Business Kuopio

 

Illustration: Hand holding light bulb in front of global show the world's consumption with icons energy sources for renewable, sustainable development. Ecology concept.

Ekosysteemit ja klusterit

Kuopiosta löytyy huippuosaamista ja kansainvälisen tason yritys- ja innovaatioekosysteemit. Avoin innovaatioekosysteemi Kuopio Health on erinomainen esimerkki yhteistyöstä, joka tukee yritysten kasvua, luo verkostoja ja vauhdittaa uusien yritysten syntymistä. Uudempia ja nopeasti kehittyvia ekosysteemejä ovat myös vesi- ja energiaklusteri.

Agri-Food

Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri edistää maaseutu- ja ruokasektorin toimijoiden kehittymistä maaseutuelinkeinojen elinvoimaisuuden tukemiseksi. Päämääränä on kehittää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, jakaa tietoa ja osaamista sekä luoda mahdollisuuksia uusille projekteille koordinoimalla ja fasilitoimalla klusterin toimijoiden yhteistyötä. Klusteri tekee myös vahvaa yhteistyötä elintarvikealan Ruokalaakso-verkoston kanssa.

Lue artikkeli: Part four: Agri-Food Cluster North Savo

Bio & kiertotalouden ekosysteemi

Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee kestävää kehitystä sovittamalla yhteen materiaalitarpeet ja -virrat, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.

Lue artikkeli: Part six: Bio and Circular Cluster, Sustainable Solutions Beyond Fossil Era

DigiCenterNS

DigiCenterNS tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä digitalisaation kehittämisessä tarjoamalla palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation alueella.

Energiaklusteri

Energy Cluster North Savo – Pohjois-Savon merkittävimmän teollisuuden alan ja yhden älykkään erikoistumisen kärjen kone- ja metalliteollisuuden tueksi ollaan muodostamassa laaja-alaista energiaklusteria, jonka tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Lue artikkeli: Part five: Energy cluster North Savo – providing services for renewable energy

Kuopio Health

Kuopio Heatlh on verkosto, joka on sitoutunut edistämään hyvinvoinnin, elintarvikealan sekä terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. Kuopio Health edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja uusia innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille.

Kuopio Health toimii avoimen innovaatiotoiminnan mallilla, jossa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät yhdessä tuovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Tarjoamme erinomaista terveydenhuollon osaamista, koulutusta, toimintaympäristön sekä yritysverkoston kotimaisille ja kansainvälisille terveysteknologiayrityksille ja innovaattoreille.

Kuopio Water Cluster

Kuopio Water Cluster keskittyy vesialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon Pohjois-Savon alueella. Klusteri tarjoaa yhden luukun ratkaisun nopeaan tuotekehitys-, testaus- ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alalla toimiville yrityksille.

Kuopio Water Clusterin asiakkaana käytössäsi on kaikkien yhteistyökumppaneiden erikoistuneet laboratoriot, asiantuntijat ja avustava henkilöstö. Laboratoriomittakaavan kokeet yhdistetään asiakkaalle räätälöityihin, merikonttiin rakennettuihin pilot-mittakaavan kokeisiin, jotka mahdollistavat nopeat demonstraatiot paikan päällä.

Pohjois-Savon kone ja materiaaliteknologia

Kone- & materiaaliteknologia on alueen oppilaitosten yhteenliittymä, joka yhdistää toimijoiden viimeisintä teknologiaa edustavan laitekannan, huipputason ammattitaidon sekä pitkäaikaisen kokemuksen alalta. Kone- & materiaaliteknologia tuottaa yritysten kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistäviä asiantuntija-, tutkimus-, testaus- ja koulutuspalveluja.


Lisätietoja:

Verkostohaku

Kuopio ja alueen organisaatiot toimivat aktiivisesti erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kattava lista verkostoista löytyy täältä.

 

Tilaa uutiskirje