fbpx

Business Kuopio

 

Illustration: Hand holding light bulb in front of global show the world's consumption with icons energy sources for renewable, sustainable development. Ecology concept.

Ekosysteemit ja klusterit

Kuopiossa on korkeat kansainvälisen tason yritys- ja innovaatioekosysteemit. Avoin innovaatioekosysteemi Kuopio Health on erinomainen esimerkki yhteistyöhankkeesta, joka tukee yritysten kasvua, luo verkostoja ja vauhdittaa uusien yritysten syntymistä. Uudempia ja nopeasti kehittyvia ekosysteemejä ovat myös vesi- ja energiaklusteri.

Kuopio Health on verkosto, joka on sitoutunut edistämään hyvinvoinnin, elintarvikealan sekä terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. Kuopio Health edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja uusia innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille.

Kuopio Health toimii avoimen innovaatiotoiminnan mallilla, jossa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät yhdessä tuovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Tarjoamme erinomaista terveydenhuollon osaamista, koulutusta, toimintaympäristön sekä yritysverkoston kotimaisille ja kansainvälisille terveysteknologiayrityksille ja innovaattoreille.

Kuopio Water Cluster (KWC) – keskittyy vesialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon Pohjois-Savon alueella. Klusteri tarjoaa yhden luukun ratkaisun nopeaan tuotekehitys-, testaus- ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alalla toimiville yrityksille.

Klusterin muodostavat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, GTK, THL, Ruokavirasto ja Luke. Klusterin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa vesiratkaisujen tuottajat (teknologiatoimittajat) sekä loppuasiakkaat, jotka tyypillisesti käyttävät paljon vettä ja joille syntyy päästöjä samassa suhteessa. Erityisfokuksessa ovat niin sanottu vesi-intensiivinen teollisuus sekä yhdyskuntien vesihuoltosektori.

Ruokalaakso on osa Pohjois-Savon alkutuotannon ja elintarvikealan yhteistyöverkostoa, joka tukee laaja-alaisesti ruokasektorin toimintaa ja kehittämistä. Verkosto tarjoaa tutkimus-, kehitys-, opetus- ja asiantuntijapalveluita alkutuotannosta (marjojen ja kasvien tuotanto, maidon ja lihan tuotanto, kalan viljely) lähi- ja luomuruoan käytön tukemiseen, kiertotalouden, vastuullisuuden, ruokaturvallisuuden ja ihmisten ravitsemuksen huomioimiseen ruokaketjussa sekä elintarvikkeiden kehitykseen ja jalostukseen.

Energiaklusteri – Energy Cluster North Savo – Pohjois-Savon merkittävimmän teollisuuden alan ja yhden älykkään erikoistumisen kärjen kone- ja metalliteollisuuden tueksi ollaan muodostamassa laaja-alaista energiaklusteria, jonka tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Verkostohaku

Kuopio ja alueen organisaatiot toimivat aktiivisesti erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kattava lista verkostoista löytyy täältä.

Tilaa uutiskirje