Business Kuopio

 

Tuotekehityspalvelut

Kuopion alueelta löytyy erilaisia alustoja ja vaihtoehtoja tuotetestaamiseen ja tuotteiden kehittämiseen.

Kuopio Living Labin palvelut

Kuopio Living Lab on Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon Hyvinvointialueen ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama yhteiskehittämiskonsepti. Kuopio Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteen tai palvelun testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Kuopio Living Lab palvelee yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa.

Tutustu Kuopio Living Labin mahdollisuuksiin.

Patentointi, IPR ja lisensointi

IPR-klinikat ja Uusyrityskeskuksen neuvonta tarjoaa maksutonta apua patentti-, tavaramerkki- ja mallisuojausasioissa aloittaville yrittäjille sekä jo toimiville yrityksille Kuopion seudulla. IPR-klinikoissa saat apua suojausmahdollisuuksien arvioinnissa ja yksilöityä neuvontaa, miten aineettoman omaisuuden suojauksessa kannattaisi edetä. Osallistu IPR-klinikoihin.

Patentoinnin jälkeen tuotteen voi lisensoida. Voit myös lukea lisää lisensoinnista PRH:n sivuilta. Kannattaa seurata myös PRH:n koulutuksia ja webinaareja.

Ota yhteyttä Uusyrityskeskukseen ja varaa henkilökohtainen tapaaminen. Yhteystiedot Kuopion Seudun Uusyrityskeskusen sivuilta.

Mikäli olet jo patentoinut lisensoitavan tuotteesi, tarvitset todennäköisesti apua lisenssisopimuksiin erikoistuneelta lakimieheltä. Lisensoinnin ja innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan neuvontaa saa Business Centerin asiantuntijoilta:

Kuopion alueella on kattava ekosysteemiverkosto ja palveluita tuotekehitykseen

Agri-Food

Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri edistää maaseutu- ja ruokasektorin toimijoiden kehittymistä maaseutuelinkeinojen elinvoimaisuuden tukemiseksi. Päämääränä on kehittää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, jakaa tietoa ja osaamista sekä luoda mahdollisuuksia uusille projekteille koordinoimalla ja fasilitoimalla klusterin toimijoiden yhteistyötä. Klusteri tekee myös vahvaa yhteistyötä elintarvikealan Ruokalaakso-verkoston kanssa.

Agri-Food -klusteri tarjoaa alustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle

Bio & kiertotalouden ekosysteemi

Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee kestävää kehitystä sovittamalla yhteen materiaalitarpeet ja -virrat, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.

Bio- ja kiertotalouden laboratorion palvelut

DigiCenterNS

DigiCenterNS tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä digitalisaation kehittämisessä tarjoamalla palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation alueella.

Digicenterin palvelut

Energiaklusteri

Pohjois –Savon Energiaklusteri tuottaa jäsenilleen palveluita innovaatioprosessien eri vaiheisiin tuoteideoiden tunnistamisesta kaupallistamiseen. Seuraamme alan kehitystä ja ennakoimme tulevaisuuden tarpeita TKI-teemaryhmissä ja valmistelemme sekä toteutamme yritysyhteistyökumppanien kanssa uusiin tuoteinnovaatioihin tähtääviä TKI-hankkeita. Pohjois-Savon Energiaklusterin tutkimusyksiköillä laboratorioineen on hyvä valmiudet uusien tuote- ja prosessi-innovaatioiden tutkimukseen ja pilointiin. Pohjois-Savon Energiaklusterin kautta on mahdollista saada palveluita myös innovaatioiden kaupallistamisvaiheeseen.

Energiaklusterin palvelut

Kuopio Health

Kuopio Healthin verkosto on sitoutunut edistämään hyvinvoinnin, elintarvikealan sekä terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta.

Kuopio Health verkostoissa on monitieteellisiä mahdollisuuksia tutkia, testata ja arvioida tuotteita sekä palveluja. Kehitysalustojen kautta on tavoitteena tuoda yritykset, tutkimuksen ja elinkeinoelämän saman pöydän ääreen. Innovaatiot saavat vahvan pohjan, kun niiden vaikuttavuutta pystytään arvioimaan yhteiskuntatasolta aina yksittäisen ihmisen elämään.

Kehitysalustat ja osaamisen hyödyntäminen:

Kuopio Healthin palvelut

Kuopio Water Cluster

Kuopio Water Cluster keskittyy monialaiseen tutkimukseen, koulutukseen, tietoon ja yrittäjyyteen vesitekniikan alalla. Kuopio on ihanteellinen paikka vesitekniikkayritykselle.

Water Cluster tarjoaa yhden luukun ratkaisun nopeaan tuotekehitys-, testaus- ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alalla toimiville yrityksille. Laboratoriot ja testauslaitteistot ovat ainutlaatuinen alusta yrityksille ja instituutioille toteuttaa tutkimusta itsenäisesti. Klusteri tarjoaa myös tukea soveltavaan tutkimukseen ja samalla mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden kanssa.

Kuopio Water Clusterin palvelut

Pohjois-Savon kone ja materiaaliteknologia

Kone- & materiaaliteknologia on alueen oppilaitosten yhteenliittymä, joka yhdistää toimijoiden viimeisintä teknologiaa edustavan laitekannan, huipputason ammattitaidon sekä pitkäaikaisen kokemuksen alalta. Klusteri tuottaa yritysten kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistäviä asiantuntija-, tutkimus-, testaus- ja koulutuspalveluja.

Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin palvelut tuovat yritysten käyttöön kalliisiin ja ajanmukaisiin laitteistoihin perustuvaa ja erityisosaamista vaativaa materiaaliosaamista usean eri oppilaitostason asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin palvelut

 

Tilaa uutiskirje