Business Kuopio

 

Kuopiosta globaalisti vetovoimainen innovaatiokeskittymä

21.6.2018

Kuopion ja Pohjois-Savon alueen yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueeksi on muodostunut terveyden ja hyvinvoinnin osaaminen sekä tutkimus. Kuopion alueen terveysalan innovaatiokeskittymän nykytila on arvioitu keväällä 2018 hyödyntäen Resolute HQ Oy:n kehittämää kansainvälistä analyysimenetelmää.

Arvioinnin aikana selvitettiin Kuopion seudun innovaatiokeskittymän nykyiset vahvuusalueet ja tunnistettiin mahdollisia kehityspolkuja alueen kehittämisessä kansallisesti merkittäväksi ja kansainvälisesti vetovoimaiseksi keskittymäksi. Arvioinnissa määriteltiin ne keskeiset kilpailutekijät, joilla Kuopion seutu erottuu jatkossa muista samassa mittaluokassa toimivista kansallisista ja kansainvälisistä innovaatiokeskittymistä.

Kuopion alueen tunnistettuja vahvuuksia ovat vahva osaamisperusta alueellisilla kärkialoilla, innovaatiokeskittymä (Savilahti) kaupunkirakenteen sisällä, kansallisesti tunnustettu vahva asema terveysalan osaamiskeskittymänä ja jaettu tahtotila keskittymän jatkokehitykseen. Yritysten, julkisen sektorin ja loppukäyttäjien yhteistyön keskiöön on noussut Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Living Lab-palvelut kehittämis- ja testialustana.

Kehityskohteina esiin nousi kaupungin roolin selkeyttäminen innovaatiotoiminnassa, yrityskehitysmallien systemaattinen kehittäminen ja kansainvälisten osaajaverkostojen parempi hyödyntäminen. Vastaavasti mahdollisuuksina nähtiin innovaatioalustojen määrätietoinen kehittäminen, digiosaamisen kanavointi toimijoiden tueksi ja referenssimarkkinoiden luominen yrityksille.

Kuopion innovaatiokeskittymän vahvistuminen globaalisti vetovoimaiseksi edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen yritysten, korkeakoulujen ja kehityskumppaneiden kanssa. Keskeisimpinä toimenpidesuosituksina arvioinnissa nähtiin innovaatiotoiminnan koordinaatio ja yhteistoiminta, avointen innovaatioalustojen kehitys, yrityspalvelukokonaisuuden kehitys sekä hanketoiminnan koordinoitu johtaminen.

Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018 luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Innovaatiokeskittymäprofiilin analyysi on toteutettu osana Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Terveysteknologian kehityskeskus (TeKe) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto.

Lisätietoja:
Arto Holopainen, digitalisaatioasiantuntija
arto.holopainen(at)kuopio.fi
045 139 3996

Tilaa uutiskirje