Business Kuopio

 

InnoLab-työpaja: Pelillistämisen keinot työhyvinvoinnin kehittämisessä

14.03.2024

Työhyvinvointiin panostaminen tarvitsee tuekseen uudenlaisia ratkaisuja niin yritysten omiin tarpeisiin kuin kaupallisen toiminnan puolelle. Tulevan InnoLab-työpajan tarkoituksena on tuottaa työelämän puolelle liikkumista ja pelillistämistä yhdistäviä oivalluksia. Ole mukana kynäilemässä uutta Pokémon Go:ta tai jotain aivan muuta! 

Kansallinen Sport Suomi -verkosto sekä Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymä -hanke kutsuvat yritystoimijoita mukaan ideoimaan sellaisia pelaamisesta ammentavia innovaatioita, jotka lisäävät liikettä ja tukevat liikunnallisen elämäntavan löytämistä erilaisissa työympäristöissä.

Milloin: Torstaina 14.3.2024 klo 12:30-16:15
Missä: Crazy Town Jyväskylä, Learning Café -tila, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Ilmoittautumiset: Tämän linkin kautta

Olet lämpimästi tervetullut mukaan, edustitpa sitten: 

 • työnantajayritystä, joka on kiinnostunut työhyvinvoinnin eteenpäin viemisestä ja tuottavuuden kasvattamisesta organisaatiossa, tai
 • pelifirmaa tai liikunta-/hyvinvointialan yritystä, jolla on halukkuutta ratkaista liikkumattomuuden koodia työelämässä tuote-/palvelutarjontaa kehittämällä

Työpajaan osallistuvat pääsevät suunnittelemaan yhdessä muiden mukaan lähtevien yritystoimijoiden kanssa työelämän tarpeisiin istuvia tuotoksia, kuten peli- tai sovellusaihioita tai muita pelillistettyjä toimintatapoja, joiden jatkokehittämistä todellisiksi innovaatioiksi jatketaan kevään toisessa työpajatoteutuksessa 11.4. Jyväskylän Yritystehtaalla. Yhteiskehittäminen tarjoaa niin ikään mahdollisuuden kestävään arvoverkostoitumiseen muiden aktiivisten toimijoiden kanssa tematiikan ympärillä.

Ohjelma

🕗 14.3.2024 12:30–16:15
📍 Crazy Town Jyväskylä, Learning Cafe –tila (Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä)

 • 12.30 Kahvitarjoilu
 • 13.00 Virittäytyminen tunnelmaan
  • Tervetulotoivotus järjestäjiltä: Tuomas Rauhansalo / KSEOK & Alisa Heikkinen / Sport Suomi -verkosto
  • Asiantuntijapuheenvuorot:
   • Digitaalisen harrastamisen vallankumous: E-urheilu ja pelikulttuuri hyvinvoinnin ajureina, Kimmo Leinonen, projektipäällikkö, Espoon kaupunki
   • Pelimarkkinoilla aukko liikkumiseen kannustaville peleille, FT Tim Luoto
 • 13.45 Työpajatyöskentely:
  • Fasilitoijana palvelumuotoilun asiantuntija Anu Raulo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • 16.00 Työpajan yhteenveto ja jatkon viitoittaminen
 • 16.15 Tilaisuuden päätös

Työuupumusta ja yksinäisyyden lisääntymistä – suomalaisten kokemuksia työhyvinvoinnin toteutumisesta haastavat monet riskitekijät. Samanaikaisesti työikäisten liikunnallisen elämäntavan puutteet tuovat vuosittain miljardiluokan laskun yhteiskunnan maksettavaksi ja heikentävät merkittävästi yritysten tuottavuutta. Liike on tunnetusti lääke moneen vaivaan, mutta hyvinvoivien yksilöiden ja tuottavien työntekijöiden saavuttaminen vaatii muuttuvassa yhteiskunnassa myös uudenlaisia reseptejä, jotka kannustavat fyysiseen aktiivisuuteen.

Uusia reseptejä hyvinvoinnin haasteisiin tarjoaa digitaalinen pelimaailma. Pelillistämistä eli pelejä ja niihin kuuluvia elementtejä on hyödynnetty vielä aivan liian vähän liikkumiseen motivoinnissa. Tarvitaankin vain rohkeita visionäärejä, jotka eivät pelkää tarttua haasteeseen luoda ja toteuttaa aitoon tarpeeseen vastaavia pelillistettyjä ratkaisuja yhdessä muiden työhyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/InnoLab-tyopaja-Jyvaskyla

Liikunnan, urheilun, terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioverkosto (Sport Suomi -verkosto) perustuu Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien yhteiseen vetovastuuhankkeeseen, jota toteutetaan 1.4.–31.12.2024 välisenä aikana.  Hyvää oloa edistävässä kontekstissa toimivan verkoston tarkoituksena on fasilitoida yhteiskunnan eri sektoreiden väliseen ja sisäiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön sidostuvia eli tietoa lisääviä yhteiskehittämisen innovaatioprosesseja, joilla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja joiden tuotoksilla on liiketoiminnallista merkitystä. Hankkeen perusta on valtion sekä yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien eli Innokaupunkien välisissä ekosysteemisopimuksissa ja sen rahoittajana toimii Pirkanmaan liitto, joka myöntää tukea vetovastuuhankkeille Euroopan aluekehitysrahaston varoista Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman sisältämien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisesti.

Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymä -hankkeessa (KSEOK) kehitetään Keski-Suomen alueen pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä, sekä kehitetään ja tuetaan uuden osaamisen ja liiketoiminnan syntymistä e-urheilun osaamiskeskittymän rakentamisen kautta. Kohderyhminä ovat alueen mikro- ja pk-yritykset. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR); Keski-Suomen liitto sekä mukana olevat toimijat. Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2023–30.4.2025 ja sitä koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tapahtumat kuukausittain

Arkisto

Tilaa uutiskirje