Business Kuopio

 

Kuopio Living Lab laajenee tarjoamaan kuluttajatutkimuspalveluja

17.8.2020

Kulutus- ja ostokulttuurin muuttuminen on tehnyt tuotteen markkinoille saannista ja siellä pysymisestä haasteellista. Tuotteen esitestaus sen loppukäyttäjillä kasvattaa yritysten kustannustehokkuutta ja minimoi investointiriskejä.

kuvituskuva

Tuotenäytteiden makuarvioinnilla voidaan testata tuotteen kaupallisuutta ja saada merkittävää tietoa tuotekehityksen ja myynnin tueksi. Kuva: Raija Törrönen, UEF

Monialaista hyvinvointiosaamista tarjoava Kuopio Living Lab -palvelu tarjoaa jatkossa myös Savonian organisoimaa kuluttajalähtöistä elintarviketutkimusta, ruokasektorin konsultaatiota sekä tuote- ja palvelukonseptitestauksia matalalla kynnyksellä.

– Hyvinvointia edistävistä tutkimuksen ja kehittämisen osaajakeskittymistä on syntynyt Pohjois-Savoon todellinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin Living Lab, toteavat Savonia ammattikorkeakoulun tutkimus, kehitys ja innovaatioasiantuntija Johanna Kantala ja Ruokalaakso-ekosysteemin erityisasiantuntija Jenni Lappi.

Kuluttajatutkimus muuntuu moneksi

Savonian tiloissa vuosia toimineen elintarvikealan sovelletun tutkimuksen yksikön kautta toteutettavien kuluttajatutkimusten avulla elintarvikeyrittäjän on mahdollista saada syvällisempää, kuluttajien näkemyksiä ja mielipiteitä kartoittavaa tietoa tuotteesta. Lisäksi tutkimusyksikön kuluttajatutkimuksia voidaan toteuttaa profiloiduille asiakasryhmille todellisessa käyttöympäristössä, kuten kaupat ja ruokapaikat.

– Kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on monimuotoinen prosessi ja vaatii monialaista erityisosaamista tuekseen. Testauspalvelujen käyttö lisääntyy kaikilla toimialoilla ja kuluttajaymmärryksen hyödyntämisen lisäarvo tuotekehityksessä on tunnistettu maailmanlaajuisesti ruokaketjussa, Kantala sanoo.

Käytännössä Living Labin kautta yritys voi testata uutta elintarvikeinnovaatiotaan valikoidulla kohderyhmällä, esimerkiksi havainnoidulla ryhmäkeskustelulla tai aistinvaraisen arvioinnin menetelmällä ja saada analysoitua tutkimustietoa kohdetyhmän reaktioista sekä mielipiteistä.

– Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi tavanomaista ruokavaliota noudattavat työssäkäyvät henkilöt, gluteenitonta ruokavaliota noudattavat tai vaikkapa ikääntyneet, joita voidaan rekrytoida testaamaan tuotteita palvelukotien kautta.

Kuluttajatutkimusta voidaan hyödyntää elintarvikealan lisäksi myös muilla aloilla, kuten terveysteknologialaitteen käyttötutkimuksessa, missä eri alojen ammattilaisten arviot tuotteesta ovat tärkeä osa tuotteen kehitystyötä.

Esitestaus kasvattaa kustannustehokkuutta

Savonian kuluttajatutkimuspalvelu on yrittäjän näkökulmasta tervetullut lisä Living Labin tarjoamaan palveluvalikoimaan, sillä tuotteen esitestaus sen loppukäyttäjillä kasvattaa yritysten kustannustehokkuutta ja minimoi investointiriskejä.

– Varsinkin elintarvikkeiden tuotekehitys on yleensä pitkän ajan prosessi. Tuotekehitykseen liittyvä kuluttajatutkimus pystytään parhaimmillaan toteuttamaan alle kuukaudessa.

Kuluttajatutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa tuotteen käytettävyydestä ja hyväksyttävyydestä. Tämän avulla tuotekehitysprosessia voidaan ohjata oikeaan suuntaan ja testata tuotteen markkinakelpoisuutta.

– Tästä syystä kuluttajatutkimuspalvelua kannattaa hyödyntää tuotekehitysprosessissa kokonaiskustannusten tehokkuudenkin näkökulmasta.

Kulutus- ja ostokulttuurin muuttumisen myötä tuotteen markkinoille saanti ja siellä pysyminen on haasteellista. Kauppojen valtava tuotetarjonta mahdollistaa kuluttajille entistä yksilöidymmän kulutuskäyttäytymisen. Kuluttajat ovat myös aiempaa kokeilunhaluisempia eivätkä sitoudu enää yhden tuotteen käyttäjiksi samalla tapaa kuin aikaisemmin.

– Tuotekehityksen tähtäin on saavuttaa kohderyhmän tarpeet ja löytää uusia asiakkuuksia. Ilman kehitettyjen tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuuden testausta kohderyhmällä on vaikea saavuttaa tuloksia kilpailluilla tuotemarkkinoilla.

– On tavallista, että tuotekehitys oman yrityksen sisällä noudattaa tiettyä näkemystä ja arvoja, jolloin loppukäyttäjän näkemyksellä tuotteesta on merkittävä arvo. Lisäksi ulkopuolisen toimijan käyttö tarjoaa työkaluja yritysten sisäisten prosessien tarkasteluun ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämisen osa-alueisiin, Kantala sanoo.

Kuopio Living Lab –hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Teksti: Maiju Korhonen

Tilaa uutiskirje