Business Kuopio

 

Kuopion yksinyrittäjätuen haku aukeaa pääsiäisen jälkeen

9.4.2020

Kunnat ovat saaneet Työ- ja elinkeinoministeriötä ohjeistukset yksinyrittäjätuen hakemiseen kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Kuopion kaupungilla haun valmistelu on käynnissä ja haku aukeaa ensi viikolla, pääsiäisen jälkeen.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea, että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Yritysten valmistautuminen hakemiseen

Kuopion kaupungin haku aukeaa ensi viikolla, pääsiäisen jälkeen. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Yksinyrittäjän tuki on määräaikainen. Sitä koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka.

Kuopion kaupungilla yksinyrittäjätuen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kaupunki kannustaa yrityksiä valmistautumaan jo tässä vaiheessa hakemuksen jättämiseen.

Hakemukseen liitettävät lisätiedot:

  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). (Osoitus yritystoiminnan merkittävästä heikentymisestä koronaepidemiasta johtuen.)
  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. (Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan)
  • Verovelasta tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta (TEM)

Lisätiedot:

Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, Kuopion kaupungin yrityspalvelu, 044 718 2085

Yrittäjien yhteydenotot: Yritysasiamies Martikainen Anna-Liisa, Kuopion kaupungin yrityspalvelu, anna-liisa.martikainen@kuopio.fi, 044 7184 903 (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse)

www.businesskuopio.fi/koronainfo/

Tilaa uutiskirje