumppani Pohjois-Savossa ja toteuttaa koulutuksia myös työpaikoilla. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota.

Savon Yrittäjät

Savon Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä toimialueenaan 19 paikkakuntaa Pohjois-Savossa. Savon Yrittäjien toiminnan tarkoitus on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä. Yrittäjäjärjestö on oman alueensa merkittävin pk-yritysten yhteiskuntavaikuttaja.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonian tutkimus- ja kehitystoiminta tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. Yrityksille tarjottavat palvelut pitävät sisällään mm. tuote- ja materiaalitestausta, EMC-laboratoriotestausta ja soveltavan terveysteknologian testausta. Savoniassa liiketoimintaa toteuttavat ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Osaamisen vienti on osa liiketoimintaa sekä koulutuksen myynti ulkomaalaiselle yritykselle tai yhteisölle. Lisätietoja: Liiketoimintapäällikkö Tomi Hyttinen, tomi.hyttinen(at)savonia.fi.

Science Technology Park in Opole, Poland

The object of Science and Technology Park in Opole is to stimulate innovative entrepreneurship in an open partnership environment between science, business and local government. The aim of the institution is to create an appropriate scientific – technological platform and technical resources necessary for the voivodeship of Opole.

Shanghai Pudong New Area, the People’s Republic of China

Pudong is a district of Shanghai, China, located east of the Huangpu River. Its total area is over 530 square meters and total population is over 5 million people. The Pudong area continues to experience rapid development, especially in the commercial sector. The area has attracted considerable fixed asset and real estate investments. Pudong is Kuopio’s sister city.

Shanghai Zhangjiang (Group) Co Ltd., Pudong

Zhangjiang Hi-Tech Park is a technology park in the Pudong district of Shanghai, China. The park specializes in research in life sciences, software, semiconductors, and information technology. The Park’s two leading industries are information technology and modern biotechnology and pharmaceuticals, and its principal focus is to develop innovation and entrepreneurship.

Startup kasvuyhteisö

Kuopion alueen kauppakamarin Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hankkeen tarkoitus on lisätä maakuntaan elinvoimaista kasvuyrittäjyyskulttuuria. Tämän avulla kiihdytetään uusien startup-yritysten perustamisaktiivisuutta ja tutkimuslähtöisten liikeideoiden syntymistä alueelle. Tärkeää on myös tukea elinkeinoelämän uudistumista ja vientiyritysten määrän lisääntymistä.

Suomen Telelääketieteen ja e-Health -seura (STeHS)

Suomen Telelääketieteen ja eHealth seura toimii vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä telemedisiinan ja e-Healthin alueella Suomessa ja kansainvälisesti. STeHS tekee tiivistä yhteistyötä alan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä terveydenhuoltopalvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa.

Suomen Yrityskummit

Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, joka ratkoo globaaleita haasteita ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT:n tavoitteena on auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla. Kuopion VTT:n toimipisteessä tehtävä tutkimus keskittyy erityisesti terveysdataan liittyvään tutkimukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Laitos kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja sidosryhmien päätöksenteon ja työn tueksi. THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

WHO Healthy Cities Network

Consists of cities around the WHO European Region that are committed to health and sustainable development, nearly 100 cities and towns from 30 countries.

Tilaa uutiskirje