Business Kuopio

 

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2020 julkaistu

10.2.2020

Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2020 -julkaisun 27.1.2020. Vuoden 2020 aikana Kuopion kaupungin kaavoitus painottuu kaupungin strategian mukaisesti kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisun on koonnut Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut. Julkaisusta löytyy ajankohtaista tietoa kaavoituksesta sekä kaavoitusprosessin kulusta. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, miten asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen.

Vuoden 2020 keskeisiä yleiskaavahankkeita ovat Keskusta-alueen, Itkonniemi – Vanhan aseman, Kelloniemen, Sorsasalon ja Vanuvuoren osayleiskaavat. Näiden lisäksi esimerkiksi asemakaavoituksella pyritään edistämään kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttien saatavuutta muun muassa Savilahdessa, Matkuksessa, Pienessä Neulamäessä ja Tahkolla.

Kuopio suunnittelee ja rakentaa julkaistaan kaupungin internet-sivuilla. Lue lisää ja tutustu julkaisuun.

Julkaisun voi myös noutaa paperiversiona Kuopio Infosta Apajasta tai valtuustotalon asiakaspalvelusta.

Kaavoituskatsauksesta poimittua:

Vuoden 2020 aikana Kuopion kaupungin kaavoitus painottuu kaupungin strategian mukaisesti kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

Vuonna 2020 yleiskaavoituksessa toiminnan painopiste keskittyy palvelualueella yhteisesti havaittujen ja keskeisimmiksi todettujen osayleiskaava-alueiden kaavoituksen edistämiseen: Aloitusvaiheessa oleviin Keskustan ja Kelloniemen sekä viimeistelyvaiheessa olevaan Itkonniemen – Vanhan aseman kaavoitukseen. Lisäksi varaudutaan Sorsasalon alueen kaavoitukseen. Näiden alueiden kaavoitus tukee pitkällä aikajänteellä myös Kuopion elinkeinoelämän toimintaa.

Vanuvuoren osayleiskaavan laatimisessa edetään viimeistelyvaiheeseen, jossa varaudutaan myös kaupungin alueen laajenemiseen. Muita yleiskaavoitushankkeita ovat valmisteluvaiheessa oleva Nilsiän keskustan kaava, Kurkimäki – Vehmasmäki – Pellesmäen kyläkaava sekä Suovu – Palosen yleiskaava.

Pohjois-Savon liitossa on lisäksi valmisteilla Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, sen toinen vaihe. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä syksyllä 2019. Kaupunki on osaltaan mukana maakuntakaavan laatimisessa.

Lähivuosina Kuopion kaupungin asemakaavoitus painottuu yritystonttien sekä kaupungin omien asuintonttien tuotantoon. Jo aloitetut asemakaavat saatetaan loppuun, mutta muuten vuoden 2020 aikana ei aloiteta uusia asemakaavoja. Asemakaavoituksen pääpaino on nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämisessä sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisessa.

Tärkeimmät asemakaavoituksen asuintuotannon kehittämishankkeet ovat Savilahti, keskusta ja Puijonlaakso. Lisäksi Matkukseen, Hepomäelle, Savilahteen, Tasavallankadun varteen, Kolmisoppeen sekä Tahkolle kaavoitetaan yritystontteja. Pientalotontteja pyritään lisäämään vanhoja asuinalueita uudistamalla Hiltulanlahden valmistuttua.

Uusien kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituksen käynnistyessä.

Tilaa uutiskirje