Business Kuopio

 

Teknologiaa tärkeimmästä luonnonvarastamme

Kuopion alue on tunnettu vahvasta ja monitieteisestä vesiosaamisesta ja -tutkimuksesta. Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan yksikön tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat vesiturvallisuus ja bioprosessit. Vesiturvallisuuteen liittyvä soveltava TKI-toiminta keskittyy veden monitorointi- ja mallinnusmenetelmien ja puhdistusteknologioiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tärkeimpiä sovellusalueita ovat yhdyskuntien vesihuolto, maatalous sekä runsaasti vettä käyttävät teollisuuden alat, kuten kaivosteollisuus ja sellu- ja paperiteollisuus. Bioprosessien osalta toiminta on painottunut uusien sovellusten kehittämiseen erityisesti teollisuuden orgaanisten jätevirtojen hyödyntämiseksi energiaksi ja biomateriaalien raaka-aineiksi mikrobiologisten prosessien avulla.

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus GTK toimivat myös osana valtakunnallista kaivosvesiverkostoa. Savonia, VTT ja Finnish Water Forum ovat myös mukana edistämässä digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa ja kyberturvallisuutta vesilaitoksissa.

Kuopio on ihanteellinen sijoittumiskohde vesitekniikan alan yrityksille ja tutkimusinstituutioille. Tutkimuksen ja vahvan yritysyhteistyön kautta alueen toimijat pyrkivät vastaamaan modernin yhteiskunnan tarpeisiin ja luomaan uutta ymmärrystä ja innovaatioita kestävämmän maailman tueksi. Pohjois-Savon vesiosaamisen ekosysteemi Kuopio Water Cluster (KWC) keskittyy vesialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan ja tarjoaa tehokkaita tuotekehitys-, testaus- ja kaupallistamispalveluita vesitekniikan alalla toimiville yrityksille.

Veteen liittyvät tutkimus- ja kehitystoiminnan ympärille on viime vuosina syntynyt useita lupaavia start up -yrityksiä, kuten 3AWater ja Preventos Informatics.

Tilaa uutiskirje