Business Kuopio

 

Vastuullisuus pk-yritysten mahdollisuutena -työpaja

07.12.2021

Aika: Tiistai 7.12.2021 klo 13.00–16.00 (kahvit klo 12.30 alkaen).
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Business Center, Novapolis, Microkatu 1, 70201 Kuopio ja Zoom-yhteys.
Ilmoittautumiset 2.12.2021 mennessä tästä  (Työpajaan mahtuu mukaan 10 yrityksen edustajaa. Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki 3.12.2021.)

Pk-yrityksille tarjolla tukea vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen

Pk-yrityksiltä on alettu vaatia enemmän vastuullisuutta ja se näkyy konkreettisesti muun muassa julkisissa hankinnoissa, yritysrahoituksessa ja yritystuissa sekä asiakaskäyttäytymisessä. Vastuullisuuden huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle sekä se voi olla myös vaatimus markkinoillepääsyssä. Vaatimus vastuullisuudesta voi näyttäytyä pk-yrityksen näkökulmasta haasteelliselta, mutta parhaimmassa tapauksessa se toimii kannattavuus- ja kilpailutekijöinä sekä on osa maineenhallintaa. Vastuullinen yritys kykenee ymmärtämään liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikutuksen ja tunnistamaan vastuullisuuden mukana tuomat mahdollisuudet.

Suomi on muiden YK:n jäsenmaiden kanssa sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG, Sustainable Development Goals – Agenda 2030). Sopimus sisältää 17 erilaista, kestävää kehitystä käsittelevää tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen kestävä kehitys talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön osalta. Yksi keskeinen haaste kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on sopivien ratkaisuiden löytyminen ja toiminnan rahoitus. Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt vaikuttavat yritysten liiketoimintaympäristöön ennen näkemättömästi. Koronapandemia on osoittanut, että yritysten tulee kyetä varautumaan ja sopeutumaan ennalta-arvaamattomiin muutoksiin toimintaympäristössä.

Savonia-ammattikorkeakoulu (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto), Business Kuopio, Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut ja Business Center Pohjois-Savo järjestävät pk-yrityksille tarkoitetun, maksuttoman Vastuullisuus pk-yritysten mahdollisuutena -työpajan 7.12.2021. Työpajan tarkoituksena on selvittää pk-yritysten vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja tuoda esiin siihen liittyviä mahdollisuuksia. Työpaja toimii myös yhteistyön avaajana vastuullisuustyössä. Työpajassa yritykset voivat aloitella oman yrityksen vastuullisuustyötä kuten esimerkiksi kehittämis- ja investointisuunnitelman tekemistä tai kehittää jo olemassa olevia suunnitelmia. Työpaja on osa Savonia-ammattikorkeakoulun (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto) ja Business Kuopion käynnistämää yrityksille suunnattua vihreän siirtymän neuvontakokonaisuutta.

Työpajaan toivotaan mukaan eri kokoisia ja eri vaiheessa olevia yrityksiä toimialasta riippumatta. Tervetuloa mukaan kehittämään yrityksenne vastuullisuutta yhdessä muiden pk-yritysten kanssa!

Ohjelma

Klo 12.30–13 Kahvit

Klo 13–13.15 Tilaisuuden avaus ja osallistujien esittely, Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu

Klo 13.15–15.30 Perehdytys päivän teemaan ja työpajatyöskentely, Third Rock Oy

Klo 15.30–16.00 Yhteenveto ja jatkotoimet

Lisätietoja:

Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, jyri.wuorisalo@savonia.fi, puh. 044 785 6914
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tilaa uutiskirje