Business Kuopio

 

illustration, man looks into the distance

Liiketoiminta- ja rahoitusneuvonta

Business Kuopiosta ja Business Centeristä saat apua, kun yrityksesi suunnittelee toiminnan kehittämistä tai laajentumista uusille markkina-alueille Suomessa tai ulkomailla. Palvelut räätälöidään aina yrityksesi tarpeiden mukaisesti, ja asiantuntijat auttavat liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi liiketoiminnan kasvutavoitteissa, rahoituksessa, kansainvälistymisessä ja verkostojen haussa.

Liikeideaa on hyvä testata ja kehittää Business Centerin asiantuntijoiden kanssa, mistä löytyy mm. yrittäjyyskoulutuspalveluja sekä yritysten kasvu- ja innovaatiopalveluja ja verkostoja.

Asiantuntijoiltamme saat myös rahoitusneuvontaa ja he osaavat auttaa erilaisten rahoitusvaihtoehtojen haussa.

Ota yhteyttä:

Tutustu rahoituksen vaihtoehtoihin

Erilaisia rahastoja ja mahdollisuuksia on todella paljon. Jotta voimme paremmin auttaa, tarvitsemme tarkempia tietoja mm. yrityksesi rahoitustarpeesta ja liiketoimiinnasta. Voit täyttää rahoitukseen ennakkotietolomakkeen, mikä helpottaa meitä löytämään oikean asiantuntijan avuksesi.

Starttiraha

Starttiraha on henkilökohtainen aloittavan yrittäjän tuki, jota voidaan myöntää tukemaan päätoimista yritystoimintaa käynnistävän henkilön toimeentuloa. Starttiraha on suunnattu tukea hakevalle yrittäjälle, ei yritykselle. Myönnetty starttiraha on henkilökohtaista, ennakonpidätyksen alaista verotettavaa tuloa.

Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa saman alan yritysten kilpailutilanne sekä uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Apua starttirahan hakemiseen saat Kuopion Seudun Uusyrityskeskukselta

ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Hakemukset Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen Siirtymän rahastosta (JTF) rahoitettaviin yrityshankkeisiin jätetään sähköisesti EURA2021-järjestelmässä. Lue lisää JTF-rahoituksesta.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti pk-yritykselle, joka on alle 250 henkilöä työllistävä ja liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase on enintään 43 milj. euroa eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys.

Lisätietoja ELY:n kehittämisavustuksesta

Business Finland

Business Finland tarjoaa yrityksille useita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja eri tarkoituksiin, kuten tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Lue lisää Business Finlandin rahoitusvaihtoehdoista

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Lue lisää Finnveran rahoitusratkaisuista

Takaukset

Finnvera turvaa yritysten rahoituksen saatavuutta ensisijaisesti takaamalla muiden rahoittajien myöntämiä lainoja ja takauksia. Yrityksesi voi käyttää myöntämiämme takauksia vakuutena pankeilta tai muilta rahoittajilta saamilleen luotoille ja muille vastuusitoumuksille. Lue lisää takauksista

Lainat

Finnveran ensisijainen rahoitusmuoto on takaus, mutta yritys voi hakea lainaa myös suoraan Finnverasta. Myönnämme yritykselle lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten neuvottelethan aina rahoitushankkeestasi ensin pankkisi kanssa. Lue lisää lainoista

Vientitakuut

Viennin rahoitusjärjestelyt ovat keskeinen osa vientikauppoja ja viennin kilpailukykyä. Yritykselläsi tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, joten tarjoamme yrityksellesi vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. Lue lisää vientitakuista

Vienti- ja alusluotot sekä korontasaus

Vientiluottojen rahoitus helpottaa Suomesta pääomatavaroita ja palveluja ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä. Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy tarjoaa yhdessä Finnveran kanssa vientiyrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vienninrahoituspalveluja. Lue lisää vienninrahoituspalveluista

Vientikaupan rahoituspaja

Vientikaupan rahoituspajassa yrityksen avainhenkilöt tutustutetaan vientikaupassa käytettäviin rahoitusratkaisuihin ja riskeiltä suojautumisen keinoihin. Lue lisää vientikaupan rahoituspajasta

Team Finland

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Lue lisää palvelusta

Maaseuturahasto

Maaseuturahaston tuet on tarkoitettu yrityksille, jotka sijaitsevat maaseudulla. Alueen luokituksen ja yritystukialueen rajaukset voi tarkistaa tästä: ArcGIS – Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus 

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan CAP-suunnitelma (CAP=Common Agrucultural Policy) vuosille 2023-2027 kattaa maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. Painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin näkyy kaikissa tuissa. Uusien ehtojen mukaisia tukia on mahdollista hakea kesäkuusta 2023 alkaen.

Lisätietoja:

Finnpartnership

Suomalainen toimija voi hakea rahallista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa.

Lue lisää tästä

Horisontti Eurooppa ja EU-rahoitusneuvontapalvelu

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin Euroopassa. Ohjelmalla EU edistää vihreän siirtymän ja digitalisaation toteutumista, jotta EU saavuttaa tavoitteensa ilmastoneutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman kautta EU rahoittaa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta. Lue lisää

EU rahoittaa Horisontti Eurooppa -ohjelmassa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua. Näin EU haluaa Eurooppaan uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja sekä innovatiivisia liiketoimintaideoita, niiden jalostamista ja skaalaamista. Lue lisää

EU-rahoitusneuvontapalvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista. Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista. Lue lisää

Sijoittajat ja joukkorahoitus

Business Kuopio tekee yhteistyötä businessenkeliverkostojen ja eri rahastojen kanssa. Näitä ovat esim. FiBAN ja EBAN sekä North Savo Startup Fund, jota hallinnoi Nostetta Ventures Oy.

Bisnesenkelit ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat henkilökohtaista omaisuuttaan korkean kasvupotentiaalin kasvuyrityksiin. Sijoituksen vastineeksi enkelisijoittajat saavat yleensä osuuden kohdeyrityksen osakkeista. Bisnesenkelisijoituksen hyöty koostuu sijoitettavan rahan lisäksi sijoittajan yritykselle tarjoamasta osaamisesta ja verkostoista.

Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä julkisesti noteerattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Yleensä pääomasijoittajat tekevät sijoituksia hallinnoimistaan pääomarahastoista. On kuitenkin myös sellaisia sijoittajia, jotka tekevät pääomasijoituksia omasta taseestaan tai emoyhtiön varoista.

Joukkorahoitus (crowdfunding) on verkossa tapahtuvaa massoille suunnattua rahankeruuta. Joukkorahoituksen idea on luoda kampanja, jossa kuka tahansa yksityishenkilö voi osallistua yhtiön rahoitukseen pienellä summalla. Rahoituksen keräämisen lisäksi joukkorahoitus on erityisen hyvä keino testata ja todistaa tuotteiden markkinatarve luomalla ennakkomyyntikampanja. Lue lisää joukkorahoituksesta

Julkiset neuvontapalvelut ja tietolähteet

Verkossa löytyy useita avoimia tietolähteitä rahoitukseen liittyen.

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti.

Crunchbase-tietokannasta löytyy maailmanlaajuisesti informaatiota sijoittajista, rahoituskierroksista ja startup-yrityksistä.

Invest Europe -organisaatio edustaa Euroopan pääomasijoitus-, riskipääoma- ja infrastruktuurialoja ja niiden sijoittajia.

Yrityksen-perustaminen.net sivustolta löytyy tietoa yrityksen perustamiseen ja rahoitukseen liittyen.

 

Sijoittajatapaamiset ja yritysesittelyt

Business Kuopio järjestää myös suoria tapaamisia ja yritysesittelyjä potentiaalisten sijoittajien ja rahoitusta etsivien yritysten välille. Asiantuntijamme palvelevat sinua vahvalla paikallistuntemuksellaan, laajoilla verkostoillaan ja liiketoimintaosaamisellaan.

Ota yhteyttä: Jukka Pitkänen, Elinkeinojohtaja, Kuopion kaupungin yrityspalvelu, jukka.pitkanen@kuopio.fi, 044 718 2085

Osallistu julkisiin hankintoihin

Kuopion kaupunki hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. Vuosittain ulkoisten ostojen arvo on yli 450 miljoonaa euroa. Lue lisää julkisista hankinnoista

Tilaa uutiskirje