Business Kuopio

 

Kuopion innovaatiotoimintaa vahvistetaan terveys ja hyvinvointiteknologian sekä vesiosaamisen kansallisilla sopimuksilla

22.2.2021

Valtio on solminut Kuopion kanssa terveys- ja hyvinvointiteknologian sekä vesiosaamisen innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset 9.2.2021. Sopimuksilla kehitetään kansainvälisesti vetovoimaisia innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vaikuttavuutta. Verkostojen kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. Kaikkiaan sopimuksia solmittiin 16 kaupunkiseudun kanssa.

Kuopiossa eri toimijat yhdistävät osaamisensa

Ilmapiiri Kuopion alueen ekosysteemeissä on positiivinen ja kehityshaluinen. Alue on sopivan kokoinen ja toimijoitakin on sopiva määrä, jotta yhteinen keskustelu on helppoa.

Uudet innovaatiot syntyvät monesti pienissä yrityksissä. Kuopion kaupungin innovaatiopäällikkö Arto Holopaisen mukaan maailman markkinoille pyrkiessään yritykset tarvitsevat kuitenkin useiden tieteellisten ja teknisten osaamisalojen yhteensovittamista – tähän tarpeeseen vastaavat eri ekosysteemit.

– Yritykset lyöttäytyvät entistä enemmän yhteen ja kokoavat yhdessä sellaisen tarjonnan, jolla on enemmän menestyspotentiaalia kuin yksittäisellä pienellä yrityksellä.

Ekosysteemit edistävät yritysten ja julkisen sektorin välisellä yhteistoiminnalla innovaatiomyönteisen markkinan syntymistä. Tässä kokeilevalla ja kehitysmyönteisellä toimintakulttuurilla on merkittävä rooli. Kuopio Living Lab -nimellä kulkevan yhteiskehittämismallin mukaan Kuopio toimii yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa eräänlaisena liiketoimintaekosysteemin vauhdittajana tai kehitysalustana. Esimerkiksi kaikki kaupungin liikuntapaikat voidaan valjastaa terveyttä edistävän tutkimuksen tarpeisiin.

KuopioHealthin jäsenyritykset kasvavat ja kehittyvät

KuopioHealth-ekosysteemi on sitoutunut edistämään terveys- ja hyvinvointialan osaamista, tutkimusta ja elinkeinoelämää. Sen päätavoite on jäsenyritysten kasvu ja kehittyminen, jotta alueelle syntyisi lisää työpaikkoja.

KuopioHealthin toimitusjohtaja Aki Gröhn uskoo, että ekosysteemitoiminnan kautta yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja liiketoimintamahdollisuudet paranevat.

– Tutkimusyhteistyön myötä yrityksiin syntyy uusia tuotteita, ja ne lähtevät kansainvälistymään.

Yritysten kehittymistä edesauttaa myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopistolla (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoululla kehitetyt digitaaliset ratkaisut, kuten tietoaltaat ja keinoälyratkaisut.

Kuopio Water Cluster hakee kansainvälistä näkyvyyttä

Savonian koordinoima Kuopio Water Cluster on koko Suomen tasolla ainutlaatuinen. Tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen Savonialta arvelee, että yhtä monipuolista vesiosaamisen yhteenliittymää ei muualta löydy.

Kuopion vesiklusterin vahvuus on sen laaja-alainen osaaminen. Klusteri koostuu kuudesta eri organisaatiosta, jotka ovat omalla osa-alueellaan Suomen kärkinimiä. Kuopio Water Cluster valjastaa tätä vesiosaamista yritysten tuotekehityksen tueksi.

– Vesihaasteet ovat hyvin monialaisia. Jotta ratkaisuja saadaan aikaiseksi, tarvitaan monenlaisia osaajia kehittämään niitä. Esimerkiksi kaivosteollisuuden vesihaasteissa pitää ymmärtää millaista kohdekaivoksen kallioperä on ja miten haitta-aineet liukenevat siitä, Antikainen summaa.

Kuopion vesiklusteri hakee vankkaa näkyvyyttä ja roolia myös EU-tasolla vesihuoltosektorin toimijoiden keskuudessa. Se on jo saanut ensimmäisenä suomalaisena vesialan yhteenliittymänä EU-tasoisen virallisen klusteristatuksen. Status vahvistaa merkittävästi esimerkiksi rahoituksen saamisen mahdollisuuksia tietyissä rahoitusohjelmissa.

Tavoitteena osaamisen kasvu

Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja kaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskeskittymien vahvistamiseen. Niissä nähdään valtava potentiaali ja siksi niihin halutaan satsata. Kuopion kaupungin tavoite on olla suunnannäyttäjä ympärillä vallitsevassa muutoksessa. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2027 saakka.

– Ekosysteemisopimukset ovat mitä parhain esimerkki kaupunkien ja valtion toimivasta ja vaikuttavasta kumppanuudesta. Sopimuksilla on merkitystä uuden innovaatiolähtöisen kasvun luomisessa Suomeen erityisesti tämänhetkisessä tilanteessa, jossa uutta korkeaan osaamiseen perustuvaa kasvua tarvitaan, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä.

– Hyvin ruokituilla ja oikein hyödynnetyillä innovaatiotoiminnan paikallisilla yhteistyöverkostoilla on koko Suomen kilpailukykyä voimistava vaikutus. Kaupunkien lähitulevaisuuden isot investoinnit ja hankinnat voidaan myös entistä tehokkaammin valjastaa TKI-toimintaan. Tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita, jotka synnyttävät uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja luovat työpaikkoja, ministeri Lintilä kertoo.

Ekosysteemisopimukset on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhdessä kaupunkiseutujen toimijoiden kanssa. Valtionhallinnosta neuvotteluihin osallistuivat myös opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Business Finland. Myös sopimusten toteuttamisessa on määrä jatkaa valtion ja kaupunkien aktiivista vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä.

Ekosysteemisopimusten toimenpiteiden käynnistymistä rahoitetaan kansallisella aluekehittämisrahoituksella, jonka jälkeen sopimuksia on tarkoitus rahoittaa EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella vuosina 2021–2027.

Lisätietoja:

kuopiohealth.fi

kuopiowatercluster.com

kuopiolivinglab.fi

Valtion tiedote 9.2.2021: Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita

Tilaa uutiskirje