Business Kuopio

 

Riikinvoiman ekovoimalaitos on erittäin energiatehokas

5.4.2023

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen menestys perustuu energiatehokkaan laitoksen hyvään suunnitteluun ja mitoitukseen sen toteutusvaiheessa. Vastaanotetun jätteen energiasta pystytään hyödyntämään lähes kaikki lämmön ja energian tuotantoon. Kiertopetitekniikalla toimiva laitos saa Varkauden alueella toimivilta alan yrityksiltä tarvittaessa prosessitukea.

Jätteenpoltossa on Riikinvoima Oy:n  toimitusjohtaja Timo Anttikosken mukaan omia haasteitaan verrattuna esimerkiksi puuperäisiin biopolttoaineisiin, ja laitoksen toiminta vaatiikin monenlaista osaamista laitteista, materiaaleista ja prosesseista. Kattavan alihankkijaverkoston tarjoaman tuen lisäksi Riikinvoimalla on oma osaava käyttö- ja kunnossapito-organisaatio.

– Jätepolttoaine poltetaan kiertopetikattilassa, jossa on arinakattiloita korkeammat höyryn arvot. Ne mahdollistavat tehokkaan sähköntuotannon. Jätteen lämpöarvo ja poltettavuus paranee myös sen myötä, mitä paremmin metallit ja muut epäpuhtaudet on poistettu sen seasta, Anttikoski kertoo.

Riikinvoiman ekovoimalaitos polttaa jätettä 140 000 tonnia vuodessa. Jätteestä tuotettu sähkö riittää noin 4300 omakotitalon ja kaukolämpö noin 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Laitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä omistajilleen

Riikinvoima on perustettu vuonna 2013, ja sen kaupallinen tuotanto käynnistyi neljä vuotta myöhemmin. Yhtiön omistaa kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä Varkauden Aluelämpö Oy. Ne päättivät perustaa laitoksen hyödyntämään alueellisten jäteyhtiöiden keräämän sekajätteen ja tuottamaan siitä sähköä kaikille omistajilleen sekä kaukolämpöä Varkauden kaukolämpöverkkoon. Vastaavia laitoksia on myös etelä- ja länsirannikolla.

– Toimintamme ydin on hyödyntää kierrätykseen kelpaamaton jäte ja ratkaista samalla sen sijoitusongelmat. Laitos on voittoa tavoittelematon, jossa jokaisella jäteyhtiöosakkaalla on oikeus tuoda sekajätettä omistusosuutensa suhteessa poltettavaksi. Yksi omistajistamme, Varkauden aluelämpö, hyödyntää laitoksella tuotettavan kaukolämmön, Anttikoski sanoo.

Laitos perustettiin Riikinnevan kaatopaikan yhteyteen, koska jätteenkäsittely nähtiin siellä luvitusmielessä helpoksi ja alue sopi kooltaan Varkauden tarvitsemaan kaukolämmön tehoon. Se myös sijaitsee keskeisellä sijainnilla lähellä omistajakuntaansa, jolloin rahdista aiheutuvat kustannukset ja päästöt jäävät vähäisiksi.

Viime vuosina laitoksen käytettävyys on ollut erittäin hyvä ja suunnittelemattomat seisokit vähäisiä. Laitoksella on myös modernit laitteistot savukaasupäästöjen vähentämiseksi, ja prosessista syntyvä jätevesi hyödynnetään laitoksella, joten viemäriin lasketaan vain puhdasta vettä.

Riikinvoimalla seurataan alan kehitystä

Riikinvoiman ekolaitoksella seurataan tiiviisti mitä jätteidenkäsittelyn saralla tapahtuu isommassa kuvassa. Jätteiden kierrätystavoitteet ovat kasvussa, ja se tulee vaikuttamaan laitokselle päätyvän jätteen määrään sekä laatuun. Lisäksi laitoksella mietitään hiilidioksidin talteenottoa siltä varalta, jos EU tai Suomen valtio edellyttävät sitä jatkossa. Tämä vaatisi muutoksia laitteisiin tai lisälaitteistojen hankintaa.

– Yksi vaihtoehto on tuottaa savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista sähkön avulla vetyä tai metanoida vedyn avulla biokaasua, Anttikoski arvioi.

Hän kannustaa muitakin yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Yrityksellä on hyvä olla selkeä missio sekä selkeä visio siitä missä joidenkin vuosien päästä halutaan olla – sekä strategia niiden toteuttamiseksi. Ympärillä olevia megatrendejä kannattaa myös seurata aktiivisesti sekä verkostoitua muiden kanssa.


Kehitystyötä ja yhteistyötä

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen toimitusjohtaja Timo Anttikoski kiittelee prosessituesta Varkauden alueen laitostoimittajia, kuten Andritzia ja Sumitomo SHI FW Energiaa, joilla on kokemusta vastaavien laitosten toimittamisesta muuallekin maailmaan. Niiden ympärille on kertynyt myös paljon osaavia alihankkijoita valmistamaan ja asentamaan laitoksiin liittyviä rakenteita ja laitteistoja.

Riikinvoima tekee lisäksi yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston kanssa sekä kuuluu Pohjois-Savon energiaklusteriin.

–  Olemme mukana alueellisissa opinahjojen hankkeissa sekä muissakin alueen kehityshankkeissa. Osallistumme myös valtakunnallisiin jäte- ja energiayhtiöiden yhteisiin toimintoihin, joita ovat Kiertovoiman ja Energiateollisuuden jäsenyydet, Anttikoski toteaa.

Pohjois-Savossa on vireillä muun muassa Metsähallituksen tuulivoimahanke ja Keski-Savon jätehuollon aurinkovoimahanke. Kehitteillä on myös biokaasun tuotantolaitoksen toteutus.


Teksti: Minna Akiola

Kuvat: Riikinvoima

Tilaa uutiskirje