Business Kuopio

 

Energiaratkaisuja ja osaamista tulevaisuuden tarpeisiin

Kuopion alueella kone- ja energiateknologia on alueen talouden kannalta tärkein teollisuuden ala. Teknologian ja uusien tuotteiden kehittämiseen sekä näiden kilpailukyvyn varmistamiseen on luotu vahva TKI-osaamiskeskittymä.

Pohjois-Savossa energiateknologian painopisteiksi ovat nousseet uudenlaiset energian tuotanto-, jakelu-, kierto- ja varastointijärjestelmät sekä digitaalisuuden ja älykkäiden ratkaisujen edistäminen. Esimerkiksi akkuteknologiat, pienpolttomoottorit ja biopolttomoottorit ovat materiaalitutkimuksen ja polttotekniikan fokusaloja.

Savonia-ammattikorkeakoulussa on tutkintoon johtavaa insinööri- ja ylempää amk-koulutusta. Kuopion alueelta löytyy tutkimusinfraa ja TKI-mahdollisuuksia sekä alan johtavat kansainväliset energialaitosten toimittajat Andritz ja Sumitomo alihankkijaverkostoineen. Muita alalla maakunnassa toimivia tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ovat mm. Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Tilaa uutiskirje