Business Kuopio

 

Alueellisella yhteistyöllä lisää vaikuttavuutta investointien houkutteluun

2.9.2020

Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hankkeessa menestyksekkäästi aloitettu toiminta alueen vetovoimaisuuden edistämiseksi saa jatkoa. Lokakuussa käynnistyvä laajennushanke tuo näkyvyyttä ja vahvaa yhteistyötä koko Pohjois-Savon alueen toimijoille.

Kuopio by night

Yritysten toimintamahdollisuuksien kehittämiseen keskittynyt INGROW-hanke saa jatkoa. Lokakuun alussa käynnistyvässä Invest and Expand in Pohjois-Savo -hankkeessa ovat Kuopion lisäksi mukana myös Iisalmi, Siilinjärvi, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen. Tavoitteena on laajentaa syyskuun lopussa päättyvän INGROW -hankkeen aikana tehtyä työtä koko Pohjois-Savoon.

– Invest in -työn tavoitteena on ollut lisätä Kuopion vetovoimaisuutta sijoituskohteena parantamalla yritysten toimintamahdollisuuksia alueellamme, kertoo BusinessKuopion yritysasiamies Mika Raatikainen, joka on toiminut myös projektipäällikkönä INGROW-hankkeessa.

Hanke on lisännyt Kuopion alueen kärkiosaamisen, yritysten sekä innovaatio- ja kehitysalustojen kansainvälistä tunnettuutta ja näkyvyyttä. Työhön on liittynyt tapahtumia ja kansainvälistymismatkoja muun muassa Pohjoismaihin ja Lontooseen, minkä myötä hankkeessa toimineet yritykset ovat saaneet avattua uusia ulkomaisia yhteyksiä ja laajennettua verkostojaan.

Useita merkittäviä onnistumisia

Kuopiolla on yliopistokaupunkina potentiaalia kasvaa entistä vahvemmaksi Itä-Suomen suurimmaksi osaajakeskittymäksi, sillä Kallaveden helmessä yhdistyy koko liikemaailman osaamisen kirjo. Suuret yritykset, startupit ja maailmanluokan tutkimustyö yhdistettynä alueellisiin yhteistyökumppaneihin sekä toimivaan ja viihtyisään ympäristöön tarjoavat houkuttelevat puitteet asumiselle, työlle ja vapaa-ajalle. Lisäksi alueen monipuolinen koulutustarjonta ja aktiiviset liiketoimintaekosysteemit tekevät Kuopion alueesta ensiluokkaisen sijoittumiskohteen kehittyvälle liiketoiminnalle, tuotekehitykselle ja teollisuudelle.

Savilahti area and Kuopio university hospital

– Kansainvälisyyden merkitys Kuopiolle kasvaa tulevaisuudessa entistä suuremmaksi, mistä syystä kaupungin on tärkeää olla aktiivisesti mukana elinkeinoelämän verkostoissa. Tehtävämme on olla nostamassa alueemme tunnettuutta niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, Kuopion kaupungin elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen sanoo.

Investointien houkuttelun keskiössä on viime aikoina ollut vahvasti Savilahden alueen osaaminen. Kaupunki on tukenut alueen yritysten kasvua kansainvälisille markkinoille. Savilahden mahdollisuuksiin liittyvä markkinointityö on puolestaan houkutellut alueelle uusia osaajia ja yrityksiä.

– Olemme kaupunkina tarjonneet yrityksille heidän tarvitsemiaan palveluja ja auttaneet muun muassa toimitilojen ja sopivan työvoiman löytymiseen liittyvissä asioissa. Tuemme lisäksi työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten opiskelijoiden juurtumista alueelle.

Suuria investointeja

Pitkäsestä on hienoa, että vuosien ajan kansainvälistymisen eteen tehty työ on päässyt konkretisoitumaan INGROW-hankkeen myötä. Mikäli Sorsasaloon suunniteltu biotuotetehdas toteutuu, saadaan jälleen yksi uusi iso investointi kuopiolaisen elinkeinoelämän hyväksi.

– Finnpulpin mahdollisen toteutumisen myötä puhumme lähes 1,6 miljardin euron investoinnista, jossa on mukana myös Kiinan suurin hygieniatuotteiden valmistaja Hengan International.

Myös Savilahden alueella on tehty mielenkiintoisia yritysjärjestelyjä, muun muassa lääkekehityksen ja terveydenhuollon teknologian yrityksissä, jotka ovat tuoneet talousalueelle jopa satojen miljoonien eurojen investoinnit.

Lisäksi merkittäviä kaupungin tukemia kansainvälisiä investointeja ovat olleet IKEA-tavaratalon ja Matkus Shopping Centerin rantautuminen Kuopioon.

Yhteistyöllä työssäkäyntialueen vahvuudet yhdeksi kokonaisuudeksi

Lokakuussa käynnistyvän Invest and Expand in Pohjois-Savo -hankkeen myötä mielenkiinto kohdistuu koko Pohjois-Savon osaamiseen.

– Invest and Expand in Pohjois-Savo -hanke on tervetullut jatko toimivaksi osoittautuneelle toimintamallille. On todella hienoa saada koostettua koko Pohjois-Savon työssäkäyntialueen vahvuudet yhdeksi kokonaisuudeksi, sanoo Pitkänen.

Pitkänen nostaa esille myös Iisalmen vahvan teknologiaosaamisen ja Varkauden erityispiirteen energiaosaamisen huippupaikkana. Yhtenä toimenpiteenä hankkeessa tullaan kartoittamaan Varkauden ja Joroisten alueelle suunnitellusta datakeskuksesta kiinnostuneita toimijoita.

– Alueen yhteistyö tulee houkuttelemaan aiempaa enemmän kansainvälisiä osaajia tälle alueelle, minkä myötä meillä on entistä paremmat mahdollisuudet saada kansainvälistä rahoitusta yritysten investoinneille ja toiminnalle.

Yhteistyön voimasta saatiin erinomainen näyte vastikään tuoreen pääomasijoitusrahaston muodossa. Kuopion, Varkauden ja Iisalmen kaupunkien tekemä työ Pohjois-Savon oman 10 miljoonan euron pääomasijoitusrahaston eteen tarjoaa tulevaisuudessa sijoituksia pohjoissavolaisen osaamisen painopistealueille.

– Jotta saamme investointirahoitusta entistä vahvemmin myös Invest and Expand -hankkeen kautta, se edellyttää alueen omien elinkeinotoimijoiden sitouttamista Invest in -työhön. Mitä elinvoimaisempana meidän alueemme näyttäytyy, sitä suotuisammin se vaikuttaa myös Kuopion ja koko Pohjois-Savon sijoittumiseen kasvukeskuksien välisessä kilpailussa, Pitkänen sanoo.

Invest in Kuopio

Teksti: Maiju Korhonen


Artikkeli on osa Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hankkeen viestintää. Hanketta toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018–30.9.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Tilaa uutiskirje