Business Kuopio

 

InnoLab työpaja: Tulevaisuuden liikuntapaikka

26.09.2024

Lämpimästi tervetuloa mukaan Sport Suomi -verkoston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Business Center Pohjois-Savon järjestämään Innolab-työpajaan. Liikkumattomuudesta on muodostumassa yksi tulevaisuuden yhteiskunnan suurimmista haasteista. Ongelmaa ratkaisemaan tarvitaankin uusia innovaatioita ja ajatusmalleja – tervetuloa mukaan ideoimaan älykkäiden liikuntapaikkojen mahdollisuuksia datankäytön näkökulmasta!

Milloin: to 26.9.2024 klo 12:30-16:00
Missä: Liikunta- ja tapahtumakeskus Luola, Loistekatu 12, 70210 Kuopio
Ilmoittautuminen: Tästä linkistä
Kenelle: 
teemasta kiinnostuneet yritysten ja oppilaitosten edustajat

Ohjelma

 • 12:30 Kahvitarjoilu
 • 12:45 Tapahtuman alustus ja asiantuntijapuheenvuorot:
  • Retu Ylinen, Kuopion Kaupunki
  • Ville Uronen, Polar 
  • Tuomas Karjalainen, TestLab Mehtimäki
 • 13.45 Osallistuvien henkilöiden, yritysten ja organisaatioiden esittäytyminen
 • 14.00 Työpajaosuus uusien ratkaisujen ja innovaatioaihioiden löytämiseksi
  • Fasilitoijana Jaakko Laukkanen, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • 14.45 Tauko
 • 15.00 Työpajaosuuden jatko ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu
 • 15.45 Loppupuheenvuoro

Kuopion Kaupungissa on viime vuosina nähty suuria investointeja tulevaisuuden liikuntapaikkoihin. Esimerkiksi Kuntolaakso ja Savilahden Luola tarjoavat mahdollisuuksia liikkumisen lisäksi myös älykaupunkiajatuksen edistämiseen. Erilaista dataa keräämällä, jalostamalla ja hyödyntämällä liikuntapaikkoja voidaan hyödyntää kaupunkiorganisaatioiden tiedolla johtamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Datan keräämisen lisäksi sen tehokkaaseen hyödyntämiseen vaaditaan uudenmallisia ratkaisuja. Kuopion Kaupungin rakentama Datajalostamo-alusta tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden datan hallinnointiin, jalostamiseen, visualisointiin ja jakamiseen. Alustan avulla voidaan parhaimmillaan tarjota yrityksille, tutkimuslaitoksille ja oppilaitoksille tilaisuus käyttää dataa, johon on aiemmin ollut vaikea päästä käsiksi. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja avaa uusia TKI-aihioita.

Kansallinen Sport Suomi -verkosto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Business Center Pohjois-Savo kutsuvat yritystoimijoita työpajaan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan kokoustilaan torstaina 26.9. kello 12:30-16. Työpajassa ideoidaan liikuntapaikkojen ja liikuntapaikkadatan tulevaisuutta. Olet lämpimästi tervetullut, oletpa sitten esimerkiksi:

 • datankeräämiseen tai hyödyntämiseen ratkaisuja tarjoavan yrityksen edustaja
  tai
 • avoimesti käytettävissä olevan datan hyödyntämisestä kiinnostuneen yrityksen edustaja
  tai
 • muutoin teemasta kiinnostunut yritysedustaja

Yritystoimijoiden lisäksi paikalle saapuu toimijoita kaupunkiorganisaatiosta, oppilaitoksista sekä näihin linkittyvistä tutkimusorganisaatioista. Syntyvät ajatukset ja aihiot saadaan siis varmasti jatkokehittämisen polulle oikeiden toimijoiden kanssa. Tapahtumassa on siis aito mahdollisuus luoda uutta sopivien yhteistyötahojen kanssa ja tätä myötä myös edistää liiketoimintaa.

Lisätiedot

Santtu Pirskanen, Sport Suomi -verkoston projektipäällikkö / Kuopion kaupunki
+358 44 718 2521, santtu.pirskanen@kuopio.fi

Logo Kuopio

   

Sport Suomi -verkostoa toteutetaan Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien yhteisesti vetämänä vetovastuuhankkeena 4/2023–12/2024 välisenä aikana. Hankkeen perusta on valtion sekä yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien eli Innokaupunkien välisissä ekosysteemisopimuksissa ja sen rahoittajana toimii Pirkanmaan liitto, joka myöntää tukea vetovastuuhankkeille Euroopan aluekehitysrahaston varoista Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman sisältämien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisesti.

Tilaa uutiskirje