Business Kuopio

 

Kauppakamarit ja elinkeinoelämä kannattavat tekniikan alan koulutusvastuun myöntämistä UEF:ille

15.10.2021

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon huippuosaamista ja kärkitoimialoja ovat kone- ja energiateknologiateollisuus, puunjalostus ja metsäbiotalous, kaivannaisteollisuus, fotoniikka, elintarvikkeet, terveysteknologia ja hyvinvointi, matkailu ja luovat alat, vesi ja biojalostus. Molempien maakuntien yrityksillä on tarve kehittyä, kasvaa sekä kansainvälistyä sekä lisätä keskinäistä yhteistyötä.  Jo nyt Pohjois-Karjalan viennin arvo on noin 1,2 miljardia euroa ja Pohjois-Savon 2,2 miljardia euroa.

Merkittäväksi kasvun esteeksi on kuitenkin muodostunut kroonistunut osaajapula. Kauppakamariryhmän selvityksen mukaan Pohjois-Karjalassa noin 70 % ja Pohjois-Savossa yli 84 % yrityksistä kokee pulaa/paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Vastaajista Pohjois-Karjalassa noin 70 % ja Pohjois-Savossa 75 % kokee, että osaajapula rajoittaa kasvua ja liiketoimintaa. Kolme tärkeintä alaa, joille osaajia tarvitaan akuutisti, ovat tekniikan alat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne.

Kauppakamarit pitävät elinkeinoelämän kehittymisen kannalta erittäin tärkeänä, että Itä-Suomen yliopistolle myönnettäisiin tekniikan alan koulutusvastuu. Suomessa vuosina 2016-2019 valmistuneista 9018 diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista sijoittui Pohjois-Karjalaan vain 51 (0,6 %) ja Pohjois-Savoon vain 91 (1,1 %). Tarve koulutusvastuiden myöntämiselle on ilmeinen.

Yritysten mielestä keskeisimmät tavat ratkaista akuuttia osaajapulaa ovat: yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen, tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten määrän lisääminen sekä koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Elinkeinoelämä on jo pitkään tuonut esiin vahvan tarpeen tekniikan alan osaajille Itä-Suomessa. Nyt syksyllä 2021 alkanut UEF:n automaatiotekniikan DI-koulutus (hakijamäärä 105 henkeä) yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa kertoo osaajakysynnästä sekä tarpeesta kehittää koulutusta. Kauppakamarit pitävät yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostomaista yhteistyötä tärkeänä tapana laventaa DI-opiskelijoiden opintopolkuja vastamaan yritysten tulevaisuuden tarpeisiin.

Itä-Suomen Yliopiston esittämä tekniikan alan diplomi-insinöörikoulutusvastuu vastaa elinkeinoelämän akuuttiin tarpeeseen. Koulutus ja uudet osaajat parantavat myös yritysten edellytyksiä investoida ja sijoittua Itä-Suomeen. Lisäksi tekniikan opiskelu, tutkimus- ja kehitystyö alueen kärkitoimialoilla mahdollistavat uusia innovaatioita, korkeampaa jalostusta-asetta ja tuottavuutta sekä siten parantavat elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kannanottonamme haluamme todeta, että pidämme UEF:n opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemää esitystä tekniikan alan koulutusvastuun myöntämiseksi erittäin tärkeänä. Em. koulutuksen käynnistämiselle on yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta painavat perusteet: diplomi-insinöörien koulutus parantaa merkittävästi alan osaajien saatavuutta itäisessä Suomessa, mahdollistavat yritysten panoksia tekniikan alan kehitykseen sekä parantavat yritysten toimintaympäristön kilpailukykyä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Kunnioittaen,

  • Jaana Reimasto-Heiskanen, hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari
  • Jere Räisänen, hallituksen puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari
  • Kaija Savolainen, toimitusjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari
  • Antti Toivanen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 890 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Pohjois-Karjalan kauppakamari huolehtii siitä, että maakunta tarjoaa kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan ympäristön, joka mahdollistaa yritysten menestymisen ja kasvun. Pohjois-Karjalan kauppakamariin kuuluu tällä hetkellä noin 630 jäsentä, jotka työllistävät yhteensä liki 31 000 työntekijää ja tuottavat noin 50 prosenttia maakunnan yritysten liikevaihdosta.

Tilaa uutiskirje