Business Kuopio

 

Muutoksia Niiralan kaupunginosan ja Kauppakadun liikennejärjestelyissä 2018

19.12.2017

Tulevana vuonna 2018 parannetaan keskustan ja Savilahden välistä liikennöinnin toimivuutta. Työn alla tulee olemaan kolme tärkeää kohdetta, jotka sijaitsevat Hannes Kolehmaisen kadulla, Niiralankadulla ja Kauppakadulla.

– Yrityspalvelu haluaa osaltaan edistää yritysten tietoisuutta järjestelyistä ja toivoo yrittäjiltä kärsivällisyyttä muutostöistä johtuvissa haasteissa. Kaupunki kehittyy jatkuvasti, jolloin kääntöpuolena on rakentamisaikaiset haitat alueen yrityksille. Muutoksiin on syytä varautua ajoissa, toteaa elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen.

Hannes Kolehmaisen kadun liikennejärjestelyt

YIT:n urakointi Kuntolaakso-hankkeen tiimoilta vaikeuttaa liikennöintiä Hannes Kolehmaisen kadulla maaliskuu – syyskuu 2018.

Kuntolaakso on Kuopion Niiralassa sijaitsevien uima- ja jäähalli sekä pysäköintipalveluiden vuosina 2018 – 2020 toteutettava laaja kehittämishanke. Sen toteuttaminen on välttämätöntä, koska nykyinen uimahalli on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Jäähalli puolestaan kaipaa investointeja taloteknisiin järjestelmiin ja kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden käyttäjätarpeita.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/kuntolaakso ja havainnekuvia alueesta tästä

Niiralankadun katusaneeraus

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue saneeraa kesällä 2018 Niiralankadun katurakenteet välillä Suokatu – Rättimäen alikulkusilta. Töiden on arvioitu alkavan toukokuussa ja niiden on määrä valmistua syksyllä 2018.

Työssä uusitaan katurakenteet sekä muita infrarakenteita tarvittavilta osiltaan. Työn tarkoituksena on parantaa jalankulku- ja pyöräilyvälien sekä joukkoliikennejärjestelyjen toimivuutta yksityisautoilun rinnalla.

Työstä aiheutuu tilapäisiä liikennejärjestelyjä, työalue ajoneuvoliikenteeltä suljetaan vaiheittain työn etenemisen mukaan. Periaatteena on, että työnaikainen kiertoliikenne ohjataan Huuhan-  ja Pyöräkadun kautta työn eri vaiheissa. Kiertotiejärjestelyistä tiedotetaan ennalta erillistiedottein keväällä 2018. Kevyenliikenteen väylät on tarkoituksena pitää avoinna työalueen läpi koko saneeraustyön ajan erityisjärjestelyin.

Lisätietoja:

  • Suunnittelu / Kati Toikkanen 044 718 5083, kati.toikkanen(at)kuopio.fi
  • Matti Vänskä 044 718 5075, matti.vanska(at)kuopio.fi

Kauppakadun saneeraus

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue saneeraa Kauppakadun katurakenteet välillä Vuorikatu – Maaherrankatu. Kadun saneeraustyöt aloitetaan huhtikuussa ja töiden alustava arvioitu valmistumisajankohta on loppusyksy 2018.

Rakennustöiden yhteydessä Kauppakadun pintarakenne uusitaan kokonaisuudessaan ja kadulla on saneerauksen jälkeen jalankulku- ja pyöräliikenteellä ensisijainen asema autoliikenteeseen nähden. Kadun saneeraustöiden yhteydessä uusitaan myös Snellmaninpuiston Kauppakatuun rajoittuva tukimuuri.

Työstä aiheutuu tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja työalue suljetaan ajoneuvoliikenteeltä vaiheittain työn etenemisen mukaan. Kevytliikenne pyritään ohjaamaan työalueen läpi koko saneeraustyön ajan erityisjärjestelyin.

Lisätietoja:

  • Suunnittelu / Mikko Niskanen puh. 0447 185 336 mikko.niskanen(at)kuopio.fi
  • Rakentaminen / Pekka Rautiainen puh. 0447 185 666 pekka.rautiainen(at)kuopio.fi

Tilaa uutiskirje