Business Kuopio

 

Kuopiolaisten liikeideoille uutta rahoitusta

6.4.2023

Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Draft-yrittäjyysohjelmaa laajennetaan koskemaan kaikkia kuopiolaisia. Ohjelman laajentaminen tarkoittaa, että kuka tahansa kuopiolainen voi hakea omalla liikeideallaan Draft-ohjelmaan ja sen valmennukseen sekä saada rahoitusta alkuun pääsemiseksi. Haku on auki 27.4. saakka.

Draft-ohjelmalla (Draft Program®) voi saada jopa 4000 euroa rahoitusta innovatiivisen liikeidean kehittämiseen ja testaamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa parhaat ideat palkitaan 1000 eurolla. Toisella kierroksella on mahdollisuus saada 3000 euron lisärahoitus idean jatkokehittämiseen.

– Draft-ohjelman Kuopion toteutuksen tavoitteena on erityisesti lisätä myönteistä yrittäjyys- ja innovaatiokulttuuria sekä löytää uusia liikeideavaiheen tiimejä mukaan valmennukseen. Näin pyritään myös lisäämään kaupunkiin syntyvien uusien kasvupotentiaalisten yritysten määrää, korostaa Business Kuopion yritysasiamies Anu Häiväläinen.

– Uudet työpaikat Suomessa syntyvät mikro- ja pienyrityksiin, joten niiden syntymistä ja kehittymistä haluamme tukea kaikin keinoin. Pohjois-Savoon ja koko Itä-Suomeen tarvitaan uusia, kasvuun tähtääviä pk-yrityksiä, jotta alueemme elinvoimaisuus kehittyy jatkossakin, jatkaa Business Kuopion yritysasiamies Maarit Manninen.

Draft Program -yrittäjyysohjelma innostaa ja vauhdittaa osaltaan uusien yritysten syntyä ja kehittymistä. Kuopion rahoituksen osalta ohjelmaan pääsyn kriteereitä ovat:

  • Liikeideatiimissä on vähintään kaksi henkilöä, joista vähintään yksi on Kuopiosta.
  • Mahdollisen tai perustettavan yrityksen kotipaikan tulee olla Kuopio.
  • Rahoitus on tarkoitettu siihen vaiheeseen, kun yrityksellä ei ole vielä liikevaihtoa.
  • Liikeidean tulee olla skaalattava.
  • Toiminnan on tähdättävä liiketoimintaan ja sen kasvattamiseen.

Draft Program on Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoima ja se järjestetään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Savon ammattiopiston, Riveria ammattiopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Syksyllä 2021 ohjelma sai erikoismaininnan eurooppalaisen yrittäjyyden edistämisen (EEPA) -kilpailussa innovatiivisesta ja luovasta yrittäjyyttä edistävästä toiminnasta.

– Draft-yrittäjyysohjelma alkoi Kuopiossa vuonna 2018 Business Center Pohjois-Savon toteuttamana palveluna. Tähän asti siihen on voinut hakea viiden itäsuomalaisen oppilaitoksen opiskelijat, henkilöstö ja alumnit eli näistä kouluista valmistuneet. On hieno onnistuminen Business Center -yhteistyölle, että myös Kuopio lähti mukaan Draft-ohjelman toteuttamiseen, ja sen myötä mukaan saadaan ideoita kaikilta kuopiolaisilta, hehkuttaa yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski Savoniasta.

Draft -yrittäjyysohjelma järjestetään kolme kertaa vuodessa, joka huipentuu liikeidean esittelyyn tuomaristolle eli pitchaukseen ja mahdolliseen rahoitukseen.

Draft-haku on nyt auki, ja sen hakuaika päättyy 27.4.2023. Hakuohjeet löytyvät ohjelman verkkosivuilta osoitteesta: https://draftprogram.com/kuopion-haku/

Lisätietoja:

Tilaa uutiskirje