fbpx

Business Kuopio

 

Mikä BusinessKuopio?

BusinessKuopio on yritysten kumppani. BusinessKuopio kokoaa yhteen Kuopion kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut sekä aktiivisen kumppaniverkoston toiminnan tueksi.

”Siellä kasvu, missä kumppanuus”

BusinessKuopio on yritysten kumppani. BusinessKuopio tarjoaa kasvun ja uudistumisen avaimet niin alkaville kuin kasvaville yrityksille – oletpa vasta suunnittelemassa yritystoimintaa tai laajentamassa liiketoimintaasi uusille markkina-alueille Suomessa tai ulkomailla.

BusinessKuopio kokoaa yhteen Kuopion kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut sekä aktiivisen kumppaniverkoston toiminnan tueksi. BusinessKuopion tavoitteena on saada Kuopion elinkeinoelämä menestymään yhteistyön ja kumppanuuden kautta.

BusinessKuopio tukee elinkeinoelämän hyvinvointia edistämällä yritystoimintaa ja kehittämällä yritysmyönteisiä ja kilpailukykyisiä yritysympäristöjä sekä edistämällä investointien ja osaajien saamista alueelle. Tavoitteena on kasvattaa alueen vetovoimaisuutta nostamalla alueen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kuopio on aktiivinen elinkeinoelämän keskus, jossa innovaatioista luodaan bisnestä liiketoiminta, yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä alue nähdään potentiaalisena sijoituskohteena. Vetovoimainen toimintaympäristö houkuttelee uusia osaajia sekä luo mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille myös kansainvälisellä tasolla. Kuopion tavoitteena on olla vaikutusalueeltaan kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus.

”Menestystarinat syntyvät siellä, missä niillä on tilaa kasvaa. Kuopiossa rakennat oman tarinasi kannustavassa ilmapiirissä – rohkeudella, luovuudella, sinun omilla vahvuuksillasi.”


Visio

BusinessKuopio tarjoaa kasvun ja uudistumisen avaimet niin alkaville kuin kasvaville yrityksille ja tuo investointeja alueelle.

BusinessKuopio on elinkeinoelämän hyvinvoinnin kehittäjä. Kuopio on aktiivinen elinkeinoelämän keskus, jossa innovaatioista luodaan bisnestä, yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä alue nähdään hyvänä sijoituskohteena. Vetovoimainen toimintaympäristö houkuttelee uusia osaajia sekä tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille myös kansainvälisellä tasolla. Kuopio on vaikutusalueeltaan kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus.

Missio

BusinessKuopio tukee elinkeinoelämän hyvinvointia edistämällä yritystoimintaa, kehittämällä yritysten toimintaympäristöjä sekä houkuttelemalla alueelle investointeja ja osaajia.

Tarjoamme kattavat palvelut yrittäjille ja aktiivisen kumppaniverkoston toiminnan tueksi. Kehitämme yritysmyönteisiä ja kilpailukykyisiä yritysympäristöjä ja edistämme investointien ja osaajien saamista alueelle sekä kasvatamme alueen vetovoimaisuutta nostamalla alueen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tilaa uutiskirje