Business Kuopio

 

Resurssiviisasta kiertobiotalouden osaamista metsien maakunnasta

Pohjois-Savon alueella on metsäbiotalouden keskittymä, jonka vahvuutena on puupohjaiset tuotteet ja energia. Kansainvälisen sijoittajan näkökulmasta etua luovat metsien luonnonvarat, alueen yritykset ja tutkimuslaitokset sekä alan koulutusmahdollisuudet.

Kuopion alueella puuta hyödynnetään kestävästi teollisuuden raaka-aineena ja jalostusastetta pyritään jatkuvasti kasvattamaan. Metsien tehokkaampi hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia kehittyvälle liiketoiminnalle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pohjois-Savossa tuotetaan mm. sahatavaraa, liimapuuta, viilupuuta, lämpöpuuta, puutuotteita, sellua ja fluting-kartonkia. Ylä-Savon alueelle on sijoittunut menestyneitä sahatavarantoimittajia, kuten Anaika Wood ja Lunawood. Puunjalostusteollisuus tarjoaa mahdollisuuksia uusille toimijoille esimerkiksi syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisratkaisujen kautta.

Metsäluonnonvarojemme vuoksi puurakentaminen on noussut merkittäväksi kiertobiotalouden kehityssuuntaukseksi. Rakentamisessa, rakennusten purkamisessa ja remontointihankkeissa puun pitkäaikainen hyötykäyttö nähdään ilmastonmuutoksen torjumiskeinona. Itä-Suomen yliopisto sekä muut tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat maamme edelläkävijöitä puurakentamisessa hiilen pitkäaikaiseksi sitomiseksi. Kuopion alueelle on sijoittunut rakentamiseen keskittyneitä toimijoita, kuten lamellihirsiä valmistava PP Glulam.

Kun fossiilipohjaista energiatuotantoa korvataan luonnon antimilla, puhutaan kiertobiotaloudesta. Energiantuotannossa puulla korvataan uusiutumattomia fossiilisia raaka-aineita (hiiltä, öljyä ja maakaasua). Esimerkiksi Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitos hyödyntää metsähaketta, biokaasua ja turvetta. Pohjois-Savossa kolmannes kulutetusta energiasta tuotetaan puulla.

Bio- ja metsätalouden osaajia koulutetaan alueella kolmella eri koulutustasolla ja lukuisissa koulutusohjelmissa, mm. metsätaloudessa, ympäristö- ja energiatekniikassa, luonnonvarojen hallinnassa, ympäristö- ja biotieteissä sekä bioteknologiassa.


Biotaloudesta lisätietoa myös:

 

Metsätalous ja puupohjaiset tuotteet

Maailmanluokan metsäkoneita ja puutuotteita
 

Tilaa uutiskirje