Business Kuopio

 

Istekin menestyksen avain on osaava henkilöstö

6.9.2022

Istekki on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajia ovat kaupungit, kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja omistajien strategiset kumppanit. Yhtiön tavoite on luoda asiakasomistajilleen niin fiksuja teknisiä ratkaisuja kuin mahdollisuuksia – niiden myötä syntyy säästöjä myös veronmaksajille.

Yhtiö syntyi vuonna 2010, kun Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki halusivat leveämmät hartiat hoitamaan ICT:tä ja terveydenhuollon teknologiaa. Taustalla vaikutti myös se, että isompi ja kiinnostavampi talo houkuttelisi työntekijöitä ja ICT-osaamista Kuopioon.

­– ICT:ssä kaikki muutokset tapahtuvat niin hurjalla vauhdilla, että julkiset toimijat eivät tahdo pysyä vauhdissa mukana. Vaikka mekin olemme julkisomisteinen, meillä on kuitenkin kykyä reagoida nopeammin muutoksiin kuin budjettitaloudessa elävällä kaupungilla tai kuntayhtymällä. Olenkin antanut Kuopion kaupunginjohtajalle kiitosta, että kaupungilla riitti uskallusta lähteä tällaiseen toimintamalliin mukaan aikanaan, Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori kertoo.

Vuonna 2014 Istekki lähti katsomaan olisiko asiakkaita muuallakin Suomessa. Kuopion ympäriltä tuli tuolloin muutamia kuntia Istekin asiakasomistajiksi. Matkan varrella mukaan on lähtenyt myös Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä keskuskaupunkeja, kuten Tampere ja Oulu. Nyt yhtiö on mielenkiintoisen ja jopa historiallisen tilanteen edessä synnyttämässä Suomeen hyvinvointialueita. Käytännössä sairaanhoitopiirien omistus siirtyy hyvinvointialueille ja hyvinvointialueista puolestaan tulee Istekin omistajia. Kaupunkien ja kuntien puolella perusterveydenhuollon ja pelastustoimen toiminnot siirtyvät hyvinvointialueille.

– Hyvinvointialueiden voimaantulo on Suomen suurin julkishallinnon muutos ja meille merkittävä haaste. Olemme valmistelleet muutosta jo monta vuotta. Hyvinvointialueiden myötä Istekille tulee lisää töitä ja henkilöstöä, Koskivuori arvioi.

Yhtiö on ottanut merkittäviä kasvuloikkia uusien asiakkuuksien myötä aiemminkin. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 150 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä nousi juuri yli tuhanteen. Koskivuori muistuttaa, että liikevaihdon kasvu ei ole Istekin itseisarvo vaan lopputulos siitä mitä se tekee.

Istekki on teknologiaturvaaja

Koskivuoren mukaan Istekki ei ole perinteinen ICT-talo, vaan ennemminkin teknologiaturvaaja, joka turvaa sairaaloiden ja perusterveydenhuollon toimintaa. Tavoite on, että kansalaiset saavat hyviä palveluita ja että sairaalat pyörivät myös poikkeustilanteissa.

– Laitteiden ja palvelinratkaisuiden lisäksi Istekki tarjoaa asiakasomistajilleen kaikki järjestelmäpalvelut, kuten potilastietojärjestelmien ylläpidon, sekä antaa asiakaskohtaista tukea niihin. Vastaamme, että kokonaisuus toimii ja käytämme tarvittaessa kumppaneitamme, Koskivuori toteaa.

Digitaalisuus on yksi Istekin vahvoista kulmakivistä. Kaikesta dataliikenteestä syntyy tietoa, jonka hallitsemiseen ja johtamiseen yhtiön osaajat tarjoavat keinoja. Perinteisestä IT-talosta poiketen Istekki hoitaa myös erilaisten projektien ja hankkeiden laajoja konsultointeja aidosti asiakkaan toimintaa ymmärtäen.

Tutkimusyhteistyö luo säästöjä ja vaikuttavuutta

Istekin työn merkittävyys näkyy loppuasiakkaille, eli kuntien ja kaupunkien asukkaille, parempana palveluna ja mahdollisina säästöinä veroeuroissa. Yhtiö pyrkii lisäämään säästöjä ja vaikuttavuutta myös tekemällä tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa. Se on kehittänyt tutkimuspohjaksi alustan, jonka avulla voidaan tutkia mihin asioihin pitää esimerkiksi digitaalisten palveluiden osalta panostaa, jotta taloudellisia hyötyjä syntyy.

– Pyrimme kokoamaan asiakasomistajiemme tarpeita yhteen ja tekemään niin järkeviä ratkaisuja yhteistyössä heidän kanssaan kuin mahdollista. Säästöjä syntyy, kun useammalle toimijalle voidaan tuottaa palveluita samaan aikaan ja saman tiimin voimin. Se tuo helpotusta myös osaajapulaan, Koskivuori kuvaa.

Hän arvioi, että harva IT-alan toimija karsii laskutettavia palveluita asiakkaan etu mielessään. Istekin arvomaailmaan tämä kuuluu olennaisesti. Toki se helpottaa asiaa, että yhtiöllä ei ole tuloksentekotavoitetta, vaan se on voittoa tavoittelematon yhtiö.

Istekin menestyksen avaimeksi Koskivuori mainitsee alan parhaista osaajista koostuvan henkilöstön, jolla on vahva halu luoda parempaa tulevaisuutta tulevillekin sukupolville. Asiantuntijaorganisaatiossa työntekijöille pitää hänen mukaansa tarjota oikeasti mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä, jotta he eivät lähde etsimään niitä muualta. Kannattaa myös varmistaa, että työntekijöillä on jatkopolku, jolla edetä.

– Henkilöstöön panostaminen on tärkeä asia, Koskivuori summaa.

Istekin verkkosivut


Pääkonttori säilyy Kuopiossa

Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuoren mukaan yhtiön pääkonttori tulee säilymään Kuopiossa, koska kaupungilla on merkittävä asema sen synnyssä. Yhtiön viidestä toimipisteestä Kuopiossa on myös eniten toimintoja. Istekki on alueella merkittävä työllistäjä ICT-toimialalla ja terveydenhuollon teknologiassa.

Koskivuori kiittelee toimipisteen sijaintia siitä, että kulkuyhteydet sinne ovat hyvät ja tärkeitä yhteistyökumppaneita on lähellä. Asiakkaista Kuopion kaupunki on kukkulan toisella puolella ja toinen suuri asiakas, KYS, nurkan takana.

Istekkiin on tullut paljon paluumuuttajia, jotka ovat lähteneet maailmalle mutta palanneet Kuopioon. On kuitenkin myös sellaisia tulijoita, joilla ei ole mitään sidoksia kaupunkiin. Toimiala ja yhtiö ovat vain olleet niin kiinnostavia, että työntekijä on halunnut tulla niiden perässä Kuopioon.


Teksti: Minna Akiola

Kuvat: Istekki

Tilaa uutiskirje