Business Kuopio

 

Kansainväliset osaajat lisäävät Itä-Suomen elinvoimaa

19.10.2023

Työ kansainvälisten osaajien kiinnittämiseksi Itä-Suomeen käynnistyy toden teolla Talent Hub Eastern Finland -hankkeen rahoituksen varmistuttua. Kuuden oppilaitoksen yhteistyö auttaa kansainvälisiä opiskelijoita löytämään paikkansa itäsuomalaisessa työelämässä. Samalla tuetaan työnantajia työvoiman löytämisessä ja palkkaamisessa.

Itä-Suomen työnantajat kärsivät yhä pahenevasta työvoimapulasta. Tekijöitä tarvitaan niin vientiyrityksiin kuin hoivakoteihinkin. Samaan aikaan alueen oppilaitosten kansainvälisillä opiskelijoilla on suuria vaikeuksia löytää harjoittelu- ja työpaikkoja. Useimmat heistä haluaisivat jäädä Itä-Suomeen valmistumisensa jälkeen, mutta jopa puolet muuttaa muualle parempien mahdollisuuksien perässä.

– Tämän epäkohdan haluamme korjata. Autamme kansainvälisiä opiskelijoita kohtaamaan työnantajia, löytämään töitä ja kiinnittymään osaksi itäsuomalaista elämänmenoa. Itä-Suomi menestyy, kun otamme kaikki, moninaisista taustoista tulevat ihmiset mukaan, toteaa
hankepäällikkö Päivi Vestala.

Kokeneet konkarit jakavat osaamistaan opiskelijoille

Ensimmäinen askel on mentoriohjelma, jossa eri alojen ammattilaiset jakavat kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan tulevaisuuden osaajille. Mentori tarjoaa opiskelijalle arvokasta tukea verkostojen rakentamisessa ja suomalaiseen työelämään tutustumisessa. Mentori puolestaan saa uusia näkökulmia ja tuoretta tietoa eri koulutusaloista, kehittää valmennus- ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppii eri kulttuureista. Mentorihaku on nyt käynnissä, ja mentoriryhmät aloittavat tapaamiset tammikuussa.

Paljon muutakin on suunnitteilla. Kansainvälisten opiskelijoiden työelämätaitoja aletaan rakentaa aivan opintojen alusta itsenäisesti opiskeltavilla sisällöillä. Kontakteja oman alan yrityksiin tuetaan firmatiimimallilla, joka auttaa työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisessä. Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja osaajille tarjotaan sparraavaa yrittäjyyskoulutusta ja yritystoimintaansa jatkaville täydentävää valmennusta. Myös alumnitoimintaa kehitetään.

Työnantajille tarjotaan väyliä kohdata kansainvälisiä osaajia ja tunnistaa heidän osaamisensa. Työpaikkaohjaajakoulutus auttaa työnantajia kansainvälisten työntekijöiden vastaanottamisessa, ohjaamisessa ja suomen kielen oppimisessa työpaikalla.

Nelivuotiseen hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Mukaan on saatu myös useita kymmeniä työnantajaorganisaatioita, joita kiinnostaa kansainvälisen työvoiman houkuttelu, opiskelijatöiden ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen sekä henkilöstön kansainvälistyvän ja moninaistuvan osaamisen kehittäminen. Mukaan pääsee myös tulevina vuosina.

Hankkeen kustannusarvio on noin 6,2 miljoonaa euroa, ja rahoitus muodostuu Euroopan sosiaalirahaston hanketuesta, oppilaitosten omasta rahoituksesta sekä ulkopuolisesta kunta- ja yritysrahoituksesta.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Päivi Vestala, p. 050 911 3281, paivi.vestala@uef.fi
Hankejohtaja Sanna Iskanius, p. 050 382 3801, sanna.iskanius@uef.fi

Tilaa uutiskirje