Business Kuopio

 

Kauppakamarikysely: Yrityspäättäjät kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä

23.3.2022

– komponenttien ja raaka-aineiden toimitusvaikeudet ja kohonneet hinnat aiheuttavat vaikeuksia

Kauppakamarikyselyyn vastanneista pohjoissavolaisista yrityspäättäjistä yli 80 prosenttia (koko Suomessa 73,5 prosenttia) haluaisi Suomen liittyvän puolustusliitto Naton jäseneksi, selviää kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä jäsenyyttä vastustaa 4,3 prosenttia (koko Suomi 7,1 prosenttia) ja 15,1 prosenttia (koko suomi 19,4 prosenttia) ei osaa sanoa. Yrityspäättäjien tuki Nato-jäsenyydelle on siis vielä suurempi kuin tuoreiden mielipidemittausten mukaan kansalaisten tuki Nato-jäsenyydelle.

”Ideaalitilanteessa yritysten ja elinkeinoelämän ei tarvitsisi olla huolissaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin muuttanut ihan kaiken.”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”Pohjois-Savossa EU:n markkinoille menevästä viennistä merkittävä osa, noin 20 prosenttia, kohdistuu Venäjälle, Valko-Venäjälle sekä Ukrainaan. Vaikutukset kohdistuvat vahvasti myös alihankintaketjuihin ja muihin toimialoihin lisäten Suomen maariskiä matkailu- ja investointimaana. Yrityksissä koetaan, että Nato-jäsenyys loisi turvaa ja vakautta elinkeinoelämälle, ihmisille sekä takaisi tulevaisuuden kaupankäyntiä”,  kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Venäjän sodalla ja pakotteilla vaikutuksia lähes kahdelle kolmasosalle yrityksistä

 Kyselystä selviää myös, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja hinnannousu aiheuttavat yrityksille enenevissä määrin vaikeuksia. Lähes 42 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että raaka-aineiden sekä komponenttien hintojen nousu rajoittaa yrityksen toimintaa ja 38 prosenttia vastasi, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet haittaavat toimintaa. Erityisesti Pohjois-Savossa vastaajat (38 %) kokevat, että myös logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset vaikeuttavat toimintaa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 61 prosenttia sanookin, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Yrityksistä 23 prosenttia vastaa, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään lailla. Noin 15 prosenttia ei vielä osaa sanoa, onko sodalla ja pakotteilla merkitystä yrityksen toimintaan.

”Pitkittynyt Covid-pandemia ja Venäjän sota aiheuttavat ongelmia kuluttajille ja yrityksille tuotteiden, komponenttien ja materiaalien korkeana kustannusten nousuna ja saatavuusongelmina sekä erityisesti logistiikkaongelmina. Tämä edellyttää yrityksiltä strategian muokkaamista, liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä ja uusia vientimarkkina-avauksia. Pohjois-Savon korkealle osaamiselle löytyy varmasti kysyntää”,  jatkaa Savolainen.


Kysely toteutettiin 15.-17.3.2022.  Kyselyyn vastasi 94 Kuopion alueen kauppakamarin jäsenyritystä kaikilta eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä. 

Tilaa uutiskirje