Business Kuopio

 

Kuopion kaupungin toimenpiteet ja ohjeistukset yrityksille poikkeustilanteen aikana

26.3.2020

(päivitetty 31.3.2020)

Koronaviruspandemia ja valtioneuvoston 16.3.2020 antamiin linjauksiin liittyvien valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpano on aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia yritysten tilanteeseen. Poikkeuksellista tilanteessa yritykset joutuvat vaikeuksiin kassavirran tyrehtyessä samalla kun yritysten menot juoksevat edelleen. Tässä tilanteessa kaupunki valtion ohella haluaa olla yritysten tukena.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 23.3.2020 elinkeinoelämän ja yritysten tilanteen helpottamiseksi seuraavan ohjeen noudatettavaksi soveltuvin osin kaupungin ja sen tytäryhteisöjen toiminnassa.

Neuvonta ja ohjaus

Kuopion kaupungin yrityspalvelun koko henkilöstö neuvoo ja ohjaa yrityksiä poikkeustilan aikana.

 • Yrityspalvelu auttaa yrityksiä mm. valtion lisärahoituspakettien tukihakemuksissa
 • Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Pohjois-Savon liiton, ELY-keskuksen, Finnveran, Business Finlandin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa tilanteen parantamiseksi
 • Kuopion kaupungin yrityspalvelun yhteystiedot

Taloudellinen tuki / Kaupungin oman ja tytäryhtiöiden maksuliikenteen toimintatavat

Kaupunki jouduttaa yrityksiltä tulleiden laskujen maksamista, viimeistään eräpäivään mennessä

 • Mikäli yritys haluaa laskunsa maksettavaksi ennen eräpäivää, tulee heidän olla yhteydessä palvelun/tavaran tilaajaan laskun maksun aikaistamiseksi.

Kaupungin lähettämien laskujen maksuajan pidentäminen

 • Kaupungin lähettämien laskujen eräpäiväkäytäntöä ei muuteta nykyisestä (14 pv), mutta yrittäjät voivat tarvittaessa maksaa laskun myöhemmin, sillä maksuaika on korotonta ja perinnästä pidättäydytään, kunnes poikkeustilan katsotaan oleva ohi.

Maksuajan korottomuudesta ja perinnästä pidättyminen kriisin aikana

 • Yrityksille ei lähde maksumuistutuksia, viivästyskorkoja tai perintöjä kunnes kriisitilanne on ohi.
 • Siirrot viivästyskorkolaskutukseen ja perintään tehdään käsin, joten inhimilliset erehdykset ovat mahdollisia. Mikäli yrityksesi saa Kuopion kaupungin laskusta viivästyskorkolaskun tai maksu ohjautuu Intrumin perittäväksi, ota yhteyttä joko Intrumiin tai Monetran Pohjois-Savo Oy:öön asian oikaisemiseksi.

Määräaikainen vuokranmaksun lykkäys (hakemuksesta max 3 kk kerrallaan).

Kuopion kaupungin vuokratilat: Kuopion Tilakeskus

 • Vuokralainen pyytää maksuaikaa kirjallisesti / sähköpostitse.
 • Tilakeskus myöntää 6 kk korottoman maksuajan huhti-, touko- ja kesäkuun vuokriin, jotka vastaavasti erääntyvät loka-, marras- ja joulukuussa.
 • Lisätietoja: toimialajohtaja Hannu Väänänen, hannu.vaananen@kuopio.fi
 • Maksuaika-anomukset: Anna-Kaisa Parviainen, anna.kaisa.parviainen@kuopio.fi

Kuopion kaupungin yritystontit: Maaomaisuuden hallintapalvelut

Vuokran alentaminen tai vuokravapaus harkitaan myöhemmin.

Jos tilojen käyttö on estetty valtion tai kaupungin toimesta, myönnetään tapauskohtaisesti vuokravapaus esteen ajalle.

Yksinyrittäjän tuen hakeminen Kuopion kaupungilta

 • Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. (TEM tiedote 31.3.2020)
 • Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Tiedotamme lisää heti, kun hakumenettely tarkentuu. Haku ei ole vielä auki.
 • Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Hankintojen toteuttaminen varhennetussa aikataulussa

Laillisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset

 • Voimassaolevien sopimusten läpikäynti nimenomaisella maininnalla tai viitauksella force majeure -lausekkeeseen.
 • Huojennukset tai pidennetyt maksuajat voidaan myöntää hakemuksen perusteella.
 • Uusien toimintatapojen käyttöönotosta ja kestosta päättäminen Kuntalain mukaan.

Tämän ohjeen toimeenpanosta ja dokumentoinnista vastaa kukin toiminnasta vastaava tytäryhteisön toimitusjohtaja sekä palvelualueiden viranhaltijat omalta osaltaan.

Lisätietoja asiasta antaa:

Tilaa uutiskirje