Business Kuopio

 

Kuopio 2025 -ryhmä valmistelemaan yhteistä näkymää kaupungin talouteen

13.5.2020

Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat yhdessä kaupunginhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajistojen kanssa hakevat aktiivisesti ratkaisuja kaupungin talouden koronaviruspandemian jälkeiseen aikaan ja seuraavaan valtuustokauteen. Kuopio 2025 –ryhmäksi nimetty kokoonpano käynnisti työnsä 11.5.2020 ja ensimmäisten linjauksien odotetaan valmistuvan jo lähiviikkoina.

Syksyllä 2019 Kuopion kaupunki käynnisti talouden tasapainotusohjelman. Jo sinällään haasteellisessa tilanteessa koronaviruspandemian mukanaan tuoma koko maailmantalouden kriisi vie myös Kuopion kaupungin talouden ennennäkemättömiin vaikeuksiin. Kuntien tärkeimmän tuloerän, kunnallisverokertymän, ennustettavuus on poikkeuksellisen hankalaa. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta on avattava näkymä seuraavien vuosien suunnitteluun. Taloussuunnittelun reunaehdot tarvitaan sekä vuodelle 2021 että koko tulevalle valtuustokaudelle.

Näistä lähtökohdista on 11.5.2020 perustettu kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenjohtajista sekä kaupunginhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajistosta koostuva Kuopio 2025 –ryhmä. Ensimmäisiä linjauksia talouden tasapainottamiseksi, uusiksi toimintatavoiksi ja rakenteiksi sekä palveluiden tason ja laajuuden määrittämiseksi odotetaan löytyvän jo lähiviikkoina. Kaupungin käyttötalouden kannalta keskeistä on palvelujen ja toimintojen vaikuttavuus verrattuna kuluihin.

Kuopio 2025 -ryhmä tarkastelee myös investointeja, sekä jo päätettyjä että suunnitteilla olevia. Investointien elvyttävä ja työllistävä vaikutus on ensiarvoisen tärkeää, mutta investointien aikataulua, välttämättömyyttä ja laajuutta joudutaan arvioimaan kriittisesti.

Kuopio haluaa olla hyvä paikka elää, asua ja yrittää. Tässä taloudellisessa tilanteessa tarvitaan malttia ja harkintaa palveluiden tason ja saatavuuden määrittelyssä. Kuopion on edelleen huolehdittava veto- ja pitovoimastaan sekä luotava edellytyksiä kasvulle.

Lisätietoja: 

  • Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Kananen, p. 0500 378 718, hannu.kananen(at)kuopio.fi
  • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, p. 040 502 8192, antti.kivela(at)kuopio.fi
  • Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, p. 044 718 2790, jarmo.pirhonen(at)kuopio.fi

Tilaa uutiskirje