Business Kuopio

 

GE Healthcare tekee merkityksellistä työtä

3.2.2021

GE Healthcare on kehittämiensä tietojärjestelmien ja potilaan tilaa mittaavien laitteiden avulla tukenut myös koronapotilaiden hyvää hoitoa teho-osastoilla ja sairaaloissa. Kuopiossa kehitetty tietojärjestelmä helpottaa kliinikoiden työtä ja lisää ymmärtämystä potilaan voinnista.

GE Healthcare Finland Oy on maailman suurimpien terveysteknologiayritysten joukkoon kuuluvan GE Healthcaren tytäryhtiö. Suomen pääkonttori on Helsingissä, mutta yhtiöllä on tehohoidon tietojärjestelmiin keskittyvä toimipiste myös Kuopiossa.

Tarve tehohoidon tietojärjestelmien kehittämiselle syntyi asiakastarpeesta 80-luvulla. Kuopion yliopistollisella sairaalalla (KYS) oli tarve siirtyä paperikirjauksesta sähköisen järjestelmän käyttöön. Lääketieteen tohtori, dosentti Aarno Kari ja Clinisoft Oy:n toimitusjohtaja Arne Nyberg kehittivät 90-luvun alussa KYSille yhteistyössä tietojärjestelmän, joka kerää automaattisesti tiedot valvonta- ja hoitolaitteilta sekä laboratoriosta. Kehitystyön pohjalta syntyi Clinisoft Oy, joka sittemmin myytiin Instrumentariumille ja edelleen GE Healthcarelle.

– Kuopiolaisen yhteistyön lopputuotteena syntynyt järjestelmä on edelleen pohjana GE:n Centricity Critical Care -tietojärjestelmässä, joka on globaalisti käytössä. Sen rinnalle on kehitetty seuraavan sukupolven kliininen tietojärjestelmä Centricity High Acuity, joka vastaa tehohoidon lisäksi anestesia- ja heräämöhoidon tarpeisiin, kertoo sovellusasiantuntija Hanna Kröger GE:n Kuopion toimipisteeltä.

Yhtiön Helsingin toimipisteessä keskitytään potilasmonitorointilaitteiden kehittämiseen ja valmistukseen. GE:n tavoite on tehdä laitteista ja tietojärjestelmistä turvallisia ja laadukkaita asiakkaidensa tarpeisiin. Asiakkaiden kuuntelu ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen onkin yritykselle ensiarvoisen tärkeää.

Visuaalista tietoa kliinikoiden työn tueksi

Alkuperäisen tietojärjestelmän kehitysvaiheessa oli etu, että kehityskumppanina toiminut KYS oli lähellä. Heti alusta oli kuitenkin selvää, että lopputuotetta kehitetään vastaamaan laajempiin tarpeisiin globaaleille markkinoille.

– Tietojärjestelmäkehityksen säilymistä Kuopiossa on edesauttanut osaavan työvoiman saatavuus Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikkaan painottuvilta linjoilta. Järjestelmien kehittämisessä on ollut etua myös KYSillä työskentelevien kliinikoiden asiantuntemuksesta, vaikka asiakasyhteistyötä tehdäänkin nykyään paljon ympäri maailmaa, arvioi tuotekehitysvastaava Minna Granqvist.

Tehohoitoon ja anestesiaan tarkoitettujen tietojärjestelmien lähtökohtainen ajatus on, että tietoa pyritään näyttämään mahdollisimman visuaalisesti ja että se on helposti ymmärrettävää. Tietojärjestelmiin yhteydessä olevien laitteiden lähettämää ja hoitohenkilökunnan kirjaamaa tietoa kokoamalla ja eri tavoin visualisoimalla voidaan lisätä ymmärrystä potilaan tämän hetkisestä voinnista ja sen kehityksestä. Tämä auttaa tekemään hoidosta turvallisempaa ja oikea-aikaisempaa.

– Koronapandemia, jos mikä, on osoittanut, että työllemme on tarvetta. Teho-osastot ympäri maailman ovat olleet täynnä ja olemme tukeneet terveydenhuollon henkilökunnan työtä omilla järjestelmillämme. Se on nostanut oman työmme merkityksellisyyttä entisestään, sanoo Granqvist.

Tietojärjestelmiä myös Euroopan ulkopuolelle

GE:n tehohoitoa ja anestesiaa tukevien tietojärjestelmien käyttäjäkunta on keskittynyt hyvin pitkälti Eurooppaan. Kröger kertoo yhtiön tavoitteen olleen jo muutaman vuoden ajan vielä globaalimmassa toimijuudessa.

– Pyrimme tukemaan hyvää hoitoa teho-osastoilla ja muualla sairaaloissa myös Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Jo 30 vuotta sitten alkuperäisen Clinisoftin perustajat ajattelivat isosti eivätkä tuottaneet järjestelmää pelkästään omaan tuttuun ympäristöön. He pohtivat heti miten sitä voidaan viedä eteenpäin.

– Yritysten ja työntekijöiden on tärkeää olla avoimia uusille mahdollisuuksille, laajentumiselle ja kehittymiselle. Mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja uuden löytämiseen motivoi, arvioi GE Healthcaren Pohjoismaiden viestinnästä vastaava Taija Reijonen.

GE Healthcaren verkkosivut


Infoa Kuopion terveysalan osaamisesta:

Kuopio lukeutuu huippuluokan tutkimuksen ja osaamisen ansiosta globaalisti terveysalan merkittävimpiin osaamiskeskittymiin Suomessa. Kuopion terveyssektorin ytimessä toimii avoin innovaatioekosysteemi KuopioHealth – innovaatioverkosto, joka kokoaa yhteen Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin sekä kymmeniä yritystoimijoita. KuopioHealth edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille.

Informative grapf of health: 1100 companien in health sector, global leader in health and life sciences open innovation, Neurocenter Finalnd one-stop.shop for neurosciences, Kuopio university hospital one of Europeäs most modern hospital centers, 5000 medical professionals

Lisätietoja terveysalan liiketoimintaekosysteemista

Teksti: Minna Akiola

Tilaa uutiskirje