Business Kuopio

 

Kuopion kotihoitoon etsitään uusia ratkaisuja

18.5.2017

Kotiin saatavien palvelujen tarve kasvaa nopeasti palvelurakenteen muutosten ja väestön ikääntymisen myötä. Tarve uudelle yrittäjyydelle on jo Kuopion reuna-alueilla. Kaikkiin kotihoidon tehtäviin ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Millaisilla innovaatioilla kotona asumista voidaan tukea? Laadukkaiden ja tarvelähtöisten palvelujen toteuttaminen edellyttää uusia ratkaisuja ja uusia toimijoita.

Kuopion kaupunki ilmoitti maaliskuun lopulla pilotoivansa Postin kanssa Kuopion reuna-alueiden kotihoitopalveluiden hoitoa. Yhtenä syynä ratkaisuun on tarve turvata kotiin saatavien palvelujen riittävyys. Kuopion kaupungin kotihoidosta vastaava Kaija Kokkonen kertoo, että osa näistä kotihoidon tehtävistä on sellaisia arjen sujumista tukevia tehtäviä, kuten esimerkiksi ruokailun järjestäminen, joka ei edellytä sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

Kuopiolaiset yrittäjäyhdistykset reagoivat yhteisellä kannanotolla uutiseen. – Kannanoton seurauksena tapasimme kotihoidosta vastaavia henkilöitä, ja kävi ilmi, etteivät he omien kyselyjensä perusteella olleet yrittäjiä hoitamaan saaneet lisääntyvää tarvetta, kertoo Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Ortju.

– Olemme melko vakuuttuneita siitä,  että kasvava markkina kiinnostaa yrittäjiä ja tästä lähtökohdasta lähdimme yhdessä Kuopion kaupungin, MTK Pohjois-Savon ja Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa suunnittelemaan Kotihoitoiltaa. Illan tarkoituksena on löytää tästä liiketoimintamahdollisuudesta kiinnostuneita yrittäjiä, kotihoitohan sopisi hyvin esim. maatalouden sivuelinkeinoksi. Myös digitalisaatio ja teknologia kehitys voivat tarjota uusia ratkaisuja, joita emme ole tulleet vielä ajatelleeksi, huomauttaa Ortju.

Kotihoidon lähtökohtana on se, että vanhukset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Myös yhteiskunnalle on edullisempaa tuottaa palvelu tarvittaessa kotiin, kuin tuoda vanhus hoitolaitokseen. Kotihoitoa tarvitsevat myös esim. vammaiset ja kroonisesti sairaat nuoremmatkin henkilöt, joiden kotona asuminen edellyttää avun saamista arjen toimiin.

Kotihoitoilta järjestetään to 15.6. klo 17 alkaen Hotelli IsoValkeisella Kuopiossa. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuteen löytyy täältä.    

Lisätietoa: Kuopion Yrittäjien toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen, puh. 044 568 0509

Tilaa uutiskirje