Business Kuopio

 

Liiketoimintaympäristö

Kuopion alueen aktiivinen liiketoimintaekosysteemi kehittyy jatkuvasti ja toimintaympäristöjä kehitetään yhdessä yritysten kanssa. Yritysten menestyksen tukemiseksi teemme jatkuvaa yhteistyötä yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden ja aluekehityshankkeiden kanssa. Katso myös alueen ekosysteemit (kärkitoimialoihin) tästä.

Huippuluokan tutkimusta ja koulutusta

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on yksi Suomen suurimmista yliopistoista. Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa ja on sijoittunut useilla aloilla maailman parhaiden joukkoon monissa vertailuissa. Monitieteisenä yliopistona UEF hakee ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin ja kouluttaa osaajia yhteiskunnan eri sektoreille.

Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut neljä globaalia haastetta, joihin haetaan ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys. Yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Itä-Suomen yliopiston kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työntekijöitä 2 500.

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonia kouluttaa vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla, ja tutkinnon voi opiskella päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Savonian toiminta keskittyy neljään painoalaan, jotka ovat Soveltava hyvinvointiteknologia, Vastuullinen ruokatuotanto, Vesiturvallisuus sekä Uudistuva kone- ja energiateollisuus. Digitaaliset ratkaisut ovat läpileikkaava teema kaikilla painoaloilla. Painoalojen kautta luodaan hyvinvointia, kansainvälistä liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja innovaatioita. Tähän pyritään tuotekehityksen, muotoilun ja luovien kokeilujen kautta. Savonian koulutusyksiköt sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Savonian tutkimus- ja kehitystoiminta tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. Yrityksille tarjottavat palvelut pitävät sisällään mm. tuote- ja materiaalitestausta, EMC-laboratoriotestausta ja soveltavan terveysteknologian testausta.

Savon koulutuskuntayhtymä eli Sakky on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Sakky tarjoaa monipuolisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa sekä lukio-opinnoissa Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Savon ammattiopisto on myös aktiivinen yrityselämän kumppani Pohjois-Savossa.

Pelastusopisto tarjoaa ammatillista tutkintoon johtavaa koulutusta pelastajille, hätäkeskuspäivystäjille sekä pelastusalan alipäällystö- ja päällystötutkintoihin johtavaa koulutusta. Pelastusopisto järjestää myös pelastusalan täydennyskoulutusta, viranomaisten varautumiskoulutusta sekä koulutusta pelastustoiminnan kansainvälisiin tehtäviin lähteville.

Kansalliset sektoritutkimuslaitokset

Teknologian tutkimuskeskus VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, joka ratkoo globaaleita haasteita ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT:n tavoitteena on auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla. Kuopion VTT:n toimipisteessä tehtävä tutkimus keskittyy erityisesti terveysdataan liittyvään tutkimukseen.

Geologian tutkimuskeskus GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. GTK tuottaa geologista perustietoa päätöksentekijöille ja lisäarvoa elinkeinoelämälle, ja on keskeinen vaikuttaja Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toimiva GTK tuottaa ratkaisuja kestävämmän kasvun tueksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Laitos kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja sidosryhmien päätöksenteon ja työn tueksi. THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

Luonnonvarakeskus Luke tuottaa uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Lisäksi Luonnonvarakeskus hoitaa lakisääteisiä viranomaistehtäviä: se huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot. Luken Kuopion yksikkö sijaitsee Maaningalla ja se keskittyy nurmen- ja maidontuotannon tutkimukseen.

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Se antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. KYS on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja maamme suurimpia terveydenhuoltoalan opetussairaaloita. KYS:issä työskentelee yli 4000 asiantuntijaa, ja se vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoamisesta yhteensä yli 800 000 potilaalle Itä- ja Keski-Suomen alueella. KYS:in tutkimusvahvuuksia ovat neurotieteet sekä merkittävimmät krooniset sairaudet, kuten diabetes, sepelvaltimotauti, Alzheimerin tauti, aivoverisuonisairaudet, ylipaino ja syövät.

Kuopio Living Lab

Kuopio Living Lab on kolmen asiantuntijaorganisaation, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti. Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointitekonologia-alan yrityksille tuotteen testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Kuopio Living Lab palvelee yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa ideasta markkinoille.

Verkostohaku

Kuopio ja alueen organisaatiot toimivat aktiivisesti erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kattava lista verkostoista löytyy täältä.

Tilaa uutiskirje