Business Kuopio

 

Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus

Olemme yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen alueen osaamisen, koulutuksen sekä innovaatiot edistämään koko Suomen kokonaisturvallisuutta.

Kuopion kaupunki on v. 2023 aloittanut valmistelut kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen vakiinnuttamiseksi Kuopioon. Koontia on tehty yhdessä sidosryhmien kuten maakuntaliiton, alueen korkeakoulujen, Pelastusopiston, elinkeinoelämän organisaatioiden sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Hankkeet

Kokonaisturvallisuuden klusteri

Vakautta, verkostoja ja innovaatioita itäisen Suomen alueellista elinvoimaa vahvistamaan 

Kokonaisturvallisuuden klusterityön tavoitteena on, että itäinen Suomi ja sen alueet säilyvät elinvoimaisena ja uudistumiskykyisinä kaikissa oloissa. Elinvoima syntyy yksilöiden, yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, järjestöjen sekä julkisen sektorin tiiviistä ja innovatiivisesta yhteistyöstä.

Kokonaisturvallisuuden klusterista muodostuu eri toimijat yhteen tuova, pysyvä ylimaakunnallisen yhteistyön pohja. Kumppanuusmalli kutsuu jakamaan osaamista ja kehittämään yhdessä innovatiivisia kokonaisturvallisuutta edistäviä ratkaisuja – kestävällä, kilpailukykyä lisäävällä tavalla.

Eri alueiden osaaminen ja vahvuudet täydentävät toisiaan ja vahvistavat itäisen Suomen elinvoimaa ja turvallisuutta sekä lyhyellä että pitkällä jänteellä. Erityisen keskeistä on tekemisen vahva yrityslähtöisyys sekä kokonaisturvallisuustyön liittäminen vihreään siirtymään ja ilmastotyöhön.

Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri on Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettava hanke vuosille 2023–2026. Sen tavoitteena on klusterin toiminnan vakiinnuttaminen alueita parhaiten palvelevalla tavalla.

Lue lisää

 

Kuopion alueella on vahvaa kokonaisturvallisuuteen liittyvää osaamista ja tki-toimintaa mm. valtakunnallisessa Pelastusopistossa, lukuisissa valtion sektoritutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa, yliopistollisessa sairaalassa, yrityksissä, viranomaisissa sekä puolustusvoimien Karjalan lennostossa, kansalaisyhteiskunnan toimijoissa ym.

Pohjois-Savon liitolla on käynnissä kokonaisturvallisuuden klusteria kehittävä hanke itäisen Suomen alueella, Savonia-amk:lla mm. ilmastokriisihanke sekä Kuopion kaupungilla mielen hyvinvointiin pureutuva Mieliteko 2.0 -hanke sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista tukeva Sisu-hanke.

Nämä ovat esimerkkejä laajemmasta käynnissä olevasta hankekokonaisuudesta, jonka kustannusten yhteissumma on noin 20 miljoonaa euroa.

“Kuopiossa on vahva osaamiskeskittymä kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaisista asioista ja erinomaiset edellytykset kehittää kokonaisturvallisuutta tulevaisuuden tarpeen huomioiden.”

Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

Tutustu lisää

Ei hätiä mitiä - Puhetta kokonaisturvallisuudesta -podcastsarja

Sarja on tuotettu Kokonaisturvallisuuden klusterin, Pohjois-Savon liiton sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Ilmastokriisi-hankkeen yhteistyönä

Lue lisää

Kuopio by Nature 2024: Kokonaisturvallisuus on suomalainen taidonnäyte

Artikkeli on kirjoitettu Kuopio by Nature 2024 -julkaisuun.

Lue lisää

 

Tilaa uutiskirje