Business Kuopio

 

Kiinan pehmopaperijättiläinen osakkaaksi -­ Finnpulp aloittaa tehtaan perussuunnittelun

23.4.2018

Finnpulpin suunnitteleman biotuotetehtaan perussuunnittelu on käynnistynyt. Yhtiön tuotantolaitos tullaan rakentamaan Kuopion Sorsasalosta varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän vuoden tammikuussa. Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin vuoden. Nyt aloitettava työ on esivaihe, jonka pohjalta yhtiön tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samalla alkaisivat myös rakennustyöt tehdastontilla.

Osakkaaksi yksi Kiinan arvostetuimmista metsäteollisuusyhtiöistä

Finnpulpin omistajat rahoittavat noin 15 miljoonan euron esisuunnitteluvaiheen. Ennen suunnittelun aloittamista yhtiö on laajentanut omistuspohjaansa. Yhtiön yhdeksi omistajaksi on tullut Kiinan merkittävin pehmopaperivalmistaja, Hengan International. Yhtiön Finnpulpiin tekemä 11,7 miljoonan euron sijoitus oikeuttaa 36,5 prosenttiin osakekannasta. Tulevaisuudessa sillä on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan yhtiöstä aina 49 prosenttiin asti.

Hong Kongin pörssissä noteeratun Henganin osuus maan kasvavista pehmopaperimarkkinoista on 20 prosenttia (Nielsen, 2016). Pitkälti perustajaperheen edelleen johtama yhtiö on valittu useissa kansainvälisissä foorumeissa arvostetuimpien kiinalaisten yhtiöiden joukkoon niin taloudellisen johtamisen, innovaatioiden kuin ympäristö- ja työnantajavastuiden kantamisen osa-alueilla.

Samanaikaisesti Henganin osakkaaksi tulon kanssa aikaisemmat omistajat MTK ja Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet sijoituksiaan yhtiöön. Molempien osuus yhtiöstä on 11,5 prosenttia.

Toiveena ympäristöluvan vahvistuminen kesään mennessä

Aluehallintovirasto myönsi Finnpulpille ympäristöluvat Kuopion Sorsasaloon suunnitellulle tehtaalle vuoden 2017 maaliskuussa. Saadut lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukimmat, mitä Suomessa ja maailmalla toimiville alan laitoksille on koskaan asetettu. Ne ovat myös selkeästi tiukemmat kuin EU:n alan parhaille käytännöille asettamat vaatimukset. Lupiin on kuitenkin tehty valituksia, jotka ovat nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Ratkaisua niihin odotetaan tulevan kesän aikana. Lainvoimaisen ympäristöluvan saaminen on hankkeen seuraavien vaiheiden toteutumisen perusedellytys.

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan vaikutus Suomen vientituloon on +1 %, työllisyyteen 1 500 vakituista työpaikkaa Pohjois-Savossa ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätiedot:

  • Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, +358 50 310 4400, martti.fredrikson(at)finnpulp.fi
  • Hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa, +358 500 211 902, niilo.pellonmaa(at)finnpulp.fi

Tilaa uutiskirje