Business Kuopio

 

Case Hydroline: Horisontti 2020 -hankkeen aikana saatiin merkittävää tulosta aikaan

25.10.2021

Hydroline Oy suunnittelee ja valmistaa vaativaan käyttöön tarkoitettuja asiakastarpeisiin räätälöityjä hydraulisylintereitä. Hydroline on suomalaisena alan johtajana korkealaatuinen edelläkävijä hydrauliikkateollisuudessa sekä yksi Euroopan ja maailman moderneimmista toimijoista. Hydroline on kasvanut vuonna 1962 perustetusta perheyhtiöstä vahvaksi hydraulisylinteritoimittajaksi Euroopan markkinoilla. Yhtiön asiakaskunta koostuu alan johtavista laite- ja konevalmistajista. Ala on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa ja koko historiansa ajan myös Hydroline on tahtonut pysyä kehityksen aallonharjalla.

Hydroline Oy sai Horisontti-ohjelmasta merkittävän 2. vaiheen SME-rahoituksen ja kaksivuotinen IntelServBus-hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hankkeessa kehitettiin älykkäitä hydrauliikkaratkaisuja osaksi hydraulijärjestelmää sekä järjestelmään integroitavaa, ennakoivan kunnonvalvonnan ja monitoroinnin ratkaisua hydraulisylintereille. Hankkeen tuloksena Hydroline lanseerasi ensimmäisenä maailmassa hydraulisylintereiden monitorointiin ja kunnonvalvontaan kehitetyn LEO-järjestelmän. Osana hanketta Hydrolinen tuotevalikoimaan kehitettiin myös hydraulinen ajoneuvo akseliston jousitusjärjestelmä.

Hydrolinen hankkeen valmistelu lähti liikkeelle yrityksen strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivityksestä. Tällöin tunnistettiin tarve uusiutua, jotta pystyttäisiin vastaamaan alan megatrendeihin ja muuntautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin.

– Lähdimme etsimään työkaluja ja rahoitusta tarpeeseemme liittyen. Olemme hyödyntäneet Business Finlandin ja ELY-keskuksen rahoituksia, meillä on myös vahvaa yhteistyötä eri oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa. Rohkaistuimme tähän EU-hakuun ja totesimme, että rahoitusta kannattaa lähteä hakemaan. Samalla tunnistimme myös tarpeen kumppanille hakemuksen valmisteluun: kyseessä oli kohtuullisen monimutkainen rahoitusinstrumentti ja hyvän hakemuksen tekoon tulee olla erityisosaamista eli meillä ei ollut yksin valmiuksia lähteä hakemusta tekemään, kertoo Hydrolinen teknologiajohtaja Manu Leinonen.

Hydrolinella oli ollut aiempaa yhteistyötä VTT:n Oulun yksikön kanssa ja myös asiakkaat olivat toimineet heidän kanssaan. Keskustelut ja hakemuksen valmistelu lähti liikkeelle: aluksi käytiin paljon keskusteluja niin liiketoimintasuunnitelmasta, tavoitteesta sekä rahoitushausta ja vähitellen edettiin hakemuksen työstämiseen. Hakemus jätettiin suoraan 2. vaiheen hakuun ja se sai erinomaiset arviointipisteet. Hanke käynnistyi syksyllä 2015.

– Oppeina voisin sanoa, että yrityksen sisällä on kirkastettava, mitä halutaan tehdä. On oltava riittävän tavoitteellinen, mutta myös rohkea pyytämään apua ulkopuolelta esimerkiksi hakemiseen tai vaikka jopa strategiatyöhön. Kyräily omissa nurkissa ei ole välttämättä se keino vaan asioita täytyy uskaltaa tehdä uudella tavalla, jatkaa Manu Leinonen.

Pk-yrityksen näkökulmasta EU-byrokratia ja hakemustekniikka on välillä kieltämättä monimutkaista ja yllätyksiä ehtii varmasti tulla matkan varrella.  Toisaalta EU rahoittajana myös huolehtii tuen saaneista yrityksistä ja projekteista ja järjesti projektin alussa mm. koulutusta hankkeiden toteuttajille. EU-rahoitukset eivät ole useinkaan pk-yrityksille tuttuja, toisin kuin ELY-keskusten ja Business Finlandin rahoitukset. Hydrolinen onnistuminen kovin kilpaillussa SME-rahoituksessa oli myös suomalaisittain onnistuminen ja se huomioitiin laajasti.

– Pk-yritys tarvitsee couchausta niin hakuvaiheessa kuin projektin aikana. Suomessa ei ole ehkä totuttu siihen, miten tarkasti toiminta EU-hankkeissa täytyy suunnitella jo hakemusvaiheessa. Tosin tämä tarkoittaa, että hyvin kurinalaisesti suunniteltu hanke on helpompi myös viedä läpi, toteaa Manu Leinonen.

Entä miten hanke vaikutti Hydrolinen liiketoimintaan – Saavutettiinko hankkeen tavoitteet?

– Saimme merkittävää tulosta aikaan. Hanke keskittyi osin teollisen internetin (IoT) ympärille ja tietyt megatrendit ottavat aikaa ennen kuin niistä tulee liikevaihtoa ja bisnestä. Hankkeen avulla saimme otettua kuitenkin ison harppauksen ja olemme edellä kilpailijoitamme monessa suhteessa. Tulokset näkyvät pitemmällä aikajänteellä. Tietyt hankkeessa kehitetyt työkalut ovat käytössä ja tuotteet myynnissä, kertoo Manu Leinonen.

SME-hankkeen jälkeen Hydroline on ollut mukana useassa yliopistojen ja tutkimuslaitosten hankkeissa. Lisäksi on ollut käynnissä Business Finlandin kautta rahoittamia hankkeita, sillä kehitystyötä on tehtävä koko ajan.

– Kannustan pk-yrityksiä rohkeuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Suomessa ollaan monessa asiassa ihan liian vaatimattomia, vaikka meillä on paljon huippuosaamista. Monelle yritykselle myös konsortiohankkeeseen osallistuminen on toimivaa eli ei kannata pelätä kansainvälisiä yhteishankkeitakaan, koska niistä saa aina uutta itselleenkin, kannustaa Manu Leinonen.

Lisätiedot:

Manu Leinonen, teknologiajohtaja, 044 765 7047, manu.leinonen@hydroline.fi

Hydroline on Suomen johtava ja vahvasti kansainvälistyvä, vaativaan käyttöön tarkoitettujen räätälöityjen hydraulisylintereiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä elinkaaripalveluihin erikoistunut perheyritys. Vuonna 1962 perustettu yhtiö palvelee maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia, joihin lukeutuvat mm. Epiroc, Hiab, John Deere, Normet, Ponsse ja Sandvik. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Suomessa Siilinjärvellä sekä Puolassa Stargardissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 43,6M €.

Hydroline logo


Hydroline oli EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hankkeissa mukana ollut pohjoissavolainen yritys. EU:n Horisontti 2020 -ohjelman aikana toteutettiin lähes 120 hanketta, joissa oli mukana pohjoissavolainen yritys tai organisaatio. Ohjelma on nyt päättynyt (2014-2020) ja viimeiset rahoitetut hankkeet alkoivat tämän syksyn aikana.  Horisontti Eurooppa -ohjelma (2021-2027) on jo myös käynnistynyt.

Tilaa uutiskirje