Business Kuopio

 

illustration, green landscape in the countryside

Kuopion alue on tunnettu bioenergian osaamiskeskittymä

Puupohjaiset biomateriaalit ovat keskeinen osa bioenergian tulevaisuudennäkymiä Kuopion alueella. Tutkimusorganisaatioissa ja yrityksissä kehitetään biodieselpolttoaineita, energian varastointia ja automaatiota. Alueella sijaitsee merkittäviä biopolttoainekattiloita valmistavia yrityksiä kuten Andritz ja KPA Unicon.

Gasumin Kuopion biokaasulaitos käsittelee alueen jätevedenpuhdistamoiden lietteitä, erilliskerättyä sekä pakkauksellista biojätettä ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Lisäksi laitos hyödyntää merkittäviä määriä meijeriteollisuuden sivuvirtaa. Laitoksella tuotettu kaasu johdetaan kaasuputkella hyödynnettäväksi Kuopion Energian sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Leppävirralla sijaitsee Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos Riikinvoima, jossa vuosittain poltetaan 140 000 tonnia itä- ja keskisuomalaista sekä kainuulaista jätettä sähköksi (80GWh/vuosi) ja kaukolämmöksi (170 GWh/vuosi). Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia hyötykäyttöön. Toiminta edistää myös lajittelua ja kierrättämistä sekä hyödynnettävien materiaalien uudelleenkäyttöä.

Uusille sijoittujille tarjotaan TKI-apua verkostoitumiseen ja uusien toimintamallien ja palveluiden pilotointiin mm. Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa.

Gasum logoSavonia ammattikorkeakoulu logoSavilahti logo
 

Tilaa uutiskirje