Business Kuopio

 

Nimitykset Kuopion kaupungin yrityspalvelun Invest & Expand in Pohjois-Savo -hankkeeseen

13.11.2020

Kuopion kaupungin yrityspalvelu on nimennyt kolme henkilöä 2.11.2020 alkaen Invest & Expand in Pohjois-Savo -hankkeeseen: Stepan Tirkkonen projektipäälliköksi, Iina Kilpeläinen projektikoordinaattoriksi ja Maarit Sinikangas aluekoordinaattoriksi.

Invest and Expand in Pohjois-Savo -hankkeessa kehitetään jo toiminnassa olevaa Kuopion invest in -työn mallia sekä laajennetaan se lähikuntiin. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki ja lisäksi hankkeessa ovat mukana Iisalmi, Siilinjärvi, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen. Hankkeessa nostetaan yhteistyön avulla koko alueen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja tehdään tunnetuksi liiketoimintaympäristön mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille. Tavoitteena on saada koko Pohjois-Savon työssäkäyntialueen vahvuudet yhdeksi kokonaisuudeksi ja houkutella alueelle uusia kansallisia ja kansainvälisiä investointeja. Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja hankkeessa mukana olevat kunnat. Hankkeen kesto on 1.10.2020-31.3.2023.

KTM Stepan Tirkkonen on nimetty projektipäälliköksi

Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaishallinnasta, projektin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannasta. Hän kehittää toimintamallia ja palveluja Pohjois-Savon invest in -toiminnalle, tuo alueen huippuosaamista ja yritystoimintaa näkyväksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Projektipäällikkö rakentaa ja ylläpitää sijoittumisten edistämiseen tarvittavaa alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin sekä integroi ja yhteen sovittaa invest in -toimintaa Pohjois-Savon muihin merkittäviin hankkeisiin ja toimintoihin.

Stepan Tirkkonen työskenteli vuodesta 2013 Joensuun seudun kehittämistehtävissä ja sitä ennen konsulttiyrityksessä. Tirkkosella on laaja-alaista kokemusta ja osaamista liittyen seutumarkkinointiin, sidosryhmäyhteistyöhön, yritysneuvontaan ja hanketyöhön sekä erityisasiantuntijuutta Venäjän suuntaan.

KTM Iina Kilpeläinen on nimetty projektikoordinaattoriksi

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen hallinnollista tehtävistä ja tukitoiminnoista, hoitaa käytännön järjestelyjä ja yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa liittyen mm. tapahtumien järjestämiseen, koti- ja ulkomaan matkoihin ja messuihin. Projektikoordinaattori avustaa projektipäällikköä ja aluekoordinaattoria yhteistyöverkoston rakentamisessa ja yhteydenpitämisessä eri toimijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Tärkeä osa tehtävää ovat myös hankkeen markkinointi ja viestintä yhdessä hankkeisiin osallistuvien kaupunkien ja kuntien viestintä- ja markkinointihenkilöiden kanssa.

Iina Kilpeläinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja restonomi. Hän on kerännyt paljon kansainvälistä kokemusta asumalla, opiskelemalla ja tekemällä töitä ulkomailla. Viimeisempänä Iina on ollut töissä Osuuspankissa rahoituksen parissa. Hänen vahvuuksiaan ovat muun muassa englanninkielen osaaminen, asiakaskokemus ja verkostoituminen.

FM Maarit Sinikangas on nimetty aluekoordinaattoriksi

Aluekoordinaattori pitää aktiivisesti yhteyttä Iisalmen, Varkauden, Siilinjärven, Leppävirran ja Joroisten elinkeinotoimijoihin, yrityksiin ja muihin sidosryhmiin ja sitoo ne osaksi Pohjois-Savon yhteistä invest in -työtä yhdessä projektipäällikön kanssa. Hän toimii myös projektipäällikön tukena hankkeen yhteensovittamisessa ja integraatiossa muihin hankkeen kannalta oleellisiin projekteihin erityisesti Iisalmen, Varkauden, Leppävirran ja Siilinjärven ja Joroisten alueilla. Aluekoordinaattori osallistuu tapahtumien ja messumatkojen järjestämiseen sekä hankkeen eri osa-alueiden käytännön toimintaan. Hän on mukana invest in -tiimin kanssa yhteistyöverkoston rakentamisessa ja yhteyden pitämisessä eri toimijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.

Maarit Sinikangas on kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija, joka on työskennellyt sekä asiantuntija- että johtotehtävissä edistäen yritysten vientiä ja verkostoitumista globaalisti. Maaritilla on vientikokemusta lähes jokaiselta mantereelta, mutta erityisesti Aasiasta, mm. Kiinasta, Japanista, Singaporesta ja Vietnamista. Maarit on itse syntyperäinen savolainen ja hänen tavoitteenaan on edistää Pohjois-Savon ja Joroisten alueen investointeja ja vahvistaa kansainvälisiä yhteyksiä hyödyntäen laajoja verkostojaan ja osaamistaan.

Lisätietoja ja yhteystiedot Invest in Kuopio -verkkosivuilta

Tilaa uutiskirje