Business Kuopio

 

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2022 -julkaisu on ilmestynyt

28.2.2022

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2022 -julkaisu on ilmestynyt. Vuosittain koottava julkaisu sisältää kaavoituskatsauksen ja esittelyn tulevista kunnallisteknisistä suunnittelu- ja rakentamiskohteista. Lisäksi julkaisussa on artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Kaupunginhallitus hyväksyi julkaisun kokouksessaan 21.2.2022.

Kaavoituskatsauksesta poimittua

Kuopion kaupungin kaavoitus tulee tämän vuoden aikana painottumaan strategian mukaisesti kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

Alkuvuoden aikana laaditaan valmiiksi myös kaupunkiseutusuunnitelma osana MAL-sopimuksen toteuttamista. Suunnitelmassa luodaan suuntaviivat kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän, maankäytön ja viherverkon kehittämiselle pitkälle 2030-lukua.

Kuopion kaupunki on mukana Pohjois-Savon liitossa käynnissä olevan maakuntakaavan laadinnassa. Maakuntakaavan 2. vaiheen tarkistustyön selvitysten valmistuttua tulee kaksi kehitysvisiota esittelevä luonnos nähtäville tänä keväänä.

Strategisessa maankäytössä painotutaan keskeisen kaupunkialueen rakenteen toiminnan ja laajenemissuuntien suunnittelun edistämiseen. Keskustassa tuetaan yritystoimintaa, asumista ja palveluita, Kelloniemessä tutkitaan asumisen ja yritystoiminnan hybridirakennetta ja Vanuvuoressa asumisen ja palveluiden laajentumista. Tämän vuoden aikana aloitetaan myös kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen yhdessä Siilinjärven kanssa.

Asemakaavoituksessa pääpaino on nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämisessä sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisessa. Kuopion kasvun näkökulmasta tärkein kehittämisalue on Savilahti ja sen kehittämistä jatketaan laajapohjaisena yhteistyöhankkeena kaupungin ja eri toimijoiden kanssa. Yritystontteja kaavoitetaan Matkukseen ja Tasavallankadun varteen. Tahkovuorelle sijoittuvien kaavamuutosten tavoitteena on vahvistaa matkailua alueella.

Asuntotuotannon tärkeimpiä kohteita ovat Savilahti, keskusta, Puijonlaakso sekä pientalojen osalta Hiltulanlahti.

Saatavilla verkkolehtenä ja painettuna versiona

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2022 -julkaisu on luettavissa sähköisenä verkkolehtenä. Se on saatavilla myös pdf-versiona kaupungin verkkosivuilla. Painettuja julkaisuja on noudettavissa kaupungin asiakaspalvelupisteistä valtuustotalolta, Nilsiästä ja Maaningalta.

Julkaisun on koonnut Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut.

Tilaa uutiskirje