Business Kuopio

 

Talent City Index report follow-up workshop

02.05.2024

Date: May 2, 2024, 1:00 PM – 4:00 PM (at 13.00-16.00)
Location: Lumo meeting room, Luoto (Makasiininkatu 5, 70100 KUOPIO)
Register here (The event is free of charge but requires registration, among other reasons, for catering purposes. The event has a limited number of participants, for 30 registrants.)

The regional Talent City Index report for North Savo will be completed in April, and a follow-up workshop related to it will be held on May 2, 2024. The workshop is organized by Future Place Leadership and will be conducted in English.

The purpose of the workshop is to discuss what can be done in North Savo to enhance attractiveness based on the conclusions and recommendations of the report. The workshop will focus on creating a strategic roadmap and action plan for future measures. Future Place Leadership will summarize the outcomes of the workshops and integrate them into the analysis report’s recommendations.

The event is free of charge and open to all interested parties. Coffee service will be provided.

If you have any questions, please feel free to contact Talent First staff:

  • Henna Halmetvaara, henna.halmetvaara@kuopio.fi, +358 44 718 2076
  • Reetta Airaksinen, reetta.airaksinen@kuopio.fi, +358 44 718 2025

***

Talent First (North Savo Talent Attractiveness Model project) is funded by the South Savo Centre for Economic Development, Transport and the Environment (North Savo ERDF+) and the European Union, along with 13 North Savonian partners (September 1, 2023 – August 31, 2025).

By registering for this event, I agree that a temporary register of attendees will be created. The City of Kuopio will be the administrator of the register. The collected personal data will be used for organizing the event, distributing materials, and communication purposes. The data will not be used for other purposes. More information (in Finnish)


Talent City Index -raportin jatkokehitystyöpaja

Aika: 2.5.2024 klo 13-16
Paikka: Lumo-kokoustila, Luoto (Makasiininkatu 5, 70100 KUOPIO)
Ilmoittaudu tästä (Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen mm. tarjoilujen vuoksi. Tilaisuus on rajattu osallistujamäärältään, 30 hlö.)

Pohjois-Savon alueellinen Talent City Index -raportti valmistuu huhtikuussa ja siihen liittyvä jatkokehitystyöpaja järjestetään 2.5.2024. Työpajan järjestää Future Place Leadership ja työpajan kieli on englanti.

Työpajan tarkoituksena on keskustella siitä, mitä Pohjois-Savossa voidaan tehdä vetovoimaisuuden kasvattamiseksi raportin johtopäätösten ja suositusten pohjalta.  Työpajassa luodaan strategista tiekarttaa ja toimintasuunnitelmaa tulevia toimenpiteitä varten. Future Place Leadership tiivistää työpajojen tulokset ja integroi ne analyysiraportin suosituksiin.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Kahvitarjoilu.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Talent Firstin henkilöstöön:

***

Talent First (Pohjois-Savon osaajavetovoimamalli -hanke) on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pohjois-Savon ESR+) ja Euroopan unionin sekä 13 pohjoissavolaisen yhteistyökumppanin rahoittama hanke (1.9.2023-31.8.2025).

Ilmoittautumalla tähän tilaisuuteen hyväksyn, että tilaisuuteen ilmoittautuneista muodostetaan tilapäinen rekisteri. Rekisterin ylläpitäjänä on Kuopion kaupunki. Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilaisuuden järjestämiseen, aineistojen jakeluun ja tiedottamista varten. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Lisätietoja tästä. 

Tapahtumat kuukausittain

Arkisto

Tilaa uutiskirje