Business Kuopio

 

Kuopio työllistää hankintojensa kautta

20.8.2019

Kuopion kaupunki on nostanut keskeiseksi tavoitteeksi työllisyyden edistämisen kaupungin hankintojen kautta. Yhteistyössä kaupungin ja Kuopion Yrittäjien kanssa on syntynyt hankinnoilla työllistämisen malli, jolla luodaan pitkäaikaistyöttömille työpaikkoja tästä vuodesta alkaen. Vastaava malli on käytössä myös muissa suurimmissa kaupungeissa.

Kuopion kaupunki liittyy suurten kaupunkien joukkoon ja sisällyttää hankintoihinsa sosiaalisen työllistämisen ehdon. Hankinnoilla työllistämisen malli ja sosiaalisen työllistämisen ehto tarkoittavat sitä, että julkisten hankintakilpailujen voittajat käyttävät osan hankinnan arvosta työllistämiseen. Työllistämisen malli koskee kaupungin yli 200 000 euron palveluhankintaa ja rakentamista, joilla on merkittävä paikallinen työllisyysvaikutus. Työsuhde voi olla muodoltaan myös oppisopimus.

Mallin tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja kuopiolaisille pitkäaikaistyöttömälle ja nuorille sekä saada uusia näkökulmia työllistämiseen, rekrytoinnin kanaviin ja yritysten sosiaalisen vastuun kantamiseen.

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu on yhteistyötahojensa kanssa auttamassa hankintakilpailun voittaneita yrityksiä sopivien osaajien löytämisessä. Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu on erikoistunut pitkäaikaistyöttömien auttamiseen yksilöllisen palvelun avulla kohti työ- ja kouluelämää. Hankinnalla työllistävä yritys saa esimerkiksi neuvoa ja apua sopivien ehdokkaiden kartoittamiseen ja esihaastatteluun, lomakkeiden täyttämiseen sekä tukimuotojen selvittelyyn.

Kaupunginhallituksen kesäkuun alussa hyväksymää hankinnoilla työllistämisen mallia on valmisteltu yhteistyössä kaupungin palvelualueiden, työllisyyspalvelun ja Kuopion Yrittäjien kanssa.

Kuopion kaupunki toteuttaa mallin avulla työllisyyspolitiikkaa, jolla edistetään uusien työ- ja oppisopimuspaikkojen syntymistä erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Mallin avulla odotetaan syntyvän työpaikkoja myös liitoskuntiin.

Lisätietoja: Yritysyhteistyökoordinaattori Anssi Kuikka, 044 718 1858, anssi.kuikka(at)kuopio.fi

Tilaa uutiskirje