Business Kuopio

 

Kuopio kärkisijoille Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa

10.2.2021

Kuopio menestyi erinomaisesti kaupunkien alueellista vetovoimaa selvittävässä Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa: Kuopio sijoittuu toiseksi parhaiten heti Tampereen jälkeen, kun verrattavina on asukasluvultaan Suomen kymmenen suurinta kaupunkia.

Nykyiset asukkaat arvostavat Kuopiota suuresti

Tutkimuksen vastaajajoukko koostui asukkaista ja Kuopion tuntevista potentiaalisista asukkaista.

Erityisesti nykyisten asukkaiden arvioissa Kuopion alueellinen vetovoima nähtiin erinomaisena. Vastausten perusteella nykyiset asukkaamme arvostavat Kuopiota suuresti ja viihtyvät täällä hyvin.

Kuopiolaiset pitivät asuinkaupunkinsa suurimpina vahvuuksina viihtyisää ja turvallista ympäristöä sekä sijaintia ja toimivia liikenneyhteyksiä. Myös alueen kunnalliset palvelut nähtiin suurena vetovoimavahvuutena ja paikallista yhteisöä arvostettiin – asukkaiden hyvinvointi koettiin siis hyvänä ja kanssa-asujia mukavina.

Kuopion osalta asukkaiden muuttohalukkuus oli pienempää kuin monessa muussa kaupungissa: vain 14 % vastanneista kertoi harkitsevansa muuttoa muualle. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lähtömuutot ovatkin useista muista kaupungeista poiketen vähentyneet Kuopiosta vuoden 2020 aikana.

Asukkailta saadut arviot Kuopiosta ovat hyvin linjassa myös aiempien tutkimustulosten kanssa: esimerkiksi Taloustutkimuksen keväällä 2020 julkaiseman Muuttohalukkuus ja kaupunkien/kuntien imago 2020 -tutkimuksen mukaan Kuopiossa asuvat tai aiemmin asuneet suosittelevat kaupunkia mielellään asuinpaikkakunnaksi.

Myös potentiaaliset asukkaat näkevät Kuopion vetovoimaisena ja viihtyisänä

Myös potentiaalisten asukkaiden arvioissa Kuopion alueellinen vetovoima oli tukevasti hyvällä tasolla. Potentiaalisilta asukkailta Kuopio sai parhaat arviot ympäristöstä ja yhteisöstä. Myös Kuopion sijainti nähtiin hyvänä.

Erityisesti kuopiolaiset mutta myös potentiaaliset asukkaat ovat kumpikin valmiina suosittelemaan kaupunkia ja puhumaan kaupungista myönteiseen sävyyn.

Hyvistä arvosanoista matalin sekä nykyisiltä että potentiaalisilta asukkailta tuli alueen elinvoimaisuudesta. Senkin nähtiin kuitenkin molemmissa kohderyhmissä olevan hyvällä tasolla – ja siten tulkittavissa myöskin Kuopion vahvuudeksi.

Tulokset poikkeuksellisen hyviä kaikilla tutkituilla osa-alueilla

Kaiken kaikkiaan Kuopion alueellinen vetovoima oli selvästi paremmalla tasolla kuin verrokkikaupungeilla.

– Kuopion osalta tuloksista välittyy systemaattinen työ kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kaikkien kuuden osa-alueen tulokset ovat poikkeuksellisen hyviä, kertoo tutkimuksesta vastaava ja T-Media Oy:n vanhempi neuvonantaja Kari Väisänen.

– Yksittäiset parhaat arvosanat Kuopio saa yhteisöllisyyden ja ympäristön osalta. Kuopiossa on hyvä asua ja yrittää, kirsikaksi kakun päälle tulee savolainen lupsakkuus, joka näköjään takaa alueen viihtyisyyden ja turvallisen asuinpaikan.
Tutkimus ja maine -yhtiö T-Media Oy:n kehittämällä Vetovoima & Vaikutus -mallin avulla on tutkittu tähän mennessä 20 kaupunkia. Malli selvittää tilastollisesti luotettavasti eri sidosryhmien käsityksiä ja mielikuvia kaupungista elinympäristönä. Samalla välittyy dataan pohjautuva kuva siitä, millaisena esimerkiksi kaupungin elinvoimaisuus, yhteisöllisyys, sijainti, palvelut ja elämisen kulut nähdään sekä koetaan.

Kuopion osalta vastaajina oli potentiaalisia asukkaita ja myös kaupungin omia asukkaita. Selvitys tehtiin marras–joulukuussa 2020. Kuopion vetovoimatekijöitä potentiaalisista asukkaista arvioi yhteensä 1060 suomalaista, joista validin vetovoima-arvion antoi 202 vastaajaa. Kaupungin nykyisistä asukkaista Kuopiota arvioi 151 kuopiolaista. Tutkimuksen hankki Future Savo -hanke ja sen toteutti T-Media Oy.

Tilaa uutiskirje