Business Kuopio

 

Kuopion digipalvelut esimerkkinä rajat rikkovasta lähestymisestä

6.11.2017

KuopioHealth kiinnosti Helsingin tulevaisuuden Future Care -teknologiaforumissa

KuopioHealth osallistui tulevaisuuden innovaatiokeskittymänä Future Care – Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiaforumiin Helsingissä 25.–26.10.2017. Yritykset esittelivät ratkaisuja ja palveluita 3D-koulutusympäristöistä vahvaan terveystalousosaamiseen, virtuaalisiin terveydenhuollon palveluihin ja pelillisiin terveyden sovelluksiin.

– Yhdessä KuopioHealth-toiminnalla voimme tarjota kokonaisratkaisuja usean organisaation yhteistyössä, joilla on myös kansainvälistä potentiaalia, Tiina Arpola Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoo.

– Kuopion kaupungin ODA-kuntapilotti nostettiin esimerkkinä rajat rikkovasta lähestymisestä, jossa tavoitellaan digipalveluja lasten ja perheiden huolen tunnistamiseen monialaisesti. Läpi sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilashuollon ja jatkuen järjestöihin, Katriina Kankkunen Kuopion kaupungilta lisää.

Living Labissa testaukset ja tuotekehitys aidossa ympäristössä

Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala esittelivät tapahtumassa Living Lab -toimintaansa. Siellä tulevaisuuden hyvinvointiratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan aidossa terveydenhuollon ympäristössä.  Living Lab -ympäristöinä toimivat perusterveydenhuollon palvelut, erikoisalueina vanhuspalvelut ja kotihoito, sekä yliopistollisen sairaalan soveltuvat osastot ja poliklinikat.

– Living Labien kautta yritykset saavat tärkeää tietoa käytettävyydestä, ja vastaavasti terveydenhuolto saa tietoa uusimpien palveluiden hyödyistä ja mahdollista säästöistä, Arto Holopainen Kuopion kaupungilta toteaa.

– Yritykset haluavat yhteistyössä Kysin ja Kuopion kaupungin terveydenhuollon kanssa hyödyntää kehitteillä olevien tuotteiden ja ratkaisujen testaustoimintaa ja terveysteknologisten innovaatioiden yhteiskehittämistä, kertoo Merita Kaunisto Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Games for Health Finland -verkosto ja sen yhteistyökumppanit esittelivät myös ratkaisujaan tapahtumassa. Pelillisyys kiinnosti tapahtuman vieraita, koska sillä voi tuoda opetussisältöä kiinnostavammaksi, hyödyntää terveysteknologiaa ja käyttää virtuaalitodellisuutta suunnittelutyössä.

Kuopion palvelut herättivät yhteistyötoiveita Lappia myöten

SenSoftia esitteli Vireum -etävastaanotto- ja tiedonvälityspalvelua sekä hoitohenkilöstön Staff Allocation Tool -mitoitusjärjestelmää. Etävastaanottopalvelussa käyttäjäystävällisyys nousi vahvasti esille ja mobiilisovelluksen ja tabletin käyttö koettiin erittäin tärkeänä asiakkaiden lisäksi myös hoitohenkilökunnalle.

– Yhteisosastolla oli imua ja palvelumme herätti kiinnostusta, joten jatkokeskusteluja on tiedossa jopa Sodankylää myöten, kertoo Tiina Salovaara SenSoftia Oy:sta.

SenSoftia on Suomen suurimman kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Open 2017 Start Up ja Spin Off -ideasarjan finalisti.

KuopioHealth -näyttelyosaston mahdollistivat Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan toteuttama Terveysteknologian kehityskeskus -hanke sekä Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Health Game Lab -hanke. Hankkeita rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Kaiken kaikkiaan Kuopion alueen terveysteknologiaa ja tulevaisuuden digisote -palveluita esittelivät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille:

Lisätietoja:

  • Arto Holopainen: Digitalisaatioasiantuntija, projektipäällikkö Terveysteknologian kehityskeskus, Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, puh. 045 139 3996, arto.holopainen(at)kuopio.fi
  • Tiina Arpola: TKI-asiantuntija, projektipäällikkö Games for Health Finland, Sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan koulutusvastuualue, Savonia-ammattikorkeakoulu, Puh. 044 785 6450, tiina.arpola(at)savonia.fi

Tilaa uutiskirje