Business Kuopio

 

Adamant Health on kehittänyt ainutlaatuisen menetelmän Parkinson-potilaiden oireiden mittaamiseen

24.8.2023

Kuopiolainen Adamant Health on saanut ensimmäisen version valmiiksi tuotteesta, joka tulee mullistamaan liikehäiriösairauksista kärsivien potilaiden hoidon suunnittelun ja seurannan, jos se saa jalansijaa terveydenhuollossa. Yhtiö on saanut paljon apua verkostoltaan ja kannustaa muitakin laittamaan yhteisen hyvän kiertämään pyytämällä apua ja auttamalla muita.

Kuvassa kaksi henkilöä hymyilee. Vasemmalla Saara Rissanen ja oikealla Paulus Carpelan. Taustalla rakennuksen punainen tiiliseinä.

Parkinsonin taudin ja muiden neurologisten liikehäiriösairauksien oireiden mittausta Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2005 asti tutkinut Saara Rissanen sai lääkäreiltä toistuvasti kyselyitä siitä, olisiko mahdollista löytää menetelmä, jolla neurologisten liikehäiriösairauksien oireita pystyttäisiin tunnistamaan paremmin. Rissanen halusi viedä tutkimustuloksensa hyötykäyttöön ja haki vuonna 2017 Business Finlandilta Tutkimuksesta liiketoimintaan -rahoitusta. Rahoituksen saatuaan hän työsti työryhmineen ideaa eteenpäin.

Inka Mero Voima Venturesilta löysi Saaran yhdestä pitchaustilaisuudesta, kiinnostui hänen tutkimuksestaan ja lähti sparraamaan Saaraa eteenpäin. Mukaan tarvittiin lisäksi liiketoimintaosaamista, jotta keksinnön ympärille voitiin perustaa yritys. Tässä vaiheessa minä tulin kuvaan mukaan ja perustimme Adamant Health Oy:n. Silloin elettiin vuotta 2020, kertoo yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustaja Paulus Carpelan.

Carpelan omaa parinkymmenen vuoden kokemuksen Nokialla ja kymmenen vuoden kokemuksen erilaisista start upeista, joissa hän tuotteisti ja vei markkinoille uusia – myös terveysteknologiaan liittyviä – tuotteita. Taustasta on ollut hyötyä Adamant Healthin ohjelmistopohjaisen tutkimusmenetelmän tuotteistamisessa.

Siemenrahoituksen turvin Adamant Health sai tehtyä innovaatiostaan lääkinnällisen laitteen heti alkuvaiheessa. Sen jälkeen sen ympärille on rakennettu palvelua. Malli on sellainen, joka istuu terveydenhuollon maailmaan hyvin.

Datapohjainen hoidon suunnittelu

Nykyisellään lääkäri pääsääntöisesti kysyy Parkinson- tai muulta liikehäiriöpotilaalta, miten hänellä on mennyt ja potilas kertoo tuntemuksistaan, ja sen pohjalta tehdään fyysisiä harjoitteita oireiden todentamiseksi.

Kuvassa kahden henkilön kädet. Toinen henkilö istuu ja käsivarsi nojaa pöytää vasten. Toinen henkilö kiinnittää käsivarteen mittausantureita.

Ongelma on siinä, että potilaan tila vaihtelee, ei vain päivittäin vaan myös tunneittain, jolloin on sattumanvaraista missä kunnossa potilas sattuu olemaan lääkärin vastaanotolla. Tämän pohjalta on vaikeaa tehdä hoitosuunnitelmaa.

– Lääkäri voi tehdä lähetteen mittausta ja analyysia varten. Mittaus voidaan käynnistää lähiterveysasemalla ja tulevaisuudessa myös kotona. Kerätyn datan pohjalta me teemme analyysin. Lääkäri saa tutkimuksista raportin, jonka pohjalta pystyy miettimään potilaan hoitosuunnitelman tai sen päivityksen. Esimerkiksi Parkinson-potilaalta pystymme tällä menetelmällä mittaamaan tarkasti potilaan motorisia oireita. Tämä on merkityksellistä sen takia, että tähän saakka oireiden mittaamiseen ei ole ollut hyvää ja kliinisesti riittävän tarkkaa menetelmää, Carpelan sanoo.

Adamant Healthin kehittämällä menetelmällä potilaalta pystytään mittaamaan kotioloissa todella tarkasti hänen liikeoireensa, ja lääkäri saa useamman päivän näkymän siihen, miten potilas voi ja kuinka lääkitys toimii. Menetelmän avulla on mahdollista tehdä datapohjainen hoidon suunnittelu ja seuranta, joita on mahdollista säätää tarpeen mukaan. Näin jokaiselle potilaalle löydetään optimaalinen hoitosuunnitelma ja suunnitelman teko onnistuu myös etänä.

Menetelmä mittaa heikotkin hermosignaalit

Rissasen tutkimuksen ydin on siinä, että menetelmällä mitataan liikehäiriöitä aivojen lähettämästä hermosignaalista lihaksen pinnalta. Kun mitataan aivojen lähettämää signaalia, niin pystytään mittaamaan hyvin heikotkin signaalit, vaikka fyysisesti ei vielä näkyisi mitään. Näin päästään eri tarkkuuteen kuin esimerkiksi laitteilla, jotka mittaavat käden tärinää. Signaalien mittaamiseen Adamant Health käyttää toisen toimijan kehittämää laitetta ja keskittyy itse analysoimaan sillä saatuja tuloksia.

– Haluamme mahdollistaa Parkinson-potilaille elämisen pidempään itsenäisesti ja niin normaalisti kuin mahdollista. Emme valitettavasti pysty parantamaan potilaiden oireita, mutta työkalumme auttaa lääkäreitä tekemään työnsä paremmin. Toisaalta taas lääkevalmistajat voivat käyttää järjestelmäämme lääketutkimuksessa, koska he saavat siitä objektiivista tietoa siitä, miten lääkkeet vaikuttavat, Carpelan toteaa.

Hän muistuttaa, että on ensiarvoisen tärkeää saada liikehäiriöistä kärsivä potilasryhmä myös hoitokustannusten ja terveydenhuollon kapasiteetin kannalta paremman hoidon piiriin. Suomessa on noin 16 000 Parkinson-potilasta ja esimerkiksi Amerikassa miljoonan potilaan hoitoon käytetään noin 52 miljardia dollaria joka vuosi. Suuret kustannukset ovat tosin ymmärrettäviä – kun potilaat menettävät toimintakykyään niin heille tarvitaan tukea ja apua.

Yhtiö on suuntaamassa Saksan markkinoille

Adamant Healthin kehittämä tutkimusmenetelmä on jo tarjolla lääkäreille ja klinikoille, jotka sen haluavat ottaa käyttöön. Isossa volyymissä käyttöönotto riippuu kuitenkin siitä, miten nopeasti terveydenhuolto omaksuu uusia menetelmiä. Tuotemielessä tuote on jo valmis.

Yhtiö on tällä hetkellä suuntaamassa Suomen ja pohjoismaiden lisäksi Saksan markkinoille, joka on Euroopan suurin Parkinson-maa. Siellä potilaita on 400 000. Sen jälkeen vuorossa on Amerikka, mutta Carpelan muistuttaa, että start up -yrityksenä pitää valita minne menee ja missä järjestyksessä, kaikkea ei pysty tekemään kerralla.

– Saimme juuri saksalaisen strategisen sijoittajan, Gerresheimer AG, joka auttaa Saksan markkinan osalta. Sen lisäksi olemme saaneet rahoitusta muun muassa Business Finlandilta ja ELY-keskukselta. Viimeisimpänä olemme saaneet Business Finlandin ensimmäistä kertaa jakaman Deep Tech Accelerator (DTA) rahoituksen, jonka avulla tiedelähtöiset startupit voivat tuoda tuotteitaan kansainvälisille markkinoille. Se on meille merkittävä ja aina iso tunnustus, jos joku laittaa merkittäviä summia projektiimme, Carpelan kiittelee.

Tuotteen pitää vastata asiakkaan tarpeisiin

Kuvassa näkyvät kahden henkilön kädet. Valkoisessa takissa oleva henkilö pitelee toisen henkilön vasenta kättä.

Muille yrityksille, jotka ovat menestystaipaleensa alussa, Carpelan toivoo rohkeutta. Hän kertoo erään ulkomaisen kollegan sanoneen, että suomalaiset teknologiayritykset ja erityisesti terveysteknologiayritykset ovat maailman parhaiten pidettyjä salaisuuksia. Yritysten perustajissa ja työntekijöissä on huipputyyppejä, mutta he ovat keskittyneet teknologiaan ja tutkimukseen, ei niinkään tuotteistukseen ja tuotteen markkinoille saattamiseen.

– Tuotteen pitää istua asiakkaan tapaan toimia. Myös sitä kannattaa pohtia, miten kertoa kehitteillä olevasta maailmanluokan jutusta ulospäin. Pitää olla rohkea ja uskaltaa sanoa se myös ääneen, Carpelan muistuttaa.

Adamant Healthin verkkosivut


 

Kuopiossa hyvät verkostot terveysteknologian kehittämiseen 

Adamant Healthille oli luontevaa, että sen kotipaikaksi valikoitui Kuopio, jossa tuotetta on kehitetty ja jossa on hyvät verkostot terveysteknologian kehittämiseen. Toimitusjohtaja Paulus Carpelan mukaan on tärkeää, että start upin alkuvaiheessa on ympärillä verkostoa, joka tuntee mitä yhtiössä tehdään ja pystyy auttamaan. Siihen tarkoitukseen hän on kokenut innovaatioekosysteemi Kuopio Healthin verkoston hyväksi.

– Se on erinomainen verkosto, mutta sen potentiaali on ehkä hieman alikäytetty. Kannustan yrityksiä hyödyntämään sitä enemmän. Kuopio on sen kokoinen kaupunki, että ihmiset tuntevat toisensa ja on mahdollista rakentaa toisiaan täydentävää tekemistä. Toinen hyvä kumppani Kuopion alueella meille on ollut Kasve Oy, Carpelan kertoo.


Teksti: Minna Akiola
Kuvat: Adamant Health / Adobe Stock

Tilaa uutiskirje