Business Kuopio

 

Innovatiivisia ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseen

Kuopion alueella kehitetään aktiivisesti uusiutuvan energian teknologioita ja käyttötapoja. Polttotekniikan ja päästöjen osalta voimalaitosten päästöt, pienpoltto, tuhkakysymykset, päästöjen hallinta ja biopolttoaineet ovat tutkimus- ja kehityskohteina Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa. Alueen toimijat vastaavat kattavasti tuotantoketjun eri vaiheiden tarpeisiin raakamateriaalin käsittelystä ja jalostuksesta lopputuotteiden valmistukseen. Alueelle on sijoittunut myös innovatiivisia biokaasuteknologioiden testaus- ja kehitystoimijoita sekä Gasumin ainutlaatuinen biokaasulaitos.

Illustration: Hand holding light bulb in front of global show the world's consumption with icons energy sources for renewable, sustainable development. Ecology concept.

Varkaudessa toimii vahva energiateollisuuden keskittymä. Kaupungissa on energia-alan vahvaa osaamista ja sinne on sijoittunut merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä kuten Andritz ja Sumitomo sekä energiatekniikan insinöörikoulutusta Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Pohjois-Savon energiaklusteri on perustettu kiihdyttämään verkostoitumista oppilaitosten, yritysten, kuntaorganisaatioiden ja rahoittajien välillä energiateknologian alalla. Klusteri tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuksia uusien tuote- ja prosessi-innovaatioiden tutkimukseen ja pilotointiin sekä innovaatioiden kaupallistamiseen.

Kehittyvässä Savilahden kaupunginosassa Kuopiossa testataan, kehitetään ja otetaan käyttöön erilaisia smart city -ratkaisuja, ja se tarjoaa erinomaisen sijainnin myös uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämiseen. Savilahden sijainti, yrityskeskittymä ja geologia antavat poikkeuksellisen mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti uusiutuvia energialähteitä, ja alueelle rakennettavissa kiinteistöissä tullaan hyödyntämään mm. aurinkoenergiaa ja geoenergiaa. Älykkäiden energiaverkkojen hyödyntäminen ja kehittäminen on yksi Savilahden kehityksen päätavoitteista.


Puhdas energia on jaettu kahteen tutkimus- ja kehitysalaan:

 

Bioenergia

Tunnettu bioenergian osaamiskeskittymä
 

Energiateknologia

Energiaratkaisuja ja osaamista tulevaisuuden tarpeisiin
 

Tilaa uutiskirje